DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 22     <-- 22 -->        PDF

iiička i tehnološka opremljenost ove djelatnosti u našoj Republici nalazi


osjetno ispod sadašnjeg nivoa pilanske prerade u SR BiH i SR Sloveniji.


Rentabilnost ove proizvodnje u Republici rezultira iz niske cijene osnovne
sirovine i niskih osobnih dohodaka. Rekonstrukcije su neophodne zbog toga
da se pilanska prerada na vrijeme pripremi za momenat nastupa potpune
normalizacije spomenutih odnosa u privređivanju, na kojoj upravo inzistira
reforma. Rekonstrukcije su i vremenski utoliko potrebnije, jer će problemi
rentabiliteta u novim uslovima biti jednako teški, kao što je to slučaj i u
zemljama s čijom se konkurencijom u rezanoj gradi susrećemo na međunarodnom
tržištu.


Problem optimalne mogućnosti razvoja pilanske prerade u SR Hrvatskoj
predmet je posebnog izučavanja, na kome intenzivno radi Institut za drvo u
Zagrebu, zajedno sa zainteresiranim privrednim organizacijama drv. industrije
Republike. Od te studije se očekuje odgovor na nekoliko ključnih pitanja daljnjeg
razvoja ove djelatnosti u Republici. Među njima i na ova:


— koje su to optimalne veličine preradbenih kapaciteta u odnosu na raspoloživu
sirovinu, i njenu prostornu dislociranost,
— gdje bi bile približne lokacije tih preradbenih postrojenja, u odnosu na
ekonomiku transporta osnovne sirovine, pretežnu potrošnju rezane građe, te
druge činioce koji utječu na izbor najpovoljnije lokacije,
— koja tehnološka oprema najbolje odgovara za preradu raspoložive količine
drvne mase po ekonomičnosti iskorištenja osnovne sirovine i općem
rentabilitetu prerade,
— koji tehnološki sistemi daju najveći ekonomski efekat u ovoj preradi i si.
Ako bi se daljnja ulaganja u rekonstrukcije pilanskih postrojenja vršila
na osnovu rezultata ove studije sigurno bi i rezultati toga bili barem ravni
onima koji se postizavaju u zemljama s razvijenom drvarskom industrijom.
S obzirom da je i pristup ovom problemu ekonomski svestraniji u odnosu na
domaću sirovinu, realno bi bilo očekivati i veće rezultate.


Proizvodnja furnira i raznih vrsta ploča


Kao što je naprijed rečeno, raspoložive količine kvalitetne sirovine kapacitirale
su uz pilansku preradu i proizvodnju šperploča i proizvodnju plemenitog
furnira. Za relativno kratko vrijeme i jedna i druga proizvodnja će u
današnjoj količini biti nedovoljna za domaće reprodukcione potrebe. Orijentacija
na iskorištenje egzotičnog drveta u jednom i drugom slučaju bila je do
sada neznatna i sporadična, a da za to nije bilo opravdanih razloga, čak ni sa
deviznog stanovišta. Zbog toga su bila sasvim na mjestu nastojanja da se barem
jedno postrojenje (Rijeka) usmjeri na znatnije iskorištenje odgovarajućih
egzota u proizvodnji šperploča i za proizvodnju plemenitog furnira iz traženih
vrsta drveta ove provenijencije. Sto nije učinjeno do sada, treba ostvariti što
prije u idućem periodu.


No, ostalo je neiskorišteno ili nedovoljno iskorištavano drugo, široko područje
proizvodnje ostalih vjcštačkih ploča — vlaknatica i iverastih ploča. U
Republici ne postoji ni jedna tvornica ploča vlaknatica, a proizvodnja iverastih
ploča je tek počela.


U svim slučajevima proizvodnje šperploča i iverica, pa i plemenitog furnira,
radi se o razmjerno veoma malenim kapacitetima, koji se — izuzev kod
proizvodnje furnira (za sada) — stalno bore sa problemima vezanim za rentabilitet
njihove proizvodnje.


494