DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 6     <-- 6 -->        PDF

periodu se osjetno povećavaju investicijska ulaganja za nabavu mehanizacije
za sve vrste radova od uzgajanja i podizanja šuma do eksploatacije i zaštite
šuma u svrhu što bržeg izvlačenja šumarstva iz velike zaostalosti.


2. PRIKAZ KRETANJA ŠUMSKE PROIZVODNJE U PROTEKLOM
RAZDOBLJU
1) Iskorišćavanje šuma.


Kretanje izvršenih sječa po ukupnoj bruto drvnoj masi prikazano je u
tabeli 1 po godinama i po glavnim vrstama drveća, po sektorima vlasništva
i ukupno.


Prosječni nivo sječa u pojedinim periodima kretao se ovako:
1947 1952 1957 1962
1938. —1951. —1956. —1961. —1964.
u 000 m3


Ukupna sjeća 5928 6237 4162 3639 4229
Od toga:


u društvenim šumama — 5545 3669 3269 3715
u privatnim šumama — 692 493 370 514
Po vrstama drveta:
U društvenim šumama
hrast 1058 527 523 679
bukva 2920 1845 1503 1559
ostale listače 1012 693 797 939
četinjače 1093 605 405 536


U iskazanim količinama posječenog drveta uključen je i šumski otpad.
Do najvećeg pada sječe je došlo u trećem periodu i to najviše kod četinjača
kada su sječe četinjača iznosile svega 37% od prosjeka sječa izvršenih u prvom
periodu od 1947—1951. godine.


Kod ostalih listača bila su najmanja odstupanja u pojedinim periodima.


Međutim od naročitog je interesa promatrati kretanje proizvodnje u
eksploataciji šuma, koje je prikazano na tabeli 2. Ako ga promotrimo u istim
vremenskim odsjecima kao i kod kretanja ukupnih sječa vidimo, da se učešće
proizvodnje šumskih sortimenata, koji predstavljaju društveni sektor proizvodnje,
kretalo ovako:1


1947 1952 1957 1962
Godina 1938 —1951 —1956 —1961 —1964


Učešće 29,7»/o 48,8% 76,83/o 80,5u/o 83,9»/o


Iz ovog se pregleda vidi, da je u prvim poratnim godinama u društvenim
šumama još vrlo visoko učešće privatnog sektora proizvodnje. U to se vrijeme
opskrba seoskih domaćinstava sa ogrjevnim drvetom vršila gotovo isključivo
prodajom stojećih stabala u šumi. U kasnijim periodima taj način opskrbe


1 Sve daljnje analize odnose se na društvene šume.


478