DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 16     <-- 16 -->        PDF

8. ZAKLJUČAK
Iz ovog kratkog prikaza razvoja šumarstva u razdoblju od 20 godina vidi
se nesumnjivo vidan napredak u svima njegovim djelatnostima. Kao rezultat
izvršenih napora na poboljšanju zatečenog stanja jest smanjenje učešća materijalnih
troškova u ukupnom prihodu koje se smanjenje u periodu cd zadnjih
11 godina kreće aproksimativno između 4 i 5%.


Kretanje društvenog bruto proizvoda, društvenog proizvoda i narodnog
dohotka vidi se iz ovog pregleda (po KGI-u).


Tekuće cijene u min dinara
Godina D B P DP N D


1953 15.396 8.438 6.461
1954 21.808 11.663 9.303
1955 19.594 10.798 10.093
1956 16.147 9.597 9.404
1957 14.916 8.837 8.606
1958 10.262 6.722 6.510
1959 11.318 7.538 7.334
1960 17.383 10.579 10.286
1961 22.567 14.203 11.925
1962 30.593 20.085 16.561
1963 35.637 22.719 20.434


LITERATURA I IZVORI:


1.
Peterne l ing Josip : Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj. Šumarski list
br. 11—12 1955, str. 428.
2.
Vajd a dr Zlatko : Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj.
Šumarski list br. 11—12/1955, str. 436.
3.
Smila j ing Ivan : Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj. Šumarski list br. 11—12
/1955, str. 469.
4.
Cvitovac ing Vjekoslav: Organizacija upravljanja šumama u NR Hrvatskoj.
Šumarski list br. 11—12/1955, str. 503
5.
Lovri ć ing Ante : Šumarstvo NR Hrvatske; Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije 1945—1956 godine. Beograd 1958 u izdanju SITŠID.
6.
Butkovi ć ing Ma t ej : Stanje otvorenosti šuma u NR Hrvatskoj. Šumarski
list br. 1—2/1963.
7.
Mikš a ing Stjepan : Iskorišćavanje šuma i drvna industrija u NR Hrvatskoj
1939, 1947—1954 godine, Zavod za statistiku NRH Zagreb 1955 godine.
8.
Šumarstvo 1955—1960 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1963, Statistički bilten
br. 267.
9.
Šumarstvo 1961—1962 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1964, Statistički bilten
br. 321.
10. Šumarstvo 1963 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1964, Statistički bilten br
331.
11. Šumski fond 1962 Republički zavod za statistiku Zagreb, Saopćenje 17.
12. Statistički godišnjaci od 1953—1965, Savezni zavod za statistiku Beograd.
13. Ohridski kongresni materijali, Beograd — ŠITŠID.
14. 5-godišnji plan razvoja šumarstva od 1957—1961 NR Hrvatske.
15. Razni dokumentacijski materijali Rep. zavoda za planiranje, Zagreb.