DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 26     <-- 26 -->        PDF

izvoda domaće prateće industrije. Sa uvozom ovih proizvoda uvijek je bilo za
tadašnje vrijeme razumljivih poteškoća, pa i taj momenat treba imati u vidu
kod ocjene postignutih rezultata grane.


Unazad nekoliko godina očiti su uspjesi napora na poboljšavanju kvalitete
proizvodnje, posebno finalnih djelatnosti. Porast proizvodnje više je rezultat
organizacijskih zahvata i sređenja unutarnje organizacije poduzeća. To potvrđuju
podaci o stalnom razmjerno visokom porastu proizvodnosti rada u našoj
grani. Razumljivo, bilo je rezervi, ali ima ih još i sada.


Dosadašnje probleme rentabiliteta privređivanja grane rješavale su dobrim
dijelom društvene olakšice. Dugo se ukazivalo da te mjere više štete nego što
koriste grani, jer otupljuju oštricu borbe za otklanjanje suštinskih problema.
U tim okolnostima došlo je do reforme, do izjednačavanja uslova privređivanja,
u kojima će naročito teško biti upravo drvarskoj industriji. Ona je — u velikoj
mjeri ne svojom krivicom — reformu dočekala organizacijski, tehnički i tehnološki
nespremna za privređivanje na konkurentskoj bazi s razvijenom industrijom
zemalja daleko siromašnijim na drvetu kao osnovnoj sirovini za preradu.
I taj se momenat mora imati u vidu u zbivanjima koja se odvijaju i koja
će slijediti. Naravno, drv. je industrija pozdravila reformu, jer u njoj ipak, uz
sve poteškoće, vidi svoju punu šansu. Osnovni uslovi razvoja su tu, iskustvo
je stečeno. Radi se samo o neophodnim sredstvima, a njih će morati biti. Re;forma
će investicijska ulaganja i u preradi drveta usmjeravati tamo gdje je
najprobitačnije. Time će u velikoj mjeri doprinijeti brzoj ekonomskoj konsolidaciji
grane. Orijentacijska sagledavanja sadašnjeg stanja ukazuju na to da jedan
dinar deviznog ulaganja daje preko tri dinara povećani izvoz. Društvo će
nesumljivo reagirati pozitivno na ove mogućnosti.


Sve u svemu, dosadašnji razvoj grane je ipak solidna osnova za snažan
općenito kvalitetni skok grane u privredi Republike. Otvorene su mogućnosti
za jači prodor na šira svjetska tržišta, gdje nam je — s obzirom na sirovinske
mogućnosti — s pravom mjesto. Kooperativne mogućnosti nisu još ni otvorene,
a za njih ima velikih izgleda.


Sadašnji nivo razvoja i grane u cjelini i pojedinih djelatnosti zahtijeva
daleko intenzivnija vlastita istraživanja razvojnih mogućnosti. I za ovu neophodnost
postoje svi uslovi. Manjka samo veće i svestranije sagledavanje tih
potreba po privrednim organizacijama. Nadati se je da će reforma i u tom pogledu
blagotvorno djelovati.


Kroz dosadašnji razvojni put sazrijevala su i sagledavanja nužnosti koncentracije
snaga koje su od presudnog značaja za postizavanje boljih privrednih
rezultata. I u tom pogledu treba ubrzo očekivati konkretne rezultate.


To u jednakoj mjeri vrijedi za zbivanja u grani, kao i za odnose sa šmmarstvcm.
Neophodnost jedinstva i sinhronizacije razvojnih planova sirovinske
baze i njene preradbene industrije potrebna je sada više no ikad. Razvo j
šumarstva i prerade drveta došao je potpuno u fazu
pune međusobne ovisnosti i uslovljenosti. Svi drugi modenti
su sporednog značaja i moraju biti podređeni zajedničkom cilju.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 25     <-- 25 -->        PDF

ovom području za sada, naravno, veoma skromna i napori su usmjereni na
svladavanje brojnih poteškoća, vezanih na što uspješniju zamjenu klasičnih
materijala i utvrđivanje prednosti novih, kako u kompletnoj izvedbi stambenog
objekta, tako i u kooperativnim odnosima sa uobičajenim sistemima građenja.
I jedan i drugi vid proizvodne orijentacije ima zaista realne razvojne mogućnosti
i na domaćem i na stranom tržištu. Utoliko više zaslužuje i treba intenzivnija
i svestranija istraživanja. Najjaču proizvodnju u ovoj djelatnosti ima
sada SR Bosna i Hercegovina. Krajem 1964. godine ona je oko 4,5 puta veća
od proizvodnje u SR Hrvatskoj.


