DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 89. STUDENI—PROSINAC
GODINA 1965.


DVADESET GODINA ŠUMARSTVA SR HRVATSKE
1945—1964. god.


Ing. MATEJ BUTKOVIĆ


1. UVOD
Odmah iza rata šumarstvo se našlo pred teškim i složenim zadacima. S
jedne strane, trebalo je osigurati velike količine drveta za obnovu zemlje,
osigurati prerađivačkoj industriji dovoljno sirovina radi što bržeg zadovoljenja
domaćih potreba, osigurati što veće količine drveta za izvoz radi dobivanja
deviza potrebnih za industrijalizaciju zemlje. Na drugoj strani zatečena
nedovoljna otvorenost šuma, pomanjkanje mehanizacije, te pomanjkanje stručne
radne snage zahtijevalo je maksimalne napore ne samo da bi se izvršili
zadaci u proizvodnji, nego je trebalo istodobno u takvim uvjetima poslovanjasačuvati proizvodnu sposobnost šuma.
Radi toga je 20-godišnji put poslijeratnog šumarstva veoma značajan u
povijesti našega šumarstva, pa je potrebno jednim pregledom osvrnuti se na
njega i prikazati što cjelovitije rezultate svih važnijih aktivnosti koje su u
tom.
razdoblju izvršene u šumarstvu Hrvatske.
Četiri su karakteristična perioda toga razdoblja:


1.
od 1945—1951. godine
2.
od 1952—1956. godine
3.
od 1957—1961. godine
4. od 1962—1965. godine
Prvi period karakterizira vrlo visok nivo sječa, daleko iznad prirasta šuma,
u kome je periodu šumarstvo kao prirodni izvor nacionalnog bogatstva,
doprinijelo veliki prilog u obnovi i industrijalizaciji zemlje. U tom periodu
prosječni godišnji nivo sječa iznosio je 6,237.000 m;J sa maksmalnim sječama
u 1948. godini u kojoj je posječeno 7,235.000 m:! (u šumama svih sektora vlasništva).
U istom razdoblju izvršeni su (po površini) veoma opsežni radovi na podizanju
šuma tako, da je godišnji prosjek pošumljavanih površina dostigao
visinu od 19.447 ha sa maksimalno izvršenim pošumljavanjem u 1950. godini
na površini od 23.875 ha.
Pomanjkanje stručne radne snage, a ogromni zadaci koje je u tom razdoblju
šumarstvo nosilo na svojim leđima, odrazilo se na vrlo slabom kvalitetu
izvedenih radova. Zbog toga bila je ne samo niska produktivnost rada,
nego i vrlo slabo iskorištenje drveta. Na polju podizanja šuma zbog pornanj