DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 21     <-- 21 -->        PDF

SR Hrvatska 41%
SR Srbija 47´%
SR Slovenija 44´%
SR Bosna i Hercegovina 42´%
SR Makedonija 68%
SR Crna Gora 52%


U međuvremenu su vršena najnužnija ulaganja da ne dođe do pada proizvodnje
i situacija je popravljena, no ne toliko kao u drugim republikama.
Otuda i nezadovoljavajuće stanje odnosa radne snage prema nivou ukupne
proizvodnje. On je kod nas osjetno nepovoljniji nego što je to u drv. industriji
SR Srbije, a pogotovu SR Slovenije.


KARAKTERISTIČNOSTI RAZVOJA POJEDINIH DJELATNOSTI GRANE


Pilanska prerada


Poslijeratni razvoj pilanske prerade pratile su značajne promjene u sirovinskim
okolnostima. One su se očitavale u stalnom pogoršavanju kvalitetne
strukture raspoložive oblovine lišćara. Kako je raslo iskorištenje sirovine u
proizvodnji plemenitog furnira raznih vrsta lišćarskog drveta i upotreba bukovine
u proizvodnji šperploča, ostajalo je pilanskoj preradi toliko manje ove
kvalitetne sirovine. Podsjetimo li se da je proizvodnja plemenitog furnira od


2.800 m:! u 1939. godini narasla na 5.000 m3 u 1964. godini, a proizvodnja šperploča
od 9.000 m3 na gotovo 17.000 m3 u istom periodu, zatim da izvjestan dio
raspoložive sirovine republike podmiruje rastuće kapacitete u drugim republikama,
može se potpuno sagledati spomenuta sirovinska problematika u pilanskoj
preradi.
Daljnje otežavajuće okolnosti u razvoju ove djelatnosti odnose se na u
početku napomenuto zatečeno stanje u strukturi drvne zalihe neposredno pqslije
rata. Veliki nesrazmjer dobnih razreda, posebno u površinama šuma zrelih
za sječu, zahtijeva intenzivnije zahvate u mlađe sastojine, koje — razumljivodaju tanju oblovinu.
Jedan i drugi momenat je nesumnjivo imao znatan utjecaj na postotak
iskorištenja u preradi raspoložive sirovine. Napori poduzeća bili su usmjereni
na iznalaženje odgovarajućih rješenja, koja bi omogućila podmirivanje neophodnih
potreba na rezanoj građi. Iako iz već spomenutih razloga nisu poduzete
sve inače moguće mjere za razvoj grane u cjelini, pa tako ni na području pilanske
prerade, učinjeno je barem toliko da je zadržan, čak nešto i povećan,
postotak iskorištenja raspoložive sirovine. To još u situaciji osjetnog smanjenja
prerade četinjača, koje — kao što je poznato — daju prilično veći randman po
jedinici sirovine.


Kao što je vidljivo iz tabele koja prikazuje dinamiku promjena u strukturi
drv. industrije Republike, pilanska prerada, uz proizvodnju namještaja, predstavlja
još uvijek jednu od dominantnih djelatnosti grane. Unatoč toga, njenom
razvoju u pogledu tehničke opremljenosti, a kroz to i mogućem rentabilitetu
proizvodnje nije poklanjana dovoljna pažnja. Dobar dio razloga tome leži u
suprotnostima činjeničnog stanja i investicijskih koncepcija Jugobanke, kojima
se preferiraju devizna ulaganja za neposredno povećanje izvoza. S obzirom da
ulaganja u rekonstr. pilan. postr. manjim dijelom rezultiraju neka značajnija
povećanja izvoza, banka je za njih malo zainteresirana. Iz tih se razloga tch