Po obujmu proizvodnje u građevnoj stolariji nalazimo se na trećem mjestu,
iza SR Srbije i SR Slovenije, koja s obzirom na daleko povoljniju strukturu
sirovine ima najveću proizvodnju ove vrsti, cea 85% veću od proizvodnje
u našoj Republici. Karakteristično je da u ovoj djelatnosti naši proizvodni
kapaciteti ne predstavljaju savremena, visoko mehanizirana i specijalizirana
industrijska postrojenja, čije su inače odlike veoma velika proizvodnja i visoka
produktivnost.


Za sada građevna stolarija nije predmet značajnijeg izvoza drv. industrije
naše Republike. Buduća gotovo neograničena sirovinska baza mekih lišćara
može i na ovom području prerade, uz odgovarajući način i intenzitet impregniniranja,
dati neslućene mogućnosti.


Ostala proizvodnja


U ostalim djelatnostima grane razvoj je kroz proteklih đvadest godina
tekao različitim intenzitetom. Neke od njih su također novijeg vremena —
proizvodnja radio i televizijskih kutija, raznog športskog pribora, lamelirani
parket i niz drugih finalnih proizvoda. Njihova proizvodnja, razumljivo, naglo
raste u skladu s porastom potrebe na ovim proizvodima. Svi su oni našli odgovarajuće
mjesto i u listi izvoznih proizvoda grane, pod identičnim okolnostima
koje su karakteristične i za ostale proizvode. Taj se momenat naročito odnosi
na proizvodnju radio i televizijskih kutija, te na proizvodnju raznog športskog
pribora, dakle, na proizvode kod kojih je izvanredno oštra konkurencija na
vanjskim tržištima. Naša puna, ali inače moguća afirmacija ovisi opet jedino o
što bržem uspostavljanju istih proizvodnih uslova vanjske konkurencije.


Neke od ranije značajnih djelatnosti gube iz godine u godinu svoje mjesto
u ukupnoj proizvodnji grane ne samo zbog naglog rasta ostalih, nego i zbog
stvarnog količinskog smanjenja obujma njihove proizvodnje. Među njima su
proizvodnja vegetabilnih štavila i nekih derivata suhe destilacije drveta. Tu je
proizvodnju više nego uspješno nadomjestila proizvodnja sintetskim putem.


Proizvodnja šibica je u najnovije vrijeme i kod nas proširila svoj asortiman.
Osječka tvornica je instalirala postrojenje za proizvodnju šibica na bazi
kartona. Donekle je modernizirana i proizvodnja klasičnog sistema, tako da je
obujam proizvodnje počeo cd 1963. godine opet jače rasti.


ZAKLJUČAK


Razvojna stremljenja drvarske industrije Republike kroz zadnjih nekoliko
godina dovela su do izbalansirane situacije između primarne, polufinalne i finalne
prerade. To nije bio slučaj u ranijim periodima, zbog čega su i poteškoće
bile veće. No, kroz cijelo poslijeratno vrijeme suočavala se prerada drveta sa
pomanjkanjem, nezadovoljavajućem kvalitetom i veoma visokim cijenama pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Krajem 1964. godine učešće pojedinih republika u proizvodnji namještaja


je slijedeće:
SR Bosna i Hercegovina 13,8%
SR Crna Gora 0,9%
SR Hrvatska 21,7%
SR Makedonija 3,0%
SR Slovenija 26,6%
SR Srbija 34,0%.
Naša današnja pozicija u proizvodnji namještaja posljedica je u prvom


redu nedovoljne orijentacije na specijalizaciju proizvodnje. Usprkos očitih rezultata
učinjenih nastojanja svake pojedine tvornice na sužavanju asortimana
proizvodnje, nije postignuto ono što se na ovom području moglo učiniti. Problem
je u neorganiziranom domaćem tržištu, a kroz to u bojazni da se proizvodnja
neće moći plasirati. Mjesečne i periodične oscilacije u proizvodnji furniranog
namještaja još su uvijek veoma visoke.


Unatoč razmjerno visokog učešća u izvozu namještaja Jugoslavije (nešto
preko 35%), poteškoće su, u odnosu na realnost još većih mogućnosti, osim već
spomenutih, i u tome što tehnička opremljenost postojećih tvornica u znatnoj
mjeri zaostaje za njihovim neposrednim konkurentima na svjetskom tržištu.
Krajem 1964. godine bile su u rekonstrukciji svega dvije naše tvornice namještaja
(Osijek i Ravna Gora). No i ta rekonstrukcija nije bila potpuna. Još uvijek
ne mogu primati sve vanjske narudžbe u pogledu kvalitetnih zahtjeva, jer
ne raspolažu potrebnom opremom.


