DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 57     <-- 57 -->        PDF

korita na početku dolina ili pak da te nanose pokreće procesom vijuganja
korita. Takvi potoci ipak pokreću velike količine ne samo suspcndovanoga, vec
i vučenoga nanosa, često puta daleko prema nizinama ili u korita otplavnib
recipijenata.


Zahvaljujući radu stručnjaka Agroekološkoga zavoda u Zagrebu na izradi
pedoloških karala republike raspolažemo s podacima analiza erodiranosti naših
tala. Orijenlacijski prikaz erodiranih površina u SR Hrvatskoj veli, da je
ukupno erodirano 2,755.000 ha ili 48,7% od ukupne površine Republike ili prosječno
64% poljoprivrednih površina i 29% šumskih površina. Od toga pripada
u kategoriju ekstremno erodiranih tala 1,455.000 ha (53%), jako erodiranih tala
G00.000 ha (21,3%), umjereno erodiranih tala 400.000 ha (14,5%) i slabo erodiranih
tala 300.000 ha (10,9%).


Logično je, da uz takvu proširenost erozijskih procesa veliki dio brdskih
tokova mora poprimiti karakteristike bujica tj. potoka i rječica s ekstremno
naglim režimom voda, s divljim nestabiliziranim koritima te s pojačanim procesom
stvaranja, pokretanja i taloženja nanosa. Popis bujičnih područja (»Katastar
bujica«) SR Hrvatske, koji je u fazi dovršavanja daje nam o tome slijedeće
sumarne podatke:


Broj Broj Dužina Površina KategoReđni
Sliv rijeke bujič. bujič. glavnih bujičnih rije
broj Bujični areali područja tokova tokova slivova bujica


I
1
2
3


II


4
5
6
7
8
9


10
11


12
13


III
14
15
16
17


IV


18


li)
20
21
22
28
24


km2


km


Sliv r. Drave i Dunava 15 45 292 651 III—V
Gornji tok Bednje 9 26 150 338 III—V
Brdski sliv Karašice i Vučice 4 17 131 296 III—V


Bujice sliva r. Dunava


Sliv r. Save
Bujice Sutle i Krapine


B. zagrebačke Posavine
Bujice Lonje i Česme
Bujice Ilove i Pakre
Bujice južne hrv. Posavine
Bujice zap. dijela slavonske
Posavine
Bujice Požeške Kotline
Bujice ist. dijela slavonske
Posavine
Bujice sliva Kupe
Bujice sliva Une
Slivovi Istre i Hrv. Primorja


Bujice Istre


Bujice Hrv. Primorja


Bujice Kvarnerskih otoka


Bujice sjev. Like


Slivovi Dalmacije


Bujice juž. Velebita i
sjev. dalmatinske obale
Bujice Zrmanje i Otuče
Bujice sliva Krke
Bujice sliva Cetine
Bujice kraških polja
Bujice juž. dalmatinske obale
Bujice dalmatinskih otoka
SVEUKUPNO:


2 3 11 17 IV


78 345 2296 4585 II—V
7 31 238 477 III—V
4 19 168 217 III—V
5 30 277 596 III—V
4 11 90 124 III—IV
6 25 209 457 III—V


9 39 329 767 III—V


9 39 201 468 III—V


5 35 280 440 IV—V
12 4(1 318 646 II—V
17 70 186 393 II—V


83 342 817 1449 I—V
43 248 527 742 I—V
20 54 135 324 I—V
12 24 49 91 II—V


8 16 106 292 III—V


107 349 863 1941 I—V


11 37 122 396 II—V
15 55 75 138 I—V
27 88 265 536 I—V
24 61 179 304 I—V


7 26 63 223 II—V
15 64 104 200 I—V
8 18 55 85 III—V
283 1082 4268 8626 I—V