DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 26     <-- 26 -->        PDF

izvoda domaće prateće industrije. Sa uvozom ovih proizvoda uvijek je bilo za
tadašnje vrijeme razumljivih poteškoća, pa i taj momenat treba imati u vidu
kod ocjene postignutih rezultata grane.


Unazad nekoliko godina očiti su uspjesi napora na poboljšavanju kvalitete
proizvodnje, posebno finalnih djelatnosti. Porast proizvodnje više je rezultat
organizacijskih zahvata i sređenja unutarnje organizacije poduzeća. To potvrđuju
podaci o stalnom razmjerno visokom porastu proizvodnosti rada u našoj
grani. Razumljivo, bilo je rezervi, ali ima ih još i sada.


Dosadašnje probleme rentabiliteta privređivanja grane rješavale su dobrim
dijelom društvene olakšice. Dugo se ukazivalo da te mjere više štete nego što
koriste grani, jer otupljuju oštricu borbe za otklanjanje suštinskih problema.
U tim okolnostima došlo je do reforme, do izjednačavanja uslova privređivanja,
u kojima će naročito teško biti upravo drvarskoj industriji. Ona je — u velikoj
mjeri ne svojom krivicom — reformu dočekala organizacijski, tehnički i tehnološki
nespremna za privređivanje na konkurentskoj bazi s razvijenom industrijom
zemalja daleko siromašnijim na drvetu kao osnovnoj sirovini za preradu.
I taj se momenat mora imati u vidu u zbivanjima koja se odvijaju i koja
će slijediti. Naravno, drv. je industrija pozdravila reformu, jer u njoj ipak, uz
sve poteškoće, vidi svoju punu šansu. Osnovni uslovi razvoja su tu, iskustvo
je stečeno. Radi se samo o neophodnim sredstvima, a njih će morati biti. Re;forma
će investicijska ulaganja i u preradi drveta usmjeravati tamo gdje je
najprobitačnije. Time će u velikoj mjeri doprinijeti brzoj ekonomskoj konsolidaciji
grane. Orijentacijska sagledavanja sadašnjeg stanja ukazuju na to da jedan
dinar deviznog ulaganja daje preko tri dinara povećani izvoz. Društvo će
nesumljivo reagirati pozitivno na ove mogućnosti.


Sve u svemu, dosadašnji razvoj grane je ipak solidna osnova za snažan
općenito kvalitetni skok grane u privredi Republike. Otvorene su mogućnosti
za jači prodor na šira svjetska tržišta, gdje nam je — s obzirom na sirovinske
mogućnosti — s pravom mjesto. Kooperativne mogućnosti nisu još ni otvorene,
a za njih ima velikih izgleda.


Sadašnji nivo razvoja i grane u cjelini i pojedinih djelatnosti zahtijeva
daleko intenzivnija vlastita istraživanja razvojnih mogućnosti. I za ovu neophodnost
postoje svi uslovi. Manjka samo veće i svestranije sagledavanje tih
potreba po privrednim organizacijama. Nadati se je da će reforma i u tom pogledu
blagotvorno djelovati.


Kroz dosadašnji razvojni put sazrijevala su i sagledavanja nužnosti koncentracije
snaga koje su od presudnog značaja za postizavanje boljih privrednih
rezultata. I u tom pogledu treba ubrzo očekivati konkretne rezultate.


To u jednakoj mjeri vrijedi za zbivanja u grani, kao i za odnose sa šmmarstvcm.
Neophodnost jedinstva i sinhronizacije razvojnih planova sirovinske
baze i njene preradbene industrije potrebna je sada više no ikad. Razvo j
šumarstva i prerade drveta došao je potpuno u fazu
pune međusobne ovisnosti i uslovljenosti. Svi drugi modenti
su sporednog značaja i moraju biti podređeni zajedničkom cilju.