Činjenica je da sticajem ovih okolnosti nije postignut onaj stupanj kvalitetne
proizvodnje, koji omogućava izvoz iz redovne, normalne proizvodnje.
Taj do sada neriješeni krug međusobno vezanih problema moguće je uspješno
prekinuti prvenstveno neophodnim investicijskim intervencijama. U tom slučaju
otpada razlog nemogućnosti kvalitetne proizvodnje koju traži vanjsko
tržište. Pitanje rentabiliteta proizvodnje je onda unutarnji problem tvornice.
Sada više ne postoji problem deviznog osiguranja za razni reprodukcijski materijal,
kao što je to do nedavna bilo, čime je uklonjena znatna poteškoća. Ako
je riješeno pitanje kvalitete i problem uklapanja u cijene na vanjskom tržištu,
onda ni izgledi za plasman proizvoda proizvedenih u novim uslovima ne bi
smjeli predstavljati ozbiljnije poteškoće. Kretanje porasta potrošnje ovih proizvoda
u svijetu to očigledno potvrđuje.


Mogućnost proizvodnje zaista širokog asortimana proizvoda ove djelatnosti
olakšava postojeću situaciju brojnosti proizvodnih kapaciteta. Taj momenat
nije u proteklom periodu dovoljno iskorišten, zbog čega nikad nismo imali
zadovoljavajući izbor funkcionalnih proizvoda koji bi odgovarali razvoju naše
stambene stvarnosti. Poblemu kreiranja nije ni izdaleka poklanjana dovoljna
i dužna pažnja. I taj nam je propust onemogućio postizavanje boljih izvoznih
rezultata. S neophodnošću otklanjanja i ovih slabosti treba najozbiljnije računati
želimo li do kraja iskoristiti sve proizvodne mogućnosti u idućem periodu
razvoja ove prespektivne djelatnosti.


Proizvodnja kuća, baraka i građevne stolarije


Proizvodnja montažnih stambenih kuća predstavlja novu vrst proizvodne
djelatnosti u grani. U svijetu je ova proizvodnja već postigla punu afirmaciju
i razvila veoma interesantnu proizvodnu tehnologiju. Naša su dostignuća na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 23     <-- 23 -->        PDF

S obzirom da je u proizvodnji i vlaknatica i iverica preferirana sirovina
mekog drveta (zbog težine ploča), trebala je i prije i u većoj mjeri doći do
izražaja koordiniranost napora šumarstva i prerade drveta na širenju sirovinske
baze mekih lišćara u inače izvanrednim stojbinskim i klimatskim uslovima.
Umjesto toga došlo je do podizanja dvaju kapaciteta iverica u području
četinara, čime je u daljoj mjeri otežan i onako nepovoljan odnos i učešće četinjarskog
drveta u proizvodnji celuloze i mogućeg oplemenjivanja velikih količina
proizvedene celuloze iz drveta lišćara. Od jednog, stvorena su dva problema,
na čijem hitnom rješavanju treba intenzivno raditi.


Proizvodnja ambalaže od drveta


Nema sumnje da je razvojem proizvodnje ambalaže na bazi papira i plastičnih
masa došlo do odgovarajuće preorijentacije i u proizvodnji drvne ambalaže,
kako u izboru vrsta drveta, tako i na području njene namjene. Došlo
je i do još jedne promjene. Umjesto velike i svestrane potražnje na drvnoj
ambalaži, nastupio je period kad je ova vrst proizvodnje u većoj mjeri počela
tražiti nove korisnike. Interes za ovu vrst proizvodnje počeo je najviše slabiti
u našoj Republici, iako zato nema sirovinskog opravdanja. U svijetu je ionako
došlo do sve veće upotrebe lišćarskog drveta u proizvodnji drvne ambalaže za
različite potrebe, za koje još nema izgledne supstitucije drugih materijala. Ova
je proizvodnja u mnogim zemljama razvijena do veoma visokog stupnja mehaniziranosti,
pa prema tome i zadovoljavajućeg rentabiliteta. Radi se, svakako,


