DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 45     <-- 45 -->        PDF

spodarstva izdvajala jedan dio za naučnoistraživački rad, koji se odnosio na
pitanje štetnika, čije suzbijanje je ono organiziralo.


Dali smo kratki prikaz o najvažnijim problemima iz zaštite šuma za proteklih
20 godina u nekim najvažnijim akcijama, o kadrovima, opremi, naučnoistraživačkom
radu, te financiranju akcija zaštite šuma. Iako> skroman ovaj prikaz
pokazuje da je rad na zaštiti šuma bio stalna briga radnih organizacija u
šumarstvu, naučnih ustanova i Poslovnog udruženja. U odnosu na predratni
period, posljednjih 20 godina učinjen je veliki napredak koji se očituje u broju
i opsegu provedenih akcija suzbijanja šteta, u broju specijaliziranog kadra koji
je za to vrijeme izobražen i koji je u stalnom porastu, u naučno-istraživačkoj
djelatnosti na području zaštite šuma kao i publikacijama radova koji su u tih
20 godina izašli iz štampe.


Upravo ta intenzivna aktivnost zaštite šuma pokazuje da je naše šumarstvo
u 20 godina poslijeratnog perioda krenulo novim putovima kojima će se ova
dosada zaostala grana naše privrede unaprijediti i dobiti ono mjesto koje po
svojoj važnosti i značenju za naše društvo i zaslužuje.