DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 153     <-- 153 -->        PDF

INTERNACIONALNO SAVJETOVANJE
O ŠUMSKOJ PRODUKCIJI THARANDT
1965.


Tehnički Univerzitet Drezden
Institut za šumsku produkciju Tharandt
Tharandt, 18.—23. X 1965.


U jednoj od najstarijih šumarskih škola
na Svijetu, u Tharandtu, (Saska, Demo


kratska Republika Njemačka), održano je
u vremenu od 18—23. oktobra 1965. Internacionalno
savjetovanje o šumskoj produkciji
na inicijativu Instituta za šumsku
produkciju (prof. Kleinerta i Dr. Hengsta)
Drezdenskog tehničkog sveučilišta.


Nakon svečanog otvaranja koje je izvršio
prof Kleinert, direktor Instituta za
šumsku produkciju, slijedili su referati i


SI. 1.
Učesnici Internacionalnog savjetovanja o šumskoj produkciji u Tharandtu.


SI. 2.
Institut za šumsku produkciju u Tharandtu