DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kako se iz ovoga pregleda vidi maksimalne količine radova su izveli Vodoprivredni
odjeljci između 1955—57. Vidi se također, da je razmjerno nagli
porast sredstava posljednjih godina bio znatno manji od porasta cijena, koji
je nastupio ne samo uslijed općega porasta cijena u zemlji, već i uslijed prelaza
od režijskoga rada na rad putem organizacija na privrednom računu.
Zemljoradnje kod uređivanja bujica su pretežno izvedene ručnim radom. No
u periodu, kad su radovi izvođeni putem građevinske operative, bilo je kod
izvođenja regulacijskih radova u donjim tokovima bujica u zemljoradnji izve-


Loborska reka. Regulacija


denih bagerima. Prvih godina poslije rata znatan dio zida izveden je od kamena
u suho (radi pomanjkanja cementa). Posljednjih pak godina radi akutne
nestašice stručne radne snage (radi uposlenja u inozemstvu) povećane su količine
onih vrsta žiđa (betona, žicanih sanduka ispunjenih kamenom) koje je
moguće izvesti s manje stručne radne snage. U površinskim zaštitnim radovima
iskazana su u prvom redu zaštitna pošumljavanja izvedena na teret
sredstava za uređivanje bujica te površine saniranih klizavih terena. »Modernih
« površinskih radova radi reguliranja utjecanja vode izvedeno je na području
naše Republike razmjerno malo. Takvi radovi koncentrirani su uglavnom
na pokusno-demonstracijskim površinama zaštite zemljišta (I »Abrami«
kod Buzeta — tipična za erodirana zemljišta na fliškim terenima, II »Ograde«
kod Lopara na otoku Rabu — tipična za primorski krš, III »Klačine« kod
Hrvataca — tipična za kontinentalni Krš te IV »Doljanski potok« kod Zrmanje
— tipična za degradirane terene na podlozi werfenskih škriljaca), a koje
je radove organizirala i financirala Uprava za vodoprivredu. Aktivnost je
dakle i u ovom sektoru šumarskog stručnoga rada bila znatna iako svakako
treba težiti za tim, da bi se u budućnosti mogli postići bolji rezultati na zaštiti
i obnovi poljoprivrednih i šumskih zemljišta kao i na poboljšanju režima voda
u brdskim vodotocima do stupnja, koji interesi naroda i zemlje traže.