DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 67     <-- 67 -->        PDF

LOVSTVO U SR HRVATSKOJ OD 1945. DO 1965.


Ing. PETAR DRAGIŠIC


Lovstvo kao dio grane narodne privrede, u našoj Republici, razvijalo se
je u proteklom 20-godišnjcm vremenskom periodu postepeno i evoluciono sa
svim karakterističnim obilježjima koja su svojstvena i specifična za tu vrst
privrede i za sam proces proizvodnje. Za razliku od ostalih privrednih grana,
proizvodni proces u lovstvu odvija se u slobodnoj prirodi i na tuđem zemljištu,
pod vedrim nebom i pod svim povoljnim i nepovoljnim ekološkim utjecajima,
na prirodnim staništima na kojima živi i obitava sva naša dlakava i pernata
divljač u zajednici (biocenozi) sa ostalim biljnim i životinjskim svijetom. Dakle
divljač je izložena vremenskim utjecajima, faktoru »vrijeme«, prirodnim nepogodama
na koje čovjek ne može utjecat´ u smislu promjena i poboljšanja,
ali može u znatnoj mjeri samim radom i raznim tehničkim uređajima doprinijeti,
da donekle ublaži te nepovoljne utjecaje i da pomogne divljači kod savlađivanja
vremenskih nepogoda. U tom radu i pomoći ogleda se zapravo veličina
zadataka svih lovaca i lovačkih organizacija kojima je zajednica povjerila
i dala na upravljanje i gospodarenje velike površine lovišta naše Republike.


Ne uzimajući u obzir pojedina odstupanja do kojih je dolazilo u proteklom
vremenskom periodu (1945—1965.), lovišta u našoj Republici bila su ovako
raspoređena:


— društvena lovišta obuhvaćala su 4,203.805 ha


od toga otpalo je:


na šum. površ. 1,227.746 ha


na lovno-produktivne površine, na poljoprivredna zemljišta 2,299.831 ha


na neproduktivne površine 676.228 ha


—- lovišta šumsko-privrednih poduzeća (šumskih gospodarstava) 880.000 ha


SVEGA: 5,083.805 ha


ili 83% lovišta društvenih organizacija i 17% šumsko-privrednih poduzeća-
šumskih gospodarstava.


Kada govorimo o lovu kao grani narodne privrede, onda imamo u vidu
društveno-privrednu djelatnost koja se odnosi na: proizvodnju, razmjenu i
potrošnju svih proizvoda lova kao grane narodne privrede u kojoj ključne
pozicije u snabdijevanju ljudskog društva proizvodima iz lovstva, pripadaju
lovno-privrednoj politici, tj. politici društva i to osobito u pogledu: raspolaganja
lovnim fondom divljači, određivanja veličine ulova divljači, štednje sa
divljači, pitanja cijena itd, a što sve spada u ekonomiku lovstva.


Lovna proizvodnja je privredni rad oko uzgoja, čuvanja, zaštite i korištenja
divljači kao i svih proizvoda iz lovstva u određenim okvirima ekonomskog
računa; to je rad proizvođača, naprednog gospodara koji iskorišćuje savremena
dostignuća u proizvodnji; on ulaže svoj kapital i rad u uzgoj i isko