DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Naglo povećanje brojnog stanja divljači odrazilo se je i na izvozu divljači
te godine. Savez je preko »Lovca« i poduzeća »Zagorje« izvezao: 7.356 živih
i 7.669 odstreljenih zečeva, te 1.180 živih poljskih jarebica. Usporedimo li ovo
brojno stanje (prosjek 1957. god.) sa stanjem u periodu 1948—1954. god. sa
prosjekom iskazanim za 1952. god., vidimo, da je postignut vidni napredak
kod porasta divljači niskog lova i to kod: zečeva (387.823 — 130.000) porast od
257.823, fazana (100.000 — 21.000) porast od 79.000, poljskih jarebica (162.00042.000) porast od 120.000.
Do ovakvog porasta došlo je uslijed planskog usmjeravanja investicija,
koje je Savez sistematski vršio niz godina pa sve do danas iz postojećeg fonda
Saveza za unapreeđnje lovne privrede a prema pravilniku tog fonda. Iz sredstava
tog fonda koji su iz godine u godinu impozantno rasli do na desetke
miliona dinara, obvezatnim doprinosima lovaca i piihodima ostvarenim iz
prodaje divljači na domaćim i stranim tržištima, Savez je u to vrijeme, što
kupom živih zečeva od lovačkih društava, što uzgojenim fazanima i zečevima
iz uzgajališta »Kunjevci«, i iz 14 fazanskih centara, napučio zečeve i fazane
u 57 lovišta lovačkih društava (zečeva 2.450, fazana 2.515 — Kunjevci 1.374,
centri 1.141 fazan). Osim toga, ingerencijom Saveza u 49 lov?.čkih društava
izvršena je međusobna izmjena zečeva radi osvježenja krvi. Iz fonda Saveza
nabavljeno je još 6 grla jelenske divljači i pušteno u lovišta Brezovicu i Žuticu
(Sisak), te 12 jelena lopatara za lovište Podravsku Slatinu. Za još jače
ubrzanje tempa proizvodnje divljači i porasta brojnog stanja divljači niskog
lova, Savez je na osnovu postignutih iskustava donio zaključak, da dokine
postojećih 17 centara za uzgoj fazana, te osnovao male umjetne fazanerije (14)


— uzgajališta i u tu svrhu investirao kao početni kapital iz fonda za unapređenje
lovstva 1,100.000 d.
Problem agrotehničkih i agrokemijskih mjera. Za unapređenje poljoprivrede
i povećanja doprinosa žitarica, poljoprivreda je provela široku akciju
trovanja miševa zatrovanim mekama što je dovelo samo na području kotara
Osijek do utvrđenog masovnog trovanja divljači niskog lova kojom prilikom
je ustanovljen gubitak samo u 1956. god. kod poljskih jarebica od oko 65.000,
kod fazana preko 10.000, a što je bio rezultat nepravilnog polaganja zatrovanih
meka, tj. stavljanja meka, umjesto u mišje rupe. površinskim rasipavanjem.


Lovno gospodarska 1963—1964. god.


U ovoj godini — prema podacima SLD NRH — na bruto lovnoj površini
društvenog sektora od 4,203.805 ha sa 609 lovačkih društava u 89 općinskih
saveza lovačkih društava i organiziranih 24.677 lovaca (bez 2500 stažista), bilo
je po profesiji-lovaca: radnika 5.840, zemljoradnika 9.882, službenika 6.536, te
ostalih zanimanja 2.419. Osim toga bilo je zaposleno 1.042 plaćenih osoba. . . .
bilo je slijedeće brojno stanje divljači:


jelena 1.390 odstrel 244
košuta 1.653 odstrel 185
teladi 720 odstrel 49
srnjaka 13.975 odstrel 1.489
srna 20.390 odstrel 1.323
lanadi 8.340 odstrel 211
zečeva 262.360 odstrel 88.347