DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 17     <-- 17 -->        PDF

MEHANIČKA PRERADA DRVA SR HRVATSKE
1945—1965.


Ing. BOŽIDAR MAĆEŠlC


OSNOVNE ZNAČAJKE RAZVOJA GRANE U CJELINI


Raspoloživa drvna masa Republike predstavlja 20% ukupne jugoslavenske
drvne zalihe. Po tome učešću SR Hrvatska se nalazi na trećem mjestu u SFRJ
razmjerima, iza SR BiH sa 30% i SR Srbije sa 22%. Po šumovitosti je nešto
iznad jugoslavenskog prosjeka.


Polazeći od ovih sirovinskih karakteristika i činjenice da je Jugoslavija
po drvnoj zalihi treća zemlja u Evropi — iza Švedske i Finske — drv. industrija
Hrvatske je imala i ima neosporne uslove za puni industrijski razvoj.


U dvadesetogodišnjem poslijeratnom periodu povećana je ukupna industrijska
proizvodnja grane za 4,3 puta u odnosu na 1946. godinu, ili za 3,6 puta
prema proizvodnji u 1939. godini. Poređenje ovog porasta proizvodnje sa razvojem
ostalih grana pokazalo bi osjetno slabiji razvojni trend drvarske industrije
(elektroenergija 7 puta, proizvodnja i prerada nafte 35 puta, isto toliko
i elektroindustrija, crna metalurgija 143 puta, metalna i papirna industrija 8
puta, kemijska industrija 17 puta, prehrambena industrija 5 puta — sve u odnosu
na 1939. godinu). To zbog toga što je jedna od najznačajnijih djelatnosti
grane i dugogodišnji pretežni nosilac njene ukupne proizvodnje — pilanska
prerada — i u predratnom periodu bila veoma razvijena. U 1939. godini bila
je 53% manja nego u 1964. godini. Izuzme li se učešće pilanske prerade u
ukupnoj proizvodnji drv. industrije, onda porast ostale proizvodnje iznosi
6,7 puta.


Velike disproporcije općeg privrednog razvoja Jugoslavije u periodu neposredno
pred drugi svjetski rat, a u njemu — naravno — i industrijskog razvoja,
zahtijevale su ogromne napore zajednice nakon Oslobođenja, da se razlike što
prije svedu na snošljive i zadovoljavajuće odnose. Te okolnosti su bile osnovni
razlog neravnomjerne razvojne dinamike industrijskih grana, a time i sadašnjeg
nivoa drv. industrije.


U odnosu na domaće sirovinske mogućnosti postignuti su gotovo maksimalni
proizvodni rezultati na području pilanske prerade, proizvodnje plemenitih
furnira i šper ploča. Što više, proizvodnja šperploča na bazi bukovine prelazi
realni kvalitetni sirovinski potencijal Republike. U ostalim djelatnostima to u
glavnom nije bio slučaj. Koliko god iz poznatih spomenutih razloga nužnosti
forsiranja razvoja drugih industrijskih grana u proteklom periodu možemo biti
zadovoljni ukupnim proizvodnim dostignućima drv. industrije, treba istaći širinu
investicijskih usmjeravanja kao negativnu značajku ovog razvojnog pe


489