o masovnoj proizvodnji, proizvodnji koja prerađuje barem 40.000 m3 oblovine
na jednom preradbenom postrojenju. Može se mirne savjesti reći da je velika
šteta što se o tim novim sistemima proizvodnje kod nas ne vodi dovoljno računa.
Rastuće potrebe i u zemlji i na vanjskim tržištima su više nego realna
baza za jači razvoj ove djelatnosti.
Proizvodnja bačava količinski oscilira više od svih ostalih djelatnosti grane.
U odnosu na ostalu drvnu ambalažu to je i razumljivo, jer su potrebe na njoj
u velikoj mjeri ovisne i o količinama godišnjeg uroda raznog voća i povrća.
S tehnološke strane, to je proizvodnja kod koje ustvari i nije dolazilo do promjena
na području unapređenja proizvodnje.


Proizvodnja namještaja


Među glavnim djelatnostima grane u Republici razmjerno je najveći porast
zabilježila proizvodnja namještaja. U 1962. godini ona preuzima vodeću ulogu
u ukupnoj proizvodnji grane i stalno će je dalje povećavati.


Od svršetka rata, pa do 1954. godine ukupna proizvodnja namještaja bila
je najjača u našoj Republici. Slijedeće godine preuzima vodstvo industrija na^
mještaja Slovenije. Godine 1962. na prvom je mjestu proizvodnja namještaja
u SR Srbiji, a isto tako i 1964-te. Kretanje učešća SR Hrvatske u ukupnoj
proizvodnji namještaja zadnjih pet godina bilo je slijedeće:


1960. godine 26,6%
1961. godine 25,4%
1962. godine 25,2%
1963. godine 23,1%
1964. godine 21,7%
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 22     <-- 22 -->        PDF

iiička i tehnološka opremljenost ove djelatnosti u našoj Republici nalazi


osjetno ispod sadašnjeg nivoa pilanske prerade u SR BiH i SR Sloveniji.


Rentabilnost ove proizvodnje u Republici rezultira iz niske cijene osnovne
sirovine i niskih osobnih dohodaka. Rekonstrukcije su neophodne zbog toga
da se pilanska prerada na vrijeme pripremi za momenat nastupa potpune
normalizacije spomenutih odnosa u privređivanju, na kojoj upravo inzistira
reforma. Rekonstrukcije su i vremenski utoliko potrebnije, jer će problemi
rentabiliteta u novim uslovima biti jednako teški, kao što je to slučaj i u
zemljama s čijom se konkurencijom u rezanoj gradi susrećemo na međunarodnom
tržištu.


Problem optimalne mogućnosti razvoja pilanske prerade u SR Hrvatskoj
predmet je posebnog izučavanja, na kome intenzivno radi Institut za drvo u
Zagrebu, zajedno sa zainteresiranim privrednim organizacijama drv. industrije
Republike. Od te studije se očekuje odgovor na nekoliko ključnih pitanja daljnjeg
razvoja ove djelatnosti u Republici. Među njima i na ova:


— koje su to optimalne veličine preradbenih kapaciteta u odnosu na raspoloživu
sirovinu, i njenu prostornu dislociranost,
— gdje bi bile približne lokacije tih preradbenih postrojenja, u odnosu na
ekonomiku transporta osnovne sirovine, pretežnu potrošnju rezane građe, te
druge činioce koji utječu na izbor najpovoljnije lokacije,
— koja tehnološka oprema najbolje odgovara za preradu raspoložive količine
drvne mase po ekonomičnosti iskorištenja osnovne sirovine i općem
rentabilitetu prerade,
— koji tehnološki sistemi daju najveći ekonomski efekat u ovoj preradi i si.
Ako bi se daljnja ulaganja u rekonstrukcije pilanskih postrojenja vršila
na osnovu rezultata ove studije sigurno bi i rezultati toga bili barem ravni
onima koji se postizavaju u zemljama s razvijenom drvarskom industrijom.
S obzirom da je i pristup ovom problemu ekonomski svestraniji u odnosu na
domaću sirovinu, realno bi bilo očekivati i veće rezultate.


Proizvodnja furnira i raznih vrsta ploča


Kao što je naprijed rečeno, raspoložive količine kvalitetne sirovine kapacitirale
su uz pilansku preradu i proizvodnju šperploča i proizvodnju plemenitog
furnira. Za relativno kratko vrijeme i jedna i druga proizvodnja će u
današnjoj količini biti nedovoljna za domaće reprodukcione potrebe. Orijentacija
na iskorištenje egzotičnog drveta u jednom i drugom slučaju bila je do
sada neznatna i sporadična, a da za to nije bilo opravdanih razloga, čak ni sa
deviznog stanovišta. Zbog toga su bila sasvim na mjestu nastojanja da se barem
jedno postrojenje (Rijeka) usmjeri na znatnije iskorištenje odgovarajućih
egzota u proizvodnji šperploča i za proizvodnju plemenitog furnira iz traženih
vrsta drveta ove provenijencije. Sto nije učinjeno do sada, treba ostvariti što
prije u idućem periodu.


