DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 65     <-- 65 -->        PDF

RAZVOJ ŠUMARSKOG GRAĐEVINARSTVA


Inž. PAVAO JURIĆ


Šumarsko građevinarstvo, jedna od djelatnosti šumarske struke, nije našlo
svoje mjesto ni praktičnu primjenu u šumarskoj praksi sve do tridesetih
godina našeg vijeka. Dotadašnji primitivan način eksploatacije šuma nije ni
imao potrebe za nekim većim i smišljenijim otvaranjem šumskih područja pa
dosljedno tome ni za izgradnju posebnih saobraćajnica ili drugih objekata
Eksploatacija šuma bila je najvećim dijelom u rukama stranih kapitalista, koji
su za najnužnije gradnje iskoristili svoje mahom priučene kadrove. Radilo se
uglavnom o proširenjima i napravama koje nisu služile za trajno otvaranje
šuma.


Od tridesetih godina naovamo počela je eksploatacija šuma sukcesivno
prelaziti u ruke države.


Plansko iskorištavanje šuma ne može se zamisliti bez organizirane i smišljene
izgradnje mreže komunikacija i njezinih pratećih manipulativnih objekata.
Ta okolnost uzrokovala je organizaciju projektne službe i izvođačke operative
u šumarstvu. U početku su to bili posebni odeljci pri direkcijama šuma
koji su se isključivo bavili projektiranjem i nadzorom kod gradnje. Izvođačku
operativu sačinjavale su pojedine režijske grupe formirane ad hoc kod pojedinih
šumskih uprava i pogona. Većinom su to bile niskogradnje. Gradile su
se uglavnom šumske željeznice koje su ostale sve do rata glavno i jedino prometno
sredstvo za eksploataciju šuma. Upotrebu šumske željeznice kao glavnog
prometala uvjetovali su još neotvoreni šumski kompleksi sa velikim sječivim
etatima pa su troškovi izvoza takvim saobraćajnicama bili najmanji.


Baveći se ovim radovima, nekoliko je generacija šumskih inženjera i tehničara
steklo do rata znatno iskustvo i praksu. U periodu obnove zemlje, neposredno
poslije Oslobođenja, to je bio kadar stručnjaka koji su preuzeli složene,
teške i odgovorne zadatke kod projektiranja i izvođenja gotovo svih građevinskih
radova za potrebe šumarstva i drvarske industrije. Već u prvoj
poslijeratnoj godini trebalo je obnoviti postojeću mrežu komunikacija i manipulativnih
objekata a paralelno s tim i ratom uništene objekte primarne prerade
diveta. Umjesto šum. željeznica projektiraju se i grade kamionske ceste
sa elementima koje zahtijevaju savremena motorna vozila. Ne samo to. Do
taad postojeću mrežu putova, građenih za kolski prevoz, trebalo je rekonstruirati
i prilagoditi novim uvjetima.


U proteklih 20 godina organizacija građevinske službe mijenjala se zavisno
od čestih organizacijskih promjena u šumarstvu i drvarskoj industriji


Služba projektiranja bila je manje više uvijek centralizirana na rcpubličKom
nivou, dok je operativa, vezana na eksploataciju šuma, bila u sklopu čas
šumarstva, čas drv. industrije, već prema tome kome je u pojedinom periodu
pripadala eksploatacija šuma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Do 1948. g. operativa je imala oblik režijskih grupa pri ustanovama šumarstva
i drv. industrije.


Početkom 1949. g. obim zadatka je bio takav da su formirana posebna
šumsko građevna poduzeća u Čačincima, N. Gradišci, Petrinji, Gpspiću i Rijeci.
Od poduzeća u Rijeci su formirana kasnije dva poduzeća, jedno u Delnicama
a drugo u Senju.


U toku 1950. godine dotadanja manja šumsko industrijska poduzeća
(ŠIP-ovi) fuzionirana su u nekolike velikih drv. industrijskih poduzeća
(DIP-ovi) koja su sa eksploatacijom šuma preuzeli i uključili kompletnu građevinsku
operativu.


Pošto se građevinska djelatnost uopće počinje sve više da sređuje donošenjem
novih propisa, to i šumarsko građevinarstvo biva sve više kontrolirano
od građevinskih vlasti. Kao posljedica toga dolazi u područjima intenzivnije
eksploatacije šuma do ponovnog formiranja šumsko građevinskih poduzeća
kao posebnih privrednih organizacija. Tako je formirano šumsko građevinsko
poduzeće Novi Vinodolski, Radnik u Zagrebu i poduzeće Goran u Delnicama.
Ovo posljednje zadržalo je svoj status poduzeća još od 1950. g. Ponovnom
pojavom režijskih grupa mijenja se i karakter tih poduzeća koja postaju opće
građevinska, a jedino je Radnik iz Zagreba do danas ostao specijalizirano
šumsko građevinsko poduzeće.


Služba projektiranja je uglavnom, kako je već pomenuto, bila centralizirana
u republičkim ustanovama a 1954. g. osnovan je Projektni biro šumarstva
i drvne industrije u Zagrebu kao posebna privredna organizacija koja
i danas obavlja gotovo sve poslove projektiranja u ovoj grani privrede.


2.800 km projektiranih i izgrađenih šumskih cesta, preko 1.000 km šumskih
željeznica, 90% svih objekata drv. industrije, stotine lugarnica šumarija
i manipulativnih zgrada, to je bilans i rezultat 20-godišnjeg rada tridesetak
šumarskih inženjera i tehničara. To je njihov rad i doprinos društvenoj zajednici
koji nije ni malen ni beznačajan. Oni su danas ponosni na ovo svoje djelo
stvarano često pod teškim okolnostima i u uslovima pomanjkanja katkada i
najosnovnijih sredstava. To je ujedno i primjer generacijama koje dolaze i
živ dokaz što se sve može stvoriti krajnjim zalaganjem, samoprijegorom i
entuzijazmom.