DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Glavna zapreka normalnom odvijanju poslova u tom periodu bio je način financiranja
radova. Naime iz republičkih sredstava (većim dijelom iz Republičkoga
fonda voda, a manjim dijelom iz Rep. fonda za unapređenje šumarstva)
moglo se je za uređivanje bujica odobravati samo 40% i to za one radove,
za koje komuna ili drugi interesenti osiguraju 60% potrebnih sredstava
Radi toga je bilo moguće izvoditi radove samo na području imućnih komuna,
dok su radovi na području nerazvijenih komuna nerijetko posvema prekinuti.
Od 1962—1965. radovi zaštite zemljišta od erozije i bujica su zadatak općih
vodnih zajednica (I OVZ za sliv Drave i Dunava u Osijeku, II OVZ za sliv
rijeke Save — Direkcija za Savu — u Zagrebu, III OVZ za slivove Istre i
Hrv. Primorja u Rijeci i IV OVZ za dalmatinske slivove u Splitu). U dosadašnjem
radu tih vodnih zajednica je utvrđeno da su cijene radova višestruko
porasle (radovi na privrednom računu) te da njihova operativa ide za stvaranjem
velikih gradilišta te da izbjegava mala i daleka radilišta. Radi toga
posljednjih godina 2/3 od izvedenih bujičarskih radova otpada na dolinske i
nizinske regulacije, kojima se zapravo ne postizava niti smanjenje vodnih
valova poplavnih voda, niti ne sprečava nastanak i pokretanje bujičnih nanosa.
I premda su količine radova posljednjih godina bile u razmjeru s količinom
odobrenih sredstava i sa cijenama građevinske operative treba ipak
istaći, da sa sadašnjim stanjem ne bismo smjeli biti zadovoljni, jer ovakav
način rada sigurno ne vodi k smanjenju erozijskih procesa niti ugašivanju


bujica.


Melioracione vodne zajednice u Hrvatskoj do sada nisu imale niti stručnjake,
niti radnike, a niti opreme za radove uređivanja bujica pa se tim radovima
u glavnom do sada nisu niti bavile.


U nastavku daje se pregled količina izvedenih radova i utroška sredstava
za radove uređivanja bujica od 1945. do 1965. godine.


xodina
Broj
radilišta
Zemljoradnje
m3 Ziđe
m:i
Površinski
radovi
ha
Utrošeno
000 din
1945 8 640 636 1 472
1946 2i 11.155 4.000 126 4.362
1947 18 6.288 3.299 1 3.508
1948 19 19.299 5.958 190 8.095
1949 23 20.430 4.550 133 8.015
1950 15 9.532 3.872 12 9.172
1951 15 29.009 5.830 35 22.303
1952 35 32.867 6.355 1 57.017
1953 36 129.730 13.258 43 132 257
1954 54 92 696 9.508 73 104.091
1955
1956
4(5
56
62.429
67.426
13.326
20.655
106
119
118.780
119.774
1957 49 51.021 13.778 48 109.568
1958 37 37 416 6.218 36 81.542
1959 39 46.313 8.514 23 98.476
1960 48 72.175 11.403 55 183.810
1961 32 32.404 7.977 7 7 119.070
1962 33 32.352 6.266 74 139.939
1963 43 31.571 9.562 83 211.756
1964 43 95.554 5.590 42 226.808
1965 35 43.269 6.707 14 362.051


(Podaci za 1365. g. odnose se samo na radove izvedene na teret Republ. fonda voda).