DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 51     <-- 51 -->        PDF

KOLIKO SE KORISTIMO REZULTATIMA FOTOGRAMETRIJSKIH
SNIMANJA ZA POTREBE ŠUMARSTVA?


Dr ZDENKO TOMAŠEGOVIC


Jedan od glavnih dosadašnjih ciljeva šumskog gospodarstva bio je, kako
se to često ističe, proizvodnja drvnih sortimenata. Bazu za to izvršenje daje
nam u našem radu skup prirodnih faktora. Karike između prirodnih faktora
i gore postavljenog cilja dobrim su dijelom tehnološka i tehnička sredstva od
sjekire, pile, transportnih sredstava, objekata mehanizacije kao i projekti biološke,
tehničke ili ekonomske naravi.


Pri izradi projekata pošumljavanja, proređivanja, uređenja bujica, komunikacija
ili pri skupnim uređajnim projektima ili elaboratima traže se prethodni
radovi, koji daju podlogu za ta projektiranja (tipološke karte, sastojinske
karte, karte pašnjačkih površina itd.). Geodetski radovi daju prvenstveno
topografsku osnovu (plan, kartu) sa ili bez predstave reljefa; u drugom slučaju
visinsku predodžbu samo pojedinih poteza (uzdužni profili, poprečni profili,
nul linija trase i si.) ili katkad samo podatke o veličini površine ili podatke


o granicama vlasništva itd.
Skraćenje vremena potrebnog za izradu potrebnih spomenutih podloga za
projektiranje omogućuje u današnje doba metoda, koja je već pedeset i više
godina prerasla okvire samo uže geodetske (vojno topografske i katastralne)
primjene, a to je fotogrametrija, a posebno aerofctogrametrija.


Prednosti su manje više poznate: manje terenskih radova, sveukupna ušteda
na vremenu i novčanim sredstvima, mogućnost stereoskopskog promatranja
snimljenih područja sa svim detaljima itd. Pozitivno je djelovanje u pogledu
vremena na današnjem stupnju razvoja društva toliko da ga ne treba posebno
obrazlagati.


Dobitak na vremenu i novčanim sredstvima primjenom racionalnije metode
kod pripremnih radova mogao bi i trebao bi se uložiti u kapitalnije, uže
stručne radove. A to znači da bi principijelno fotogrametriju trebalo koristiti
a šumarstvu ne samo onih zmalja gdje stručne radne snage ima malo (primjerice:
Kanada, SR Njemačka, Švicarska, Novi Zeland sa relativno velikom primjenom)
ili je skupa nego i u ostalim zemljama gdje rezultati aerofotogrametrijskog
snimanja stoje manje ili više na raspoloženju za službene svrhe.


Veliki zamah u primjeni fotogrametrije u Jugoslaviji vidljiv je naročito
u posljednjih 20 godina. Razmjerno veliki dio područja naše zemlje snimljen
je iz zraka po Vojno Geografskom institutu odnosno Saveznoj Geodetskojupravi. Republički centri bogato su opremljeni prvorazrednim fotogrametrijskim
instrumentarijem. Snimanja su vršena kako za potrebe izrade nove vojno