No, ostalo je neiskorišteno ili nedovoljno iskorištavano drugo, široko područje
proizvodnje ostalih vjcštačkih ploča — vlaknatica i iverastih ploča. U
Republici ne postoji ni jedna tvornica ploča vlaknatica, a proizvodnja iverastih
ploča je tek počela.


U svim slučajevima proizvodnje šperploča i iverica, pa i plemenitog furnira,
radi se o razmjerno veoma malenim kapacitetima, koji se — izuzev kod
proizvodnje furnira (za sada) — stalno bore sa problemima vezanim za rentabilitet
njihove proizvodnje.


494
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 21     <-- 21 -->        PDF

SR Hrvatska 41%
SR Srbija 47´%
SR Slovenija 44´%
SR Bosna i Hercegovina 42´%
SR Makedonija 68%
SR Crna Gora 52%


U međuvremenu su vršena najnužnija ulaganja da ne dođe do pada proizvodnje
i situacija je popravljena, no ne toliko kao u drugim republikama.
Otuda i nezadovoljavajuće stanje odnosa radne snage prema nivou ukupne
proizvodnje. On je kod nas osjetno nepovoljniji nego što je to u drv. industriji
SR Srbije, a pogotovu SR Slovenije.


KARAKTERISTIČNOSTI RAZVOJA POJEDINIH DJELATNOSTI GRANE


Pilanska prerada


Poslijeratni razvoj pilanske prerade pratile su značajne promjene u sirovinskim
okolnostima. One su se očitavale u stalnom pogoršavanju kvalitetne
strukture raspoložive oblovine lišćara. Kako je raslo iskorištenje sirovine u
proizvodnji plemenitog furnira raznih vrsta lišćarskog drveta i upotreba bukovine
u proizvodnji šperploča, ostajalo je pilanskoj preradi toliko manje ove
kvalitetne sirovine. Podsjetimo li se da je proizvodnja plemenitog furnira od


2.800 m:! u 1939. godini narasla na 5.000 m3 u 1964. godini, a proizvodnja šperploča
od 9.000 m3 na gotovo 17.000 m3 u istom periodu, zatim da izvjestan dio
raspoložive sirovine republike podmiruje rastuće kapacitete u drugim republikama,
može se potpuno sagledati spomenuta sirovinska problematika u pilanskoj
preradi.
Daljnje otežavajuće okolnosti u razvoju ove djelatnosti odnose se na u
početku napomenuto zatečeno stanje u strukturi drvne zalihe neposredno pqslije
rata. Veliki nesrazmjer dobnih razreda, posebno u površinama šuma zrelih
za sječu, zahtijeva intenzivnije zahvate u mlađe sastojine, koje — razumljivodaju tanju oblovinu.
Jedan i drugi momenat je nesumnjivo imao znatan utjecaj na postotak
iskorištenja u preradi raspoložive sirovine. Napori poduzeća bili su usmjereni
na iznalaženje odgovarajućih rješenja, koja bi omogućila podmirivanje neophodnih
potreba na rezanoj građi. Iako iz već spomenutih razloga nisu poduzete
sve inače moguće mjere za razvoj grane u cjelini, pa tako ni na području pilanske
prerade, učinjeno je barem toliko da je zadržan, čak nešto i povećan,
postotak iskorištenja raspoložive sirovine. To još u situaciji osjetnog smanjenja
prerade četinjača, koje — kao što je poznato — daju prilično veći randman po
jedinici sirovine.


