DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Prilikom osnivanje Komiteta za vodoprivredu Vlade NR Hrvatske 1. VI
1950. služba uređivanja bujica prešla je u sastav vodoprivredne organizacije,
unutar koje se još i danas nalazi. U republičkom organu za vodoprivredu zadužen
je za uređivanje bujica i zaštitu zemljišta od erozije jedan stručnjak
kao šef odsjeka, dot. samostalni savjetnik (Ing. I. Godek) . U početku je izradu
projekata vršila bujičarska grupa kod poduzeća »Hidroprojekt«, dok nakon
podjele toga poduzeća djeluju četiri projektanta kod poduzeća »Projekt«
n Zagrebu (M. Štemberger, A. K r o 1 o, Z. B a 1 a ž i ć i Z. M a t a n)


^.1 ** mlm


Veli potok — Rab. Uređeno korito 1954. g.


te jedan projektant šumar kod poduzeća »Hidroprojekt« — Zagreb (B. Z eljak)
. Izvođenje i održavanje radova od 1950—51. vršili su šumarski inženjeri
kod vodograđevnih poduzeća (»Hidrotehna« — Zagreb, »Melioracija« —
Split i »Vodogradnja« — Rijeka). Rađeno je s dosta poteškoća, jer poduzećima
nisu odgovarala mala i daleka radilišta uređivanja bujica. Od 1951—1961. svu
operativu na terenu tj. projektiranje, izvođenje i održavanje bujičarskih radova
u Hrvatskoj izvršavali su uglavnom vodoprivredni odjeljci u Rijeci (I.
G r o p u z z o, A. P a v 1 i c a, M. Bakots), u Slav. Brodu (K. P 1 i v e r i ć),
u Splitu (H. Budimir, M. K o v a č i ć i E. P r i j i ć) te u Zagrebu (D.
H e r j a v e c, H. M u f t i ć i L. M a v r a č i ć). Tek neki veći poslovi u toku
prvih godina davani su na izvođenje građevinskoj operativi. Odjeljci su kao
budžetske ustanove preuzimali svaki zadatak koji im je bio postavljen, sve su
zadatke izvršavali brzo, relativno solidno i jeftino. Slaba pak strana takve
organizacije bilo je slabo nagrađivanje stručnjaka i radnika, male mogućnosti
prikupljanja i uzdizanja kadrova te nabave osnovnih sredstava i opreme.