DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 25     <-- 25 -->        PDF

ovom području za sada, naravno, veoma skromna i napori su usmjereni na
svladavanje brojnih poteškoća, vezanih na što uspješniju zamjenu klasičnih
materijala i utvrđivanje prednosti novih, kako u kompletnoj izvedbi stambenog
objekta, tako i u kooperativnim odnosima sa uobičajenim sistemima građenja.
I jedan i drugi vid proizvodne orijentacije ima zaista realne razvojne mogućnosti
i na domaćem i na stranom tržištu. Utoliko više zaslužuje i treba intenzivnija
i svestranija istraživanja. Najjaču proizvodnju u ovoj djelatnosti ima
sada SR Bosna i Hercegovina. Krajem 1964. godine ona je oko 4,5 puta veća
od proizvodnje u SR Hrvatskoj.


Po obujmu proizvodnje u građevnoj stolariji nalazimo se na trećem mjestu,
iza SR Srbije i SR Slovenije, koja s obzirom na daleko povoljniju strukturu
sirovine ima najveću proizvodnju ove vrsti, cea 85% veću od proizvodnje
u našoj Republici. Karakteristično je da u ovoj djelatnosti naši proizvodni
kapaciteti ne predstavljaju savremena, visoko mehanizirana i specijalizirana
industrijska postrojenja, čije su inače odlike veoma velika proizvodnja i visoka
produktivnost.


Za sada građevna stolarija nije predmet značajnijeg izvoza drv. industrije
naše Republike. Buduća gotovo neograničena sirovinska baza mekih lišćara
može i na ovom području prerade, uz odgovarajući način i intenzitet impregniniranja,
dati neslućene mogućnosti.


Ostala proizvodnja


U ostalim djelatnostima grane razvoj je kroz proteklih đvadest godina
tekao različitim intenzitetom. Neke od njih su također novijeg vremena —
proizvodnja radio i televizijskih kutija, raznog športskog pribora, lamelirani
parket i niz drugih finalnih proizvoda. Njihova proizvodnja, razumljivo, naglo
raste u skladu s porastom potrebe na ovim proizvodima. Svi su oni našli odgovarajuće
mjesto i u listi izvoznih proizvoda grane, pod identičnim okolnostima
koje su karakteristične i za ostale proizvode. Taj se momenat naročito odnosi
na proizvodnju radio i televizijskih kutija, te na proizvodnju raznog športskog
pribora, dakle, na proizvode kod kojih je izvanredno oštra konkurencija na
vanjskim tržištima. Naša puna, ali inače moguća afirmacija ovisi opet jedino o
što bržem uspostavljanju istih proizvodnih uslova vanjske konkurencije.


Neke od ranije značajnih djelatnosti gube iz godine u godinu svoje mjesto
u ukupnoj proizvodnji grane ne samo zbog naglog rasta ostalih, nego i zbog
stvarnog količinskog smanjenja obujma njihove proizvodnje. Među njima su
proizvodnja vegetabilnih štavila i nekih derivata suhe destilacije drveta. Tu je
proizvodnju više nego uspješno nadomjestila proizvodnja sintetskim putem.


Proizvodnja šibica je u najnovije vrijeme i kod nas proširila svoj asortiman.
Osječka tvornica je instalirala postrojenje za proizvodnju šibica na bazi
kartona. Donekle je modernizirana i proizvodnja klasičnog sistema, tako da je
obujam proizvodnje počeo cd 1963. godine opet jače rasti.


ZAKLJUČAK


Razvojna stremljenja drvarske industrije Republike kroz zadnjih nekoliko
godina dovela su do izbalansirane situacije između primarne, polufinalne i finalne
prerade. To nije bio slučaj u ranijim periodima, zbog čega su i poteškoće
bile veće. No, kroz cijelo poslijeratno vrijeme suočavala se prerada drveta sa
pomanjkanjem, nezadovoljavajućem kvalitetom i veoma visokim cijenama pro