Kao što je vidljivo iz tabele koja prikazuje dinamiku promjena u strukturi
drv. industrije Republike, pilanska prerada, uz proizvodnju namještaja, predstavlja
još uvijek jednu od dominantnih djelatnosti grane. Unatoč toga, njenom
razvoju u pogledu tehničke opremljenosti, a kroz to i mogućem rentabilitetu
proizvodnje nije poklanjana dovoljna pažnja. Dobar dio razloga tome leži u
suprotnostima činjeničnog stanja i investicijskih koncepcija Jugobanke, kojima
se preferiraju devizna ulaganja za neposredno povećanje izvoza. S obzirom da
ulaganja u rekonstr. pilan. postr. manjim dijelom rezultiraju neka značajnija
povećanja izvoza, banka je za njih malo zainteresirana. Iz tih se razloga tch
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 20     <-- 20 -->        PDF

PROIZVODNJA PO GLAVNIM DJELATNOSTIMA U 1964. GODINI


Kuće i Parket
Rezana
građa
Ploče i
furnir
Ambalaža
Namještaj
građev.
stolarija
i brod.
pod
Ostalo
Bosna i
Hercegovina
Crna Gora
32,9
3,8
32,5
4,8
24,8
0,5
13,8
0,9
19,5
2,8
23,9
3,0
9.9
0.6
Hrvatska 26 0 19,5 17,4 21,7 18,3 38,7 25,1
Makedonija
Slovenija
Srbija
Ukupno
2,3
27,3
7,7
100,0
2,3
25,9
15,0
100,0
5,5
33,5
18,3
100,0
3,0
26,6
34,0
100,0
3,8
32,4
23,2
100,0
2,5
21,6
10,3
100,0
1,6
36,7
26,1
100,0


Iz prednjih tabela je vidljivo da je po ukupnoj proizvodnji drv. industrija
Hrvatske još uvijek na drugom mjestu u SFRJ razmjerima, ali je sada sa veoma
malom razlikom slijede SR Srbija i SR Bosna i Hercegovina. Odnos između
ukupnog nivoa proizvodnje naše Republike i SR Bosne i Hercegovine ostao je
isti na početku i na kraju 20-godišnjeg razvoja.


Nakon prvih pet poslijeratnih godina nivo ukupne proizvodnje u našoj
Republici bio je dostigao proizvodnju Slovenije, a koncem 1956. godine bio je
čak i nešto viši. No, tada počinje nagli razvoj finalnih djelatnosti u SR Sloveniji,
a naročito u SR Srbiji.


U prikazu općih razvojnih dostignuća drv. industrije u SR Hrvatskoj potrebno
je istaći još nekoliko pokazatelja koji karakteriziraju značaj i mjesto
ove grane u industriji Republike.


Drv. industrija SR Hrvatske zapošljava nešto ispod 10´%* ukupno zaposlenih
radnika u industriji Republike. Po ovom kriteriju nalazi se na četvrtom
mjestu među industrijskim granama.


Po visini narodnog dohotka nalazi se na 6 mjestu* u Republici, a na prvom
mjestu drv. industrije Jugoslavije.
Po visini društvenog proizvoda, drv. industrija je na petom mjestu industrijskih
grana Republike.


Visinom ukupnog izvoza drv. industrija zauzima stalno drugo mjesto u
industriji SR Hrvatske, a po deviznom efektu je konstantno na prvom mjestu.
Učešće drv .industrije SR Hrvatske u ukupnom izvozu drv. industrije SFRJ
iznosilo je u 1964. godini 32´%. To je znatna obaveza u odnosu na proizvodne
proporcije po republikama, ali u toliko i ispravnija orijentacija za osiguranje
plasmana industrijskih proizvoda u idućem periodu proizvodne ekspanzije finalnih
djelatnosti.


Treba istaći da je učešće finalnih proizvoda u ukupnom izvozu grane dostiglo
35% izuzme li se izvoz pietarskih proizvoda i olovaka. Mogućnosti su,
naravno, osjetno veće, ali vezane za neophodno osposobljavanje ovih djelatnosti
u pogledu tehničke opremljenosti i primjene savremenih tehnoloških koncepcija,
identičnih vanjskim dostignućima. Koliko se u tom pogledu bude napredovalo,
rast će i izvoz.


Na ove zabrinjavajuće okolnosti najbolje ukazuje stanje opremljenosti drv.
industrije u odnosu na druge grane. Po raspoloživim podacima iz 1960. godine*,
tadašnja je vrijednost opreme drv. industrije SR Hrvatske bila najniža među
svim ostalim republikama, kako je to vidljivo iz slijedećeg pregleda:


* Statistički godišnjak 1965. g.
* Industrija 236


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Inače, razvoj proizvodnje ovih grupacija u naznačenim godinama kretao
se ovako (1964 = 100):
Index
1939. 1947. 1950. 1951. 1953. 1956. 1960. 1964. 64/39


