DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 68     <-- 68 -->        PDF

rišćavanje divljači u jednom proizvodnom procesu, koji može biti usmjeren


na kraći ili dulji vremenski period, već prema tome, da li se radi o uzgoju


takozvane divljači niskog ili visokog lova.


Polazeći od tih pozicija, za protekli 20-godišnji period (1945—1965) po


stepeni razvoj lovstva u našoj Republici, prema svim zbivanjima koja su od


raz
našeg lovno privrednog djelovanja, jasno se ukazuju putovi kojima smo


išli,
i vremenski ,etape, u kojima smo postigli uspjehe ili dapače neuspjehe


u lovno privrednoj djelatnosti.


PERIOD OD OSLOBOĐENJA PA DO DONOŠENJA PRVOG SAVEZNOG
ZAKONA O LOVU (1945—1947)


Kao u svim privrednim granama, tako i u lovstvu, nakon Oslobođenja zatekli
smo prazna lovišta u teškom haotičnom stanju koje je proisteklo iz nesretnih
ratnih zbivanja, koja su se teško odrazila na divljač, lovstvo i uopće
na lovno-privredno djelovanje. Najhitniji zadatak u lovstvu bio je: (1) kako
organizaciono obuhvatiti lovstvo, (2) kako u što bržem mogućem vremenu
podići brojno stanje divljači u našim lovištima do dozvoljene visine radi podmirenja
prvenstveno naših potreba na mesu, krznu i ostalim produktima iz
lovstva. Prva naredba u tom pogledu donijeta je radi zaštite i povećanja brojnog
stanja divljači: to je »Naredba o zabrani lovljenja divljači visokog lova
(jelena, srna, divokoza, muflona i kozoroga)«. Osim ove naredbe doneseno je


— do stupanja na snagu novog saveznog zakona o lovu — niz privremenih
propisa i naredaba kojim su regulirana i mnoga pitanja iz područja lovstva
kao: planski odstrel divljači, način lovljenja, tamanjenje grabežljivaca, suzbijanje
krivolovstva itd. Već 1947. god. pristupilo se planiranju lovne privrede
na osnovu postojećeg brojnog stanja divljači sa tačnim zaduženjima o
isporuci divljači, mesa i krzna. Na osnovu tih zaduženja, društveni sektor
predao je otkupnim preduzećima već u 1947. godini od zaduženih 2.500 zečeva,
5.000 zečeva, u 1948. 20.817, u 1949. god. 43.876, u 1950. god. 51.289 zečeva.
Ako uzmemo 1947. god. kao 100%, onda u 1948. god. realizacija iznosi
516%, u 1949. god. 877%, u 1950. god 1.025%. Ova realizacija išla je na teret
lovačkih organizacija, lovaca, kao ušteda od ličnog udjela lovaca u odobrenom
odstrelnom planu.
Novi okvirni zakon o lovu FNRJ od 3. XII 1947., kao i naš republički
zakon o lovu od 19. X 1949., precizirao je osnovna načela: o pripadnosti divljači,
o lovu kao grani narodne privrede u kojoj je privredni značaj primarni,
a sportski sekundarni, o upravljanju lovnom privredom, o pravu vršenja lova
(lovačka društva, privredna poduzeća, ustanove), o planskom podizanju lovne
privrede, o naknadi šteta od divljači, o strogim sankcijama za prestupe zakona
o lovu itd. Novi zakon o lovu — dokinuo je regalni sistem lova i uveo
zakupni sistem lova — omogućio je i zagarantirao je svakom građaninu koji
ispunjava zakonske uslove — propise da se može baviti lovom. Tako je broj
lovaca u Savezu lovačkih društava Hrvatske u god. 1945., ođ predratnih 6.000
lovaca porastao već u 1947. god. na cirka 16.000 lovaca i dalje od 1954., od


20.000 lovaca
na današnjih 25 000 lovaca (bez stažista).
Pred društvenim sektorom, pred Savezom lovačkih društava NRH, u vezi
provedbe propisa, koji su proizlazili iz osnovnih postavka novog zakona o lovu,
stajali su slijedeći, hitni zadaci: saobraženje društvenih pravila u predviđenom
roku u svim lovačkim organizacijama radi bolje provedbe odredaba no


540