DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 50     <-- 50 -->        PDF

koniti zahvat u šumski fond od same privredne organizacije radi saniranja
eventualnih gubitaka nastalog lošim poslovanjem.


— Proučavanje najnovijih dostignuća kod nas i u svijetu u oblasti uređivanja
šuma, te primjenu tih dostinuća u praksi ne može se ni zamisliti bez jednog
centralnog organa, koji bi se specijalistički time bavio i prenio ih u praksu,
što nikako nije moguće putem sadašnje 24 privredne organizacije, koje
upravljaju i gospodare šumama.

Isto tako primjena moderne, ali skupe opreme kao na pr. mehanografski
strojevi velikog kapaciteta za obradu numeričkih podataka elaborata — ne
može se ni zamisliti u sadanjoj razjedinjenoj organizaciji te službe, a još
manje ako bi svaka privredna organizacija — šumsko gospodarstvo htjelo
nabaviti tu skupu strojnu opremu velikog kapaciteta.
— Isto tako za primjenu moderne opreme ne samo da trebaju znatna devizna
sredstva, koja svaka privredna organizacija za sebe ne može osigurati, već
su potrebni i stručnjaci specijalisti, koji će tom kompliciranom opremom
rukovati i znati organizirati prikupljanje potrebnih mjernih podataka, a to
je sve moguće ako se ujedine sredstva i stručni kadar koncentrira na jednom
radnom mjestu u jednoj organizaciji.

Zaostajanje izvršenja uređajnih radova, a naročito revizija šumsko privrednih
osnova, u posljednje je vrijeme dijelom uzrokovano razjedinjenom
službom uređivanja, pomanjkanjem stručnog kadra i opreme, a najvećim
dijelom pomanjkanjem financijskih sredstava za te radove i potiskivanje
značaja i važnosti službe uređivanja šuma po pojedinim rukovodiocima
privrednih organizacija kao investitorima. Da bi se pitanje financiranja uređajnih
radova riješilo predlaže se donošenje putem Poslovnog udruženja
i Komore obaveznog zaključka o formiranju posebnog zajedničkog centralnog
fonda iz kojeg bi se financirali uređajni radovi prema prioritetu i potrebi
prakse.

Po dovršenju izradbe uređajnih elaborata po gosp. jedinicama treba prići
izradi elaborata po šumsko prvirednim područjima, a na osnovu pojedinačnih
elaborata gcsp. jedinica koje sačinjavaju to područje. Za izradu
takvih elaborata, koji često puta prelaze granične okvire privredne organizacije
treba biti organizirana specijalistička služba uređivanja šuma sa
odgovarajućim kadrom i opremom (geodet, pedolog, fitocenolog, ekonomista
i pravnik), koju se ne može organizirati u sastavu brojnih šumskih
organizacija, već jedino u većim specijaliziranim organizacijskim jedinicama.

Isto tako prigodom rješavanja posjedovno-pravnih odnosa (arondacija, komasacija,
zamjena i otkup posjeda i dr.) služba uređivanja šuma mora
imati u svom sastavu odgovarajući stručni kadar (pravnik, geodet), jer
geodetske radove i elaborati koji su vezani na provedbu u katastru i gruntovnici
ovlašteni su samo izrađivati geodetski stručnjaci.

Dosadanji uređajni elaborati obrađuju opis staništa i tla samo makroskopskom
ocjenom taksa tora bez prethodne pedološke analize tla, što je krUfpan
nedostatak, jer u svom sastavu služba uređivanja nema šumara-pedologa
sa dobro opremljenim laboratorijem, a što je moguće organizacijski
obuhvatiti samo u jedinstvenoj jednoj centralnoj organizaciji.