Rezana građa 59,3 77,3 122.2 100,4 82,1 76,4 84.2 100 169
Furnir i ploće 33,4 34,9 38,8 31,0 27,7 35,4 66,4 100 299
Ambalaža 29,8 67,6 95.0 88,4 79,7 113,0 110,3 100 336
Namještaj 3,3 10,1 20,4 23,1 18,7 29,1 57,8 100 3030
Kuće i
građevna stolarija 2.3 8,3 65.2 28,7 7,5 12,0 32,8 100 4348
Parket 20,1 33,3 34,8 31,1 34.8 42,7 78,3 100 498
Stavila 172,7 162,3 144,1 172,8 165,0 175,4 191,0 100 58
Ostalo 15,7 22,0 33,9 27,9 39,6 55,6 88,5 100 636
Ukupno grana 27,9 36,4 57,8 48,9 40,0 45,5 70,3 100 358


Godine 1951. i 1953. prikazane su zbog toga što predstavljaju dva posebno
karakteristična momenta u poslijeratnom razvojnom periodu grane. 1951. godine
došlo je zbog smanjenja obujma sječa, a odmah zatim i zbog prelaza na
privredni račun u poslovanju poduzeća, do privremenog smanjenja proizvodnje.
1953. godina je za drv. industriju po proizvodnji najslabija u ovom periodu
ekonomske konsolidacije. Godina 1954. je već za 6,7% bolja, tako da nakon
porasta za daljnjih 6,3% u 1955. godini i istog nivoa u 1955. godini počinje
konstantni porast ukupne proizvodnje do danas.


U ovom općem pregledu 20-godišnjeg razvoja drv. industrije SR Hrvatske,
sigurno su od interesa i upoređenja identičnih kretanja u drugim našim republikama,
u istim vremenskim periodima. Te odnose pokazuje slijedeća tabela*:


S R 1939. 1947. 1950. 1951. 1953. 1956. 1960. 1964.
Bosna i
Hercegovina 100 73 138 130 127 135 211 354
Crna Gora 100 240 280 273 307 320 483 1120
Hrvatska 100 131 207 175 143 163 252 358
Makedonija 100 157 344 348 360 440 1059 1543
Slovenija 100 102 157 104 99 118 209 342
Srbija 100 130 249 214 174 206 425 760


SFRJ 100 106 176 146 131 150 258 420


Odnose ukupne industrijske proizvodnje grane po republikama u 1939. i
1964. godini, kao i odnose po značajnijim djelatnostima u 1964. godini poka.zuju
slijedeće dvije tabele:


UKUPNA PROIZVODNJA
S R 1939. 1964.
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
24,9
0,8
21,2
2,2
Hrvatska 26,5 22,8
Makedonija
Slovenija
Srbija
0,7
35,0
12,1
2,7
28,8
22,3
UKUPNO 100,0 100,0
Industrija 81,357
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 18     <-- 18 -->        PDF

ricda. Rezultat ove širine je činjenica, da danas u priličnom broju djelatnosti,
posebno onih na području primarne prerade drveta, imamo najveći broj proizvodnih
kapaciteta na istu količinu proizvoda, odnosno po poduzeću najmanju
proizvodnju. Evo samo nekoliko uporednih pokazatelja po republikama za neke
značajnije proizvode u 1964. godini (u % proizvodnje):


m: 1 po SR SR SR SR
pod´.: izeću B i H Hrvatska Slovenija Srbija
rezana građa četinjara 98 43 100 —
rezana građa bukve 218 143 100 61
rezana građa mekih lišćara — 78 — 100
šperploče 196 117 100 125
iveraste ploče 112 97 100 74
spavaće sobe 33 28 100 80
kombinirane sobe 102 101 100 125
kuhinje 22 50 100 89
komadni namještaj krupni 76 43 100 41
građevna stolarija 32 65 100 37
kuće, barake i dijelovi 254 105 100 48


Nema sumnje da su ovi momenti imali, a da imaju još i sada, znatan utjecaj
na rentabilnost proizvodnje, osobito u djelatnostima više faze obrade drveta,
gdje su i investicijska ulaganja bila osjetno veća. U sklopu svih ovih i niza
drugih razvojnih okolnosti treba istaći činjenicu, da je u predratnom periodu
najvredniji dio drvne mase lišćara bio toliko pretjerano eksploatiran u otvorenim
šumskim područjima, da je u periodu obnove ratom opustošene zemlje
trebalo u isto vrijeme obnavljati postojeće kapacitete i podizati nove, a za jedne
i druge otvarati nova šumska područja, u pravilu mnogo udaljenija i sa inače
slabim dostupnim komunikacijama.


