DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 76     <-- 76 -->        PDF

fazana
polj. jarebica
kamenjarki
lještarka
vel. tetrijob
divljih svinja
medvjeda
divokoza


113.296


77.179


25.801


1.645
17
2,303
60
5


odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel


38.218


20.842


5.287
22

244
Uporedimo ii brojno stanje divljači ove ekonomske godine sa stanjem 1957.
god. to vidimo: jako opadanje broja zečeva za 125.463, trčaka za 84,821. Ove
opadanje koje je brojčano evidentirano u Savezu lovačkih društava, pripisuje
se jakim prošlim sniježnirn nanosima, poplavama i agrotehničkim mjerama
— trovanju. Kod fazanske divljači, i pored navedenih elementarnih nepogoda,
došlo je do povećanja brojnog stanja za 13.296 grla, a što nije logično, no, ovo
povećanje rezultat je puštanja u lovišta umjetno uzgojenih fazana, dakle uzgojnih
mjera.


UZGOJNE MJERE. Ove mjere osobito su došle do izražaja kod umjetnog
uzgoja fazana. U 264 ljetne volijere i u 206 kućica za leženje te 518 za uzgoj,
umjetno je uzgojeno 14.239 fazana (prihodi 15,830.380 d, rashodi 15,108.010 d).


Osim ovih malih uređaja za umjetni uzgoj fazana, podignuti su još slije


deći veliki uređaji:


— kod Saveza lovačkih društava općine Virovitica (Kapela Dvor) umjetno


uzgajalište (inkubatori) za poljska jarebice i fazane kapaciteta od 10 do 20


hiljada grla;kod Saveza lovačkih društava općine Rijeka (otok Krk) umjetno uzgajalište
(inkubatori) za kamenjarke, poljske jarebice i fazane kapaciteta 10 do 20
hiljada grla;

kod Saveza lovačkih društava općine Istre (Pula) moderno inkubatorsko
postrojenje za uzgoj kamenjarki, poljskih jarebica i fazana sa kapacitetom
od 20 do 30 hiljada grla;

kao samostalno lovno privredno poduzeće za uzgoj divljači »Zelendvor:<
općina (Varaždin) izgradilo je najveće moderno inkubatorsko postrojenje
u NRH za uzgoj pernate divljači, fazana i poljskih jarebica sa kapacitetom
od 50 hiljada grla.
Sva ova postrojenja, manje-više, zapala su u poteškoće kod savlađivanja
prilično složenog i još nedovoljno usavršenog procesa proizvodnje kako sa tehničke,
tako još više sa biološko-uzgojne strane. Druge, ne male poteškoće, dolaze
zbog pomanjkanja dovoljnog broja izobraženog stručno-iskustvenog kadra.


Za održavanje brojnog stanja poljskih jarebica, fazana i kamenjarki, a da
se izbjegnu svi nepovoljni, vremenski, elementarni utjecaji (visoki sniježni
nanosi), lovačka društva, na intervenciju Saveza i Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH u Zagrebu, pristupila su planskoj izgradnji zimskih prihvatilišta
(55) za pomenutu divljač (osobito na području Istre). Bez izgradnje tih
prihvatilišta, nema, i pored najboljih pomoćnih mjera što ih može čovjek pružiti
divljači u zimi (hranjenje, razgrtanje snijega), sigurnog uspjeha u uzgoju.


BONITIRANJE LOVIŠTA. Na inicijativu SLD, Sekretarijat za poljoprivredu
i šumarstvo NRH, povjerio je spomenutom Institutu, sastav uputstava
za bonitiranje lovišta za divljač niskog lova. Po tim uputstvima, koja su izašla