DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 144     <-- 144 -->        PDF

je autor obuhvatio i papir a nesamo celulozu
i drvenjaču, i da je prikazao i uvoz
šumskih i drvnih proizvoda u našu zemlju.


Treća glava sadrži materiju šumskoprivredns
geografije, datu po kontinentima osim
kod SSSR-a, SAD i Kanade, koji su
prikazani posebno kao važni faktori na
drvnom tržištu.


Posljednja, četvrta glava predstavlja neke
vrste dodatak: autor donosi puni tekst
»Ineotermsa 1953.«, zatim »Opšte uslove za
izvoz i uvoz rezane građe četinara«, »Opšte
uslove za izvoz i uvoz trupaca lišćara
i rezane građe lišćara umerenog područja
«, konverzione faktore za preračunavanje
općih mjera i mjera za šumske i drvne
proizvede, i na kraju nekoliko obrazaca
kupoprodajnih ugovora koji se primjenjuju
u prodaji drveta u međunarodnom prometu
(jedan za London putem brokera,
jedan za Belgiju putem agenta, po jedan za
Holandiju i Švicarsku bez posrednika, zatim
ugovori između komisionara i komitenta
te komisionara i kupca).


Autor je ovom stručnom publikacijom
mnogo zadužio ne s^mo nastavu na šumarskim
fakultetima nego i ostalu stručnu
javnost koja je dobila udžbenik (a djelomično
i priručnik) za obavljanje poslova
koji ulaze u domenu prometa drvetom.


Materija trgovine, a posebno vanjske trgovine
je kompleksne prirode. Osim stručno-
tehnoloških znanja i poznavanja robe
jedno konkretne branše, nužno je poznavanje
određenih osnova različitih privrednih
sistema, makroorganizacije i funkcioniranja
narodnih privreda, poznavanje
sredstava ekonomske politike uopće, zatim
određene materije iz sfere obligacionog
prava i međunarodnog privatnog prava.
Na sve se ovo nadovezuje potreba poznavanja
praktičnog funkcioniranja razmjene
dobara sa svim organima, institucijama
i privrednim organizacijama koje u tome
sudjeluju. Zbog toga zadatak autora
nije bio lagan, jer je trebalo, da iz tako
raznorodne materije izabere bitno, i da to
ukomponira u što jedinstveniju cjelinu. S
obzirom na namjenu publikacije, autor je
bio prinuđen, da ude u detaljnije prikazivanje
i objašnjavanje nekih ekonomskopravnih
instituta i pojmova, jer se ne predavaju
na šumarskim fakultetima. Autor,
koji je uostalom naš poznati stručnjak na
području trgovine drvetom, izvršio je taj
zadatak vrlo uspješno.


Zv. Potočić


Mitranović D.: PANCICEV ŽIVOT,
Beograd 1964., Posebno izdanje Srpske akađemije
nauka i umjetnosti, 181 str., sa IG
siika u tekstu, fotografijom Pančića i dvije
table fotografija Panćićeve omorike.


U knjizi su prikupljeni podaci o životu
i radu dr Josipa Pančića, koji je djelovao
u Srbiji 42 godine (1843—1838), najprije
kao liječnik u Kragujevcu, a poslije
kao profesor botanike na Filozofskom odjelu
Liceja i Filozofskom fakultetu Velike
škole u Beogradu.


Knjiga je objavljena povodom 150-godišnjiee
rođenja J. Pančića . Važniji podaci
iz života i rada J. Pančića bili su
nam poznati iz knjige: J. Panči ć »Flora
u okolini Beograda«, Beograd 1892, koju je
kao III izdanje priredio poslije Pančićevc
smrti Ž. J u r i š i ć. Međutim, Mitranovićki
n rad je najpotpunija monografija


o J. Pančiću. U njoj su podaci prikupljeni
vrlo detaljno i opsežno. Kod pisanja knjige
uložen je velik trud.
Podaci u knjizi svrstani su hronološkim
redom, i to prema poglavljima: Pančićev
zavičaj i školovanje, Pančić kao liječnik
i njegov dolazak u Srbiju (1846), Pančić
kao profesor Liceja (1853—1863), Pančić i
Velika škola, Pančić kao narodni poslanik,
Pančić kao član Glavnog prosvetnog sa-
veta, Pančić kao državni savjetnik, Kraj
Pančićeva života i počasti. Slijedi popis literature.
U dodatku nalazi se popis biljaka
koje je Pančić otkrio. Dodan je i sadržaj
na francuskom jeziku, te registar lica
i registar geografskih imena.


U tekstu se potkralo i nekoliko slučajnih
grešaka. Tako se rodni kraj Pančića, Bribir,
ne nalazi na podnožju Velebita, a rodno
mjesto Nikole Tesle nije Smiljevo nego
Smiijan. Rhamnus rupestris (kršika) označen
je griješkom kao maklen.


U knjizi su istaknute zasluge Pančić a
kao naučenjaka, pedagoga i prijatelja naroda.
Pančić je razvio prirodoslovna istraživanja
u Srbiji. Već 1859. istakao se svojim
opažanjima o serpentinskoj flori u
srednjoj Srbiji, gdje je uočio neko važne
serpentinomorfoze. Između 102 nove biljke,
koje je pronašao Pančić, nalazi se, osim
Pančićeve omorike, Acer intermedium,


A. macrepterum, Euphorbia fragifera, nekoliko
vrsta ruža i dr. Njegov herbar imao
je preko 30.000 primjeraka. Botanički vrt,
koji je Pančić osnovao i uredio u Beogradu,
odigrao je važnu ulogu kod uzgoja i
proširenja raznog domaćeg i stranog dekorativnog
drveća i grmlja. Panči ć je bio
vrlo aktivan kao dugogodišnji rektor Velike
škole, narodni poslanik, potpredsjednik
Narodne skupštine, državni savjetnik