DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nih voda te gdje se stvara i pokreće nanos. Rijetki su isto tako slučajevi, da
se otklanjanje razloga pojačanju erozijskih procesa te njihovo zaustavljanje
može postići bez primjene određenih zakonskih i privrednih mjera u erozijskim
područjima. Svi ovi zadaci daleko prelaze zadatke građevinske operative
pa na to treba ozbiljno misliti, ako je ide za tim da buduća vodoprivredna
poduzeća mogu zadovoljiti i zadatke savremene zaštite zemljišta od erozije i
bujica. Dok posvuda drugdje u svijetu za uređivanja bujica postoje zasebne
organizacije, nipošto se ne bi smjelo zamijerati šumarskim inženjerima u službi
vodoprivrede Hrvatske da ističu specifičnost svojih zadataka i potrebu, da
se za projektiranje, izgradnju i održavanje protuerozijskih sistema omogući
barem formiranje samostalnih ekonomskih jedinica, koje mogu omogućiti
uspjeh njihovoga rada i osigurati im ravnopravni položaj s kolegama hidrotehničarima.
U tom nastojanju oni zacijelo zaslužuju i razumijevanje ostalih
stručnjaka u vodoprivrednim organizacijama kao i pomoć poljoprivrede i šumarstva
za čije se zadatke bore stručnjaci za zaštitu zemljišta od erozije


i bujica.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO
SLAVONSKI BROD


ŠTROSMAJEROVA ULICA 15 — TELEFON 25-17, 25-18
Poštanski pretinac 85


Sa svojim radnim jedinicama u


ORIOVCU, SALONSKOM BRODU, TRNJANIMA, STRIZIVOJNI
i POGONU POLJOPRIVREDE


— obuhvaća poslovanje na njegi i uzgoju šuma, plantažiranju,
eksploataciji šuma, lovstvu i poljoprivredi.


PROIZVODI I PRODAJE:


— sve vrsti sadnica šumskih i parkovskih vrsta drveća
— oblu gradu listača i četinjača
— drvo za kemijsku preradu
— ogrijevno drvo listača
— sporedne šumske proizvode
— poljoprivredne proizvode (ratarskih kultura)
POSEBNO NUDI:


— odstrijel kvalitetne visoke i niske divljači u svojem uzgojnom
lovištu »MEROLINO — GUŠEVAC«