DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

slaviji pa je tada obnovljena i djelatnost bujičara na području Hrvatske. Tome
je doprinijelo donošenje modernog jugoslavenskoga Zakona o uređenju bujica
od 20. II 1930. kao i svih ostalih propisa za provedbu toga zakona. Kad je pak
nakon osnivanja banskih uprava omogućeno, da se osim sredstava za uređivanje
bujica iz državnoga budžeta, koja su bila nedostatna, osigura još i doprinos
iz banovinskih sredstava, tada su poslovi krenuli naglo naprijed, pa je
do 1941. izvedeno i u našim krajevima dosta uspjelih radova. Na našem području
uspješno je djelovao Odsjek za uređivanje bujica u Splitu (C. K o 1 u-
d r o v i ć, Ml. Kovači ć, E. Priji ć, D. Jedlowsky itd.). Radna jedinica
u Zagrebu u okviru Šumarskoga odsjeka banske uprave bila je znatno
slabija (L. H a u e i s e, Ante P r e m u ž i ć, J. Seljak, H. M u f t i ć, D.
Herjavec , I. Gode k itd.) i raspolagala je uvijek sa znatno manjim sredstvima.


Abrami — Terase sa patuljastim kruškama


Za vrijeme rata 1941—45., razumljivo, bila je i djelatnost na uređivanju
bujica veoma sužena. Centralno rukovodstvo radova vršili su Ante Pri m užić
i August H o r v a t. Splitska radna jedinica na čelu s Č. Kol u d r o-
vice m prebačena je iz okupiranog Splita u Makarsku, a za radove u gornjoj
Hrvatskoj formiran je Odsjek za uređivanje bujica kod Ravnateljstva šuma u
Zagrebu (I. G o d e k, J. D o š e n, I. P a v š a i Z. D e g c r : z z i a).


Nakon Oslobođenja zemlje radov: uređivanja bujica su obnovljeni već u
toku 1945. godine, ali su se odvijali u opsegu skromnih raspoloživih sredstava.
Rađeno je uz znatnu pripomoć naroda bilo u dobrovoljnom radu, prijevozima
i materijalu. Uspostavljene su radne jedinice za uređivanje bujica u Splitu


(D. Jedlowsky, E. P r i j i ć), u Zagrebu (I. God e k, J. J o v i ć), a osnovana
je nova radna jedinica u Rijeci (D. Herjavec, Z. Barac) unutar
šumarskih terenskih organizacija Najpovoljniji organizacijski oblik, naročito
u pogledu provođenja zaštitnih mjera i površinskih zaštitnih radova, bio je
u okviru Uprava za pošumljavanje i bujičarstvo, no te su uprave na žalost
suviše kratko djelovanje (1947—1949).
531