DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 156     <-- 156 -->        PDF

ma ritmu evropske ekonomske ekspanzije.*


Da bi se uklonio raskorak između potrošnje
i proizvodnje, šumarstvo Evrope
treba usmjeriti u pravcu podmirenja potreba
na drvu za industrijsku preradu koje
su iz dana u dan sve veće.


U stvari, mnoge evropske zemlje — npr.
Italija, Francuska, Španija, Izrael, Jugoslavija
i mnoge druge — učinile su velike
napore u tom smjeru. Tradicionalno šumarstvo
ili takozvano klasično šumarstvo
kompletirano je jednom novom šumarskom
tehnikom koju zovemo arborikultura.
Ona nam obećaje dopunsku produkciju
drvne mase, jer u prirodnim šumama
postoji određena granica u postizavanju
volumnog prirasta pa ne možemo u tim
šumama očekivati spektakularno povećanje
produkcije. Ipak treba naglasiti da i u
prirodnim šumama ima mogućnosti da se
ubrza debljinski prirast, da se poveća vrijednost
prirasta, da se poboljša iskorišćenje
drvne mase itd. i da se na taj način
bolje iskoristi potencijal prirodnih šuma,
što se može postići primjenom intenzivnih
i modernih metoda u uređivanju šuma.


Prema tome djelatnost šumarstva očitavala
se u posljednjih godina uglavnom u
dva pravca:u intenzivnom gospodarenju prirodnih
šuma;

u intenzivnom podizanju kultura i
plantaža vrsta drveća brzog rasta (arborikultura).
U većini evropskih zemalja — a naročito
u Jugoslaviji — šumsko gospodarenje
u prirodnim šumama čini osnovnu produkciju
koja se nadopunjuje produkcijom
iz kultura i plantaža čime se nastoji stvoriti
balans između potrošnje i produkcije.
Tako je u našoj zemlji — kao u ostalom
i u Evropi — nađena jedna solucija kako
ćemo podmiriti sve veće i veće potrebe na
drvu za industrijsku i kemijsku preradu.
Što se pak tiče odnosa između šumarstva,
poljoprivrede i stočarstva šumari mnogih
mediteranskih zemalja u Evropi našli su
jednu formulu ravnoteže između tih triju
privrednih grana ili takozvanu silvoagropastoralnu
ravnotežu »1´ equilibre sylvoagropastoral
«.


Čovjek bi mogao reći da je gotovo zadovoljan
s tim solucijama, u toliko više,
što smo u mnogim zemljama Evrope vidjeli
goleme napore, mogućnosti i ostvarene
rezultate u podmirenju sve većih po


* Nations Unies — FAO: Consomation,
production et commerce du bois en Europe,
evolutions et perspectives. Nouvelle
etude, 1950—1975, New York 1964.
treba za drvom. Pa ipak moramo priznati
da smo se vrlo često suočili sa činjenicom
da je šuma u mnogim evropskim zemljama
promijenila svoju ulogu i da nas današnje
formule uvijek ne zadovoljavaju. To je osobito
važno za zemije u razvoju kao npr.
za našu zemlju — za Jugoslaviju.


S razvojem industrije, turizma i drugih
privrednih djelatnosti kao i uslijed promjene
strukture našeg stanovništva, uloga
šume se često posve izmijenila.


Katkad je utjecaj šume na proizvodnju
vode za industriju važniji od produkcije
drvne mase. To isto vrijedi vrlo često i za
utjecaj šume na režim voda i vodotoka,
na smirenje bujica, sprečavanje poplava
itd.


Estetsko i rekreativno uređivanje postojećih
šuma, osnivanje parkova, ozelenjavanje,
unošenje ukrasnih grmova i drveća
itd. nameće se kao zadatak današnjice na
cijelom priobalnom pojasu nakon izgradnje
magistrale Trst—Rijeka—Dubrovnik—
Kotor—Bar.


Uslijed migracije seljačkog stanovništva
u industrijske centre, šuma tu i tamo prodire
i širi se na napuštenim poljoprivrednim
površinama naročito u našoj primorskoj
oblasti gdje prema tome stara shvaćanja
o pošumljavanju treba zamijeniti
novom orijentacijom.


U okolici velikih industrijskih aglomeracija
šuma je preko noći poprimila sanitarnu,
rekreativnu i estetsku ulogu.


Pored svega toga od šuma se traži danas
da podmire sve veću potrebu drvne i kemijske
industrije.


Imajući to sve pred očima — čini se —
da bi trebalo tretirati šumarske probleme
kompleksnije ne samo sa poljoprivrednicima
nego i sa predstavnicima industrije,
elektroprivrede, melioracija, turizma itd. i
naći mjesto šume u nacionalnoj i regionalnoj
privredi i tako zacrtati smjernice
nove šumarske politike koja se očituje u
kompleksnoj i svestranoj ulozi šume u ekenomskom
razvoju Jugoslavije.


Prilaženje šumarskim problemima na
taj način a na regionalnom nivou Evrope
dat će bez sumnje određene koristi. Stoga
s punim pravom očekujemo od Regionalne
Konferencije FAO zp, Evropu u 1966. godini
nove direktive u evropskoj šumarskoj
politici.


Evidentno je da će sve to imati svoju
reperkusiju na obrazovanje šumarskih kadrova,
jer s promjenom šumarske politike
valja prilagoditi sadašnje nastavne planove
novo nastaloj situaciji kako bi šumarski
inžinjcri mogli naći svoje mjesto u ekonomskom
razvoju zemlje i zadovoljiti
potrebe koje se od njih traže.