DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 150     <-- 150 -->        PDF

— održavanja nastave i prakse i na


učno-istraživačkog rada na dobri


ma
i predlože mjere unapređenja da se
— ostvari saradnja između dobara u
svrhu razmjene mišljenja, usklađivanja
odnosa i korišćenja dostignuća.
Da bi Odbor za fakultetska dobra što
bolje ostvario postavljene zadatke, uključio
je u svoj rad i direktore fakultetskih
dobara. Rad članova odbora odvijao se na
sastancima koji su održavani na samim fakultetskim
dobrima. Ovo je činjeno iz razloga
da se članovi odbora i direktori fakultetskih
dobara detaljno upoznaju sa
svim dobrima, njihovom organizacijom,
radom i osnovnom problematikom. Ovakav
način rada pozitivno se odrazio kako
na članove odbora tako i na direktore dobara.
Tako se mogla realno na licu mjesta
tretirati sva problematika iz oblasti
rada dobara.


Kroz pet održanih sastanaka odbora obišla
su se sva fakultetska dobra (u Sloveniji
se obišlo bivše fakultetsko dobro,
jer sada fakultet u Ljubljani nema svoga
dobra). Kada su se tako članovi odbora upoznali
sa našim fakultetskim dobrima,
predloženo je, da se u svrhu daljnjeg proširivanja
i upotpunjavanja saznanja o dobrima,
obiđu i neka poznata strana fakultetska
dobra. Uviđajući korisnost ovog
predloga za daljnji razvoj naših dobara,
odlučeno je, da se za početak posjete dobra:


— »Adamovo« — Šumarskog fakulteta u
Brnu i
— »Roguw« — Šumarskog fakulteta u
Varšavi.
Sa ovom odlukom odbora saglasila se i
Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije.
Grupa cd devet članova (3 člana odbora,
3 direktora dobara i 3 stručnjaka iz
šumsko-privrednih preduzeća SRBiH) —
otputovala je 9. maja 1965. godine u trinaestdnevnu
posjetu Čehoslovačkoj i Poljskoj.
Putovalo se preko Austrije u Brno i
dalje u Varšavu. Povratak je bio preko
Mađarske. Prema programu, trebalo je da
se na fakultetskim dobrima »Adamovo« i
»Roguw« upozna:


— organizacija i rad dobara


— odnosi Fakultet—dobro


— organizacija praktične nastave i pro


izvodne prakse na dobrima


— naučno-istraživački rad na dobrima
— odnos između dobra i drugih preduzeća
u zemlji
— osnovi za gazdovanje na dobru
— obrazovanje radnika i drugih struč


njaka dobra igledanje na dobro od strane fakulteta
kao na pomoćnu nastavnu instituciju.
Osim navedenih problema, koji su u prvom
redu interesovali članove grupe, zamoljeni
su domaćini da iznesu i druge probleme
za koje smatraju da bi bili od koristi.
Kako su u grupi bila i 3 predstavnika
preduzeća (1 direktor i 2 tehnička direktora)
to smo zamolili da nas upoznaju i sa
nekim preduzećima.


Doček i prihvatanje grupe, kako u Čehoslovačkoj
tako i u Poljskoj, daleko je prevazišlo
sva naša očekivanja. Srdačnost na
koju smo naišli i gotovost da nam se u
svemu izađe u susret, ugodno su nas iznenadili
Izjava domaćina »da se prijateljima
kaže sve tj. ne samo dobre nego i loše
strano« još više nas je uvjerila da se uistinu
nalazimo u bratskim zemljama i među
dobrim prijateljima. To saznanje nam je
učinilo boravak korisnijim i neuporedivo
ugodnijim. Iako su svi nastavnici i drugi
stručnjaci, sa kojima smo došli u doticaj,
bili veoma srdačni i predusretljivi, posebno
su se sa svojom srdačnošću i gostoljubivošću
isticali profesori dr Doležal (Cehoslovačka)
i dr Kaminski (Poljska).


Osim posjete fakultetima, dobrima, nekim
preduzećima i Centrima za obrazovanie
radnika grupa je posjetila i nekoliko
kulturnih ustanova i institucija te historijskih
spomenika. Tako smo u Čehoslovačkoj,
gdje se je grupa zadržala šest dana,
posjetili Šumarski fakultet u Brnu, fakultetsko
dobro »Adamovo«, jedno preduzeće
u okolini Brna, državni dvorac »Lednice«,
nove iskopine starog naselja u Moravskoj,
stari grad u Brnu, Prag, Hradčane, operu
u Brnu i spomenik Napoleonu kod Austerlica.


Članovi grupe su se u prvom redu upoznali
sa organizacijom i radom Šumarskog
fakulteta u Brn u i svim njegovim zavodima.
Organizacija i opremljenost fakulteta
i zavoda ostavili su na nas najbolji utisak.
Slijedećih dana domaćini su nas upoznali
sa organizacijom i radom fakultetskog
dobra »Adamovo«, koje spada u
red veoma uzornih fakultetskih dobara.
Ovdje ćemo se ograničiti samo na neke
podatke o dobru.


»Adamovo« je osnovano 1922. godine kao
fakultetsko ogledno dobro u koju svrhu
služi i danas. Dobro se prostire u neposrednoj
blizini Brna (oko 10 km od grada)
sa kojim je povezano asfaltnim cestama.
Površina mu inzosi 10.900 ha od čega otpada
na:


— obraslu površinu 9.500 ha


— rezervacije
720 ha
— pokusne plohe 520 ha
— ostalo 160 ha