DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Razvoj erozijskih procesa u našoj Republici spada među najrazvijenije u.
Evropi, a štete koje uslijed toga trpimo ne dadu se niti pravo ocijeniti niti
ispraviti. Unatoč tomu služba uređivanja bujica ostaje stalno mnogo slabija
od one u susjednim zemljama, a u poslovima na zaštiti zemljišta nismo još
odmakli od uspjelih pokusa. Razloge za to treba tražiti prvenstveno u pomanjkanju
sredstava, no nisu svi razlozi samo u tome.


Savezni propisi kao i naš republički Zakon o zaštiti zemljišta od erozije
i bujica (Nar. novine br.: 25-60 i br. 4-65) daju dobar i savremen okvir za djelatnost
na zaštiti zemljišta u budućnosti. Onsovni zakon o vodama (Služb. list
SFRJ br. 13-65) i republički Zakon o vodama (Nar. novine br. 55-65) predviđaju,
da će se radovi uređivanja bujica kao i ostali vodoprivredni objekti potrebni
radi zaštite od štetnoga djelovanja voda financirati na teret
Republičkog fonda voda.« Isti ti propisi određuju, da će se o tim radovima
starati vodoprivredna poduzeća. Preostaje tek da se donesu detaljni propisi
te da se stvori nova povoljnija organizacija službe. S gledišta zaštite zemljišta
od erozije treba se založiti, da se u cijelosti financiraju iz republičkih sredstava
radovi, kojima se bitno utječe na smanjivanje i zaustavljanje erozijskih
procesa, kojima se regulira naglo slijevanje voda i zaustavlja stvaranje i pokretanje
nanosa. Za radove pak reguliranja donjih tokova, kojima se štite
određeni komunalni ili privredni objekti kao i za radove neposredne zaštite


Abeami. — Pošumljavanje na gradine


pojedinih zemljišta, da se omogući odobravanje učešća iz republičkih sredstava
u procentu koji će se mijenjati ovisno o tome, da li se radi o zaštiti zajedničkih
ili privatnih interesa. S obzirom na organizaciju službe zaštite zemljišta
od erozije i bujica treba i ovom prilikom istaći, da se zadaci toga sektora
rada bitno razlikuju od ostalih hidrotehničkih poslova. Uređivanje bujica
i sprečavanje erozijskih procesa se ne može postići samo izvođenjem radova
u donjim tokovima bujičnih korita. Redovno je mnogo važnije da se na pravilan
način zahvati u sakupištu bujice, gdje se formiraju visoki valovi bujič