DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 72     <-- 72 -->        PDF

je rasprostranjenost, vrst i lokaciju divljači. Ovo izložba djelovala je na posjetioce
vrlo poučno i odgojno; ona je za sigurno dala podstrek svima posjetiocima,
naročito lovcima i ljubiteljima prirode, za još bolji i uspješniji rad
oko unapređenja lova kao grane narodne privrede.


NA POLJU KINOLOGIJE postignuti su vidni uspjesi nabavom čistokrvnih
lovačkih pasa (81 grlo), stranih i domaćih, održavanjem izložba, smotra
i utakmica lovačkih pasa. Održana je i piva poslijeratna republička izložba
svih pasa međunarodnog značaja u Zagrebu 2. VI 1951. kako bi naši lovci
mogli dobiti što potpuniju sliku, ne samo o izloženom materijalu, već i o stanju
uzgoja pojedinih pasmina kod nas. Bilo je izloženo preko 350 pasa raznih
pasmina, lovačkih i ne lovačkih što domaćih, što stranih izlagača.


IZVOZ DIVLJAČI. Porastom brojnog stanja divljači, veliki broj lovačkih
društava (220) ugovara prodaju žive i odstreljene divljači za izvoz. Već je u
1951—52. god., što izvezeno što ugovoreno za izvoz i to: živih zečeva 5.681, ođstreljenih
32.000, fazana 1562. Od tog vremena pa dalje, izvozna kvota divljači
stalno raste iz godine u godinu o čemu će biti kasnije govora.


Državni sektor — uzgojna lovišta


U ovom vremenskom periodu (1948—1954) dolazi do tako čestih zamašnih,
zapravo filmskih organizacijskih promjena u šumarstvu, a tim i u državnim
lovištima, da ih je bilo teško pratiti, a još teže provesti. Te promjene trebale
su ubrzati tempo razvitka u šumarstvu i lovstvu.


Osnutkom Glavne direkcije šumskih gospodarstava NRH sa 9 teritorijalnih
šumskih gospodarstava kao privrednih poduzeća republičkog značaja 1947.
god., za uzgojna lovišta, u sastavu tih gospodarstava, u 5-godišnjem planu
(1947—1951), planirana je lovna proizvodnja u visini od 6,268.000 dinara, uz
sukcesivne planske investicije od 10 rniliona dinara. Međutim, pošto ta lovišta
u tom 5-godišnjem razdoblju, radi ranijeg lošeg stanja, nisu ni približno mogla
realizirati plansku proizvodnju, to je radi unapređenja lovne privrede i
ubrzanja tempa razvitka lovstva odlučeno da se osnuju posebne lovne ustanove
,lovne sekcije, sa posebnim lovnim, stručnim personalom, pri čemu je
šumarsko i lugarsko osoblje sa područnih šumskih terena bilo izuzeto iz lovne
privrede a što je bila kardinalna greška kako će se to kasnije vidjeti.


Lovne sekcije, iako su kao budžetske ustanove raspolagale sa razmjerno
dosta kredita za valjano gospodarenje, nisu dale očekivanih rezultata u lovnoj
privredi. S jedne strane, posvemašnje pomanjkanje dovoljnog broja stručnih
kadrova koji uz to nisu bili ni dovoljno stimulirani, s druge strane, nikakva
perspektiva u napredovanju, kao i nepostojanje sistematizacije radnih mjesta,
doveli su do neuspjeha i do rasformiranja lovnih sekcija, čiji rad nije traiao
ni pune dvije godine dana.


U 1950. god., prestankom rada lovnih sekcija, gospodarenje u uzgojnim
lovištima, ponovo preuzima šumarstvo koje preko lovnog inspektorata u šumskom
gospodarstvu kao organa za lovnu privredu, vodi opći nadzor nad lovnim
gospodarenjem nad uzgojnim lovištima. U ovoj godini osnovano je još:
samostalno Lovno-privredno poduzeće Repaš, koje je bilo ubrzo rasformirano
1951. god., te Uprava uzgojnog lovišta »Zelendvor«, šumarije Varaždin, vezana
na Šumsko gospodarstvo Zagreb. I ova lovna uprava likvidirana je već
1951. godine.