DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 23     <-- 23 -->        PDF

S obzirom da je u proizvodnji i vlaknatica i iverica preferirana sirovina
mekog drveta (zbog težine ploča), trebala je i prije i u većoj mjeri doći do
izražaja koordiniranost napora šumarstva i prerade drveta na širenju sirovinske
baze mekih lišćara u inače izvanrednim stojbinskim i klimatskim uslovima.
Umjesto toga došlo je do podizanja dvaju kapaciteta iverica u području
četinara, čime je u daljoj mjeri otežan i onako nepovoljan odnos i učešće četinjarskog
drveta u proizvodnji celuloze i mogućeg oplemenjivanja velikih količina
proizvedene celuloze iz drveta lišćara. Od jednog, stvorena su dva problema,
na čijem hitnom rješavanju treba intenzivno raditi.


Proizvodnja ambalaže od drveta


Nema sumnje da je razvojem proizvodnje ambalaže na bazi papira i plastičnih
masa došlo do odgovarajuće preorijentacije i u proizvodnji drvne ambalaže,
kako u izboru vrsta drveta, tako i na području njene namjene. Došlo
je i do još jedne promjene. Umjesto velike i svestrane potražnje na drvnoj
ambalaži, nastupio je period kad je ova vrst proizvodnje u većoj mjeri počela
tražiti nove korisnike. Interes za ovu vrst proizvodnje počeo je najviše slabiti
u našoj Republici, iako zato nema sirovinskog opravdanja. U svijetu je ionako
došlo do sve veće upotrebe lišćarskog drveta u proizvodnji drvne ambalaže za
različite potrebe, za koje još nema izgledne supstitucije drugih materijala. Ova
je proizvodnja u mnogim zemljama razvijena do veoma visokog stupnja mehaniziranosti,
pa prema tome i zadovoljavajućeg rentabiliteta. Radi se, svakako,


o masovnoj proizvodnji, proizvodnji koja prerađuje barem 40.000 m3 oblovine
na jednom preradbenom postrojenju. Može se mirne savjesti reći da je velika
šteta što se o tim novim sistemima proizvodnje kod nas ne vodi dovoljno računa.
Rastuće potrebe i u zemlji i na vanjskim tržištima su više nego realna
baza za jači razvoj ove djelatnosti.
Proizvodnja bačava količinski oscilira više od svih ostalih djelatnosti grane.
U odnosu na ostalu drvnu ambalažu to je i razumljivo, jer su potrebe na njoj
u velikoj mjeri ovisne i o količinama godišnjeg uroda raznog voća i povrća.
S tehnološke strane, to je proizvodnja kod koje ustvari i nije dolazilo do promjena
na području unapređenja proizvodnje.


Proizvodnja namještaja


Među glavnim djelatnostima grane u Republici razmjerno je najveći porast
zabilježila proizvodnja namještaja. U 1962. godini ona preuzima vodeću ulogu
u ukupnoj proizvodnji grane i stalno će je dalje povećavati.


Od svršetka rata, pa do 1954. godine ukupna proizvodnja namještaja bila
je najjača u našoj Republici. Slijedeće godine preuzima vodstvo industrija na^
mještaja Slovenije. Godine 1962. na prvom je mjestu proizvodnja namještaja
u SR Srbiji, a isto tako i 1964-te. Kretanje učešća SR Hrvatske u ukupnoj
proizvodnji namještaja zadnjih pet godina bilo je slijedeće:


1960. godine 26,6%
1961. godine 25,4%
1962. godine 25,2%
1963. godine 23,1%
1964. godine 21,7%