DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Najnovijom podjelom društvenih šuma izvršenom 1963. godine


rješenjem Izvršnog vijeća Sabora broj 2072/2-21-1963. cd 6. II 1983. (N. N. br.


9/1963), utvrđena su na osnovu privredno-ekonomskog kriterija 24 šumska


privredna područja koja se uglavnom poklapaju sa današnjim područjem poje


dinih šumskih gospodarstava.


Kao osnovna uređaj na gospodarska podjela svih društvenih šuma uzeta je
gospodarska jedinica kao uređajna jedinica na osnovu gravitacije,
vrste drveća, način sječe i gospodarenja (oplodna, preborna) i uzgojnog tipa.


Oblast jednodobnih i prebornih šuma podijeljenja je na 451 gosp. jedinicu
sa presjekom od 2.600 ha površine.


Prema najnovijoj podjeli društvenih šuma osnovna uređajna jedinica trebala
bi biti šumsko-privredno područje formirano na osnovu prirodnih i ekonomskih
jedinstvenih kriterija kao ekonomska cjelina. No s obzirom da takvo
područje obuhvaća znatnu površinu šuma od onog najmanjeg (Ivančica, Varaždin
16.000 ha), pa do onog najvećeg (Velebit, Gospić 2,51.500 ha), to se moralo
odustati cd uređenja po područjima, dok se ne završe svi radovi po gospodarskim
jedinicama, a tek na osnovu pojedinačnih elaborata po jedinicama treba
se izraditi šumsko-privredna osnova po područjima sa težištem i obradom ekonomsko-
privrednih pokazatelja.


DOSADAŠNJA ORGANIZACIJA SLUŽBE UREĐIVANJA SUMA


Godine 1946. osnovan je Ured za uređivanje šuma pri Ministarstvu šumarstva
u Zagrebu, koji je izvršio prvu poslijeratnu inventarizaciju društvenih
šuma u SRH. Početkom 1948. godine služba uređivanja šuma prelazi u novo
osnovana šumska gospodarstva, kao poseban odjel. Godine 1954. ukinuta su
šumska gospedarstva i osnovani šumski inspektorati, a služba uređivanja šuma
čini poseban odjel tih inspektorata. Početkom 1956. god. ukidaju se šumarski
inspektorati, a službe uređivanja šuma se osamostaljuje, te se u sjedištima ukinutih
šumarskih inspektorata osnivaju Sekcije za uređivanje šuma kao republički
organi Sekretarijata za šumarstvo — kao budžetske ustanove.


Nakcn osnivanja novih šumskih gospodarstava 1960. god. služba uređivanja
šuma bila je podijeljena: dijelom kao poseban sektor u sastavu šumskih gospodarstava
(Gospić, Ogulin, Karlovac, Sisak, SI. Brod i Bjelovar), a dijelom kao
ustanove Sekretarijata za šumarstvo (Osijek, Gradiška, Zagreb, Rijeka i Split),
kao budžetske ustanove. Koncem 1962. godine dokinute su postojeće Sekcije
kao samostalne ustanove Sekretarijata, te pripojene Poslovnom udruženju kao
posebne terensko-obračunske jedinice. U toku 1963. ukinuta je terenska jedinica
Split, tako da je danas služba uređivanja šuma podvojena na dva kolosjeka


— četiri terenske jedinice u sastavu Poslovnog udruženja (Osijek, Gradiška,
Zagreb i Rijeka), te ostale u sastavu šumskih gospodarstava kao poseban sektor
(Vinkovci, Brod, Bjelovar, Karlovac, Sisak, Ogulin i Gospić).
Ovako često reorganizirana i razjedinjena služba uređivanja šuma ipak je
izvršila pionirski rad, te do d a n as preko 95% svih šuma imaju
šumsko privredne osnove izrađene po gosp. jedinicama.


Za ilustraciju navodimo: u periodu 1948/53. god. uređeno je 92.799 ha šuma
u sastavu šumskih gospe darstava. U periodu 1954—1956. god. 191.403 ha u sastavu
šumskih inspektorata, u periodu 1956—1962. god. 795.102 ha, u sastavu
Sekretarijata za šumarstvo, a od 1963. u sastavu Poslovnog udruženja šumsko