DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 4     <-- 4 -->        PDF

kanja kvalitetnog sadnog materijala i nedovoljnog stručnog kadra nisu uspjela


pošumljavanja niti 50% tretiranih površina (uglavnom se radilo sa dobrovolj


nom i aktiviziranom radnom snagom).


Politika šumarstva toga razdoblja bila je, da se pod svaku cijenu ublaže


previsoke sječe. U tu svrhu su vršene velike akcije na obnavljanju šuma, koje


su ujedno imale veliki značaj za popularizaciju šumarstva.


U drugom periodu od 1952. do 1956. godine nastupa izvjestan predah u


proširivanju sječa, pa je godišnji prosjek ukupnih sječa pao na 4,162.000 m:!


tj. nivo ukupnih sječa u ovom periodu je smanjen za 58% °d nivoa izvršenih


sječa u prvom periodu. U istom se periodu kod radova na pošumljavanju po


čela poklanjati veća pažnja kvalitetu nego kvantitetu izvedenih radova, pa je


smanjeno pošumljavanje površinski za 39´% od prethodnog perioda; U po


gledu obnove šuma u tom periodu je ustvari nastao nagli zaokret što se tiče


kvalitete izvedenih radova a to se najbolje vidi što su izvršena pošumljavanja


u 1956. godini uspjela već i do 80%.


Karakteristika ovog perioda je i bolje iskorištenje posječenog drveta.


Međutim, još uvijek se osjeća dosta jak pritisak i potražnja šumskih sortime


nata određene kvalitete, specijalno trupaca za rezanje. Uslijed toga je dolazilo


u prvim godinama ovog perioda do tzv. kvalitetnih doznaka stabala, što je u


krajnjem cilju značilo kvalitetno slabljenje šumskog fonda.


Još uvijek pod dojmom visokih sječa nije se u politici šumarstva počelo
konkretnije rješavati nastali problem što niti sječivi etati niti prirast šuma
ne idu ukorak sa sve većim potrebama u potražnji drveta.


Ipak se već u tom periodu počelo upozoravati i isticati da potražnja drveta
raste iznad mogućnosti šumske proizvodnje.


U trećem periodu od 1957—1961. godine prišlo se daljnjem smanjivanju
sječa na godišnji prosjek od 3,639.000 m:! u kojem je periodu sječa snižena
ispod ocijenjenog prosječnog godišnjeg prirasta šuma.


Ovakvim usklađivanjem visine sječa sa etatnim mogućnostima neminovno
je došlo do potrebe realnijeg sagledavanja nastalog nesklada između proizvodnje
i potrošnje drveta kao i traženje najbržeg puta za njegovo otklanjanje
odnosno ublažavanje.


Zbog toga ovaj period karakterizira naglašena orijentacija na potrebu
proširenja areala četinjača kao najdeficitarnije vrste drveta putem introdukcije
četinjača u šume listača kao i orijentacija na sadnju visokoprinosnih topola
i drugih vrsta drveća brzog rasta. Međutim, ograničena sredstva, pomanjkanje
sadnog materijala i određenog iskustva kao i potpuna tehnička neopremljen
ost, nisu omogućili u tom periodu onakav zamah, kakav se je mogao
i trebao razviti.


Nadalje ovaj period karakterizira naročito naglašena orijentacija na njegu
šuma, melioraciju degradiranih šuma radi kvalitetnog poboljšanja postojećeg
šumskog londa kao i na forsiranju izrade šumsko gospodarskih osnova.


U četvrtom periodu od 1962. do 1965. godine dolazi do postepenog laganog
porasta ukupnih sječa koje u 1964. godini dostižu visinu od 4,360.000 m:!. U
pošumljavanju se težište prenijelo na podizanje plantažnih šuma i na podizanje
intenzivnih kultura brzog rasta uz zadržavanje snažne dinamike u
njezi šuma.


Kao glavna karakteristika ovog perioda je potpuno napuštanje administrativnog
upravljanja šumama i prijelaz na radničko samoupravljanje. U tom