DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ŠUMARSTVO DALMACIJE U PERIODU 1945—1965.


Ing. Ž. VRDOLJAK — ing. D. JEDLOWSKI


Promatrajući vremenski period od protekla dva decenija, koji je inače karakteriziran
snažnim razvojem društvenih odnosa i privrednog potencijala zemlje,
trebalo bi da dođemo do stanovitih zaključaka o položaju šumarstva Dalmacije
u okviru tih razvojnih kretanja i da sagledamo koji su pozitivni ili negativni
činioci na njega utjecali.


Neosporna je činjenica, da položaj šumarstva u Dalmaciji, dakle na jedrnom
prostranom i tipičnom jugoslavenskom krškom području površine od
1,170.000 ha, iz godine u godinu postaje sve teži. To se posebno zapaža posljednjih
nekoliko godina, a očituje se kako na polju organizacije službe, tako i u
svim vidovima djelatnosti. Pomanjkanje sredstava je sve jače naglašeno, a s
time u vezi i sve neznatnija pošumljavanja, propadanje šumskog fonda, ukidanje
pojedinih institucija koje su bile osnovane radi unapređenja šumarstva
itd. Sve je ovo dovelo i do osipanja stručnog kadra, do nejedinstvenosti u organizaciji
službe i do svih drugih posljedica koje izviru iz takvog stanja.


Na temelju ovoga što je izneseno, trebalo bi očekivati zaključak da je ovakvo
stanje rezultat jednog ograničenog značaja i uloge šuma u ekonomici krškog
područja. Trebalo bi zaključiti da je udio šumarstva tako neznatan da bilo kakva
ulaganja ne bi imala opravdanja bez obzira na direktne koristi koje se očekuju
od investiranja ili na one, možda još važnije, indirektne koristi koje se
redovito ne mogu izraziti financijskim efektom.


Ovakav zaključak demantiraju drugi i te kako važni momenti. Naime, baš
u tom periodu nazadovanja šumarstva, šume u ekonomici Dalmacije poprimaju
sve veći značaj. Ovdje se mogu spomenuti samo neke djelatnosti čiji je razvoj
usko povezan sa unapređenjem šumarstva. Među ove spada razvitak turističke
privrede, razvoj kemijske prerade drveta u celulozu — čime pošumljavanje, posebno
u pojasu alepskog bora, postaje i ekonomski interesantno — potreba smirivanja
erozijskih procesa, naročito u zoni akumulacija, zaštita melioriranih
poljoprivrednih površina, plantaže itd.


I tako, dok bi s jedne strane sve veće potrebe na drvetu i ozelenjavanju
ukazivale na nužnost intenzivnijeg razvoja šumarstva na Kršu, u isto vrijeme
se događa upravo obratno.


Danas se često susrećemo sa apsurdnim situacijama u odnosima između
turističke privrede i šumarstva. Nije rijedak slučaj da turizam kao bazu za
svoj razvoj nalazi na površinama koje je valoriziralo šumarstvo i to ulaganjem
znatnih sredstava. Te površine se često nekontrolirano iskorištavaju i upropaštavaju,
a da turizam kao ekonomski činilac, a ni šira zajednica, ne daju nikakva
sredstva ni za održavanje, a kamo li za podizanje novih šuma.