U tootpadao na pilansku preradu. 1939. godine njeno je učešće iznosilo nešto preko
60´%, da bi već u 1947. godini palo na cea OS0/!), iako je pilanska prerada porasla
za preko 30%! Daljnje promjene u strukturi prerade drv. industrije, u inače
karakterističnim godinama razvojnog ciklusa grane, pokazuje slijedeća tabela:


1939. 1947. 1950. 1951. 1953. 1956. 1960. 1964.
Rezana građa 60,3 58,0 57,2 55,7 53,0 43,1 33,0 27,6
Furniri i ploče 14,3 11,0 7,6 7.3 7,5 8,4 11,0 11,6
Ambalaža 2,0 3.4 3,0 3,2 3.4 4.2 2.9 1,8
Namještaj 4.0 9,3 11,6 15,5 14,7 19,9 26,1 33,7
Kuće i
građevna stolarija 0,6 1,6 7,9 4,2 1,3 1,8 3,6 7.2
Parket 2.3 2,9 1,8 2,0 2,6 2,7 3.1 1.8
Štavila 8,6 6,0 3,3 4,7 5,2 4.8 3,7 1,3
Ostalo 7,6 7.8 7,6 7,4 12,3 15,1 16,6 15,0
Ukupno: 100 100 100 100 10O 100 100 100
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 17     <-- 17 -->        PDF

MEHANIČKA PRERADA DRVA SR HRVATSKE
1945—1965.


Ing. BOŽIDAR MAĆEŠlC


OSNOVNE ZNAČAJKE RAZVOJA GRANE U CJELINI


Raspoloživa drvna masa Republike predstavlja 20% ukupne jugoslavenske
drvne zalihe. Po tome učešću SR Hrvatska se nalazi na trećem mjestu u SFRJ
razmjerima, iza SR BiH sa 30% i SR Srbije sa 22%. Po šumovitosti je nešto
iznad jugoslavenskog prosjeka.


Polazeći od ovih sirovinskih karakteristika i činjenice da je Jugoslavija
po drvnoj zalihi treća zemlja u Evropi — iza Švedske i Finske — drv. industrija
Hrvatske je imala i ima neosporne uslove za puni industrijski razvoj.


U dvadesetogodišnjem poslijeratnom periodu povećana je ukupna industrijska
proizvodnja grane za 4,3 puta u odnosu na 1946. godinu, ili za 3,6 puta
prema proizvodnji u 1939. godini. Poređenje ovog porasta proizvodnje sa razvojem
ostalih grana pokazalo bi osjetno slabiji razvojni trend drvarske industrije
(elektroenergija 7 puta, proizvodnja i prerada nafte 35 puta, isto toliko
i elektroindustrija, crna metalurgija 143 puta, metalna i papirna industrija 8
puta, kemijska industrija 17 puta, prehrambena industrija 5 puta — sve u odnosu
na 1939. godinu). To zbog toga što je jedna od najznačajnijih djelatnosti
grane i dugogodišnji pretežni nosilac njene ukupne proizvodnje — pilanska
prerada — i u predratnom periodu bila veoma razvijena. U 1939. godini bila
je 53% manja nego u 1964. godini. Izuzme li se učešće pilanske prerade u
ukupnoj proizvodnji drv. industrije, onda porast ostale proizvodnje iznosi
6,7 puta.


Velike disproporcije općeg privrednog razvoja Jugoslavije u periodu neposredno
pred drugi svjetski rat, a u njemu — naravno — i industrijskog razvoja,
zahtijevale su ogromne napore zajednice nakon Oslobođenja, da se razlike što
prije svedu na snošljive i zadovoljavajuće odnose. Te okolnosti su bile osnovni
razlog neravnomjerne razvojne dinamike industrijskih grana, a time i sadašnjeg
nivoa drv. industrije.


U odnosu na domaće sirovinske mogućnosti postignuti su gotovo maksimalni
proizvodni rezultati na području pilanske prerade, proizvodnje plemenitih
furnira i šper ploča. Što više, proizvodnja šperploča na bazi bukovine prelazi
realni kvalitetni sirovinski potencijal Republike. U ostalim djelatnostima to u
glavnom nije bio slučaj. Koliko god iz poznatih spomenutih razloga nužnosti
forsiranja razvoja drugih industrijskih grana u proteklom periodu možemo biti
zadovoljni ukupnim proizvodnim dostignućima drv. industrije, treba istaći širinu
investicijskih usmjeravanja kao negativnu značajku ovog razvojnog pe


489