DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 143     <-- 143 -->        PDF

moćnog stovariššta animalnom zapregom,
ručnom utovaru oblovine u gipove. ručnoj
sječi i izradi drva te sječi i izradi drva uz
pomoć motorne pile.


Na završetku Kursa održala se je diskusija
o predenom gradivu i daljnjim zadacima,
koji stoje pred šumsko-privrednirn
organizacijama, naročito pred njihovim inženjerima
i tehničarima — na povećanju
proizvodnosti rada i skraćenju radnog vremena.
U diskusiji se je istaklo, da će se
mnogi zadaci oko racionalizacije rada, tehničkog
normiranja, povećanja proizvodnosti
rada i si. — mnogo lakše izvršiti, ako
to postane opća akcija. U toj akciji bi naročito
trebali pomoći Šumarski fakultet,
S1TŠDIH putem Komisije za produktivnost
i Poslovno udruženje šumsko-privrednih
organizacija Hrvatske.


cJiomaća Sltucna Uteeatuca


Oreščaninin, dr inž. Dušan: Trgovina
drvetom, Beograd, 1963. g. U izdanju
Zavoda za izdavanje udžbenika SR Srbije
objelodanjen je udžbenik za trgovinu drvetom
za studente šumarskih fakulteta.
Ovu stručnu publikaciju treba posebno
pozdraviti kao prvi udžbenik za ovu materiju
u našoj zemlji.*


Udžbenik ima nešto preko 400 stranica i
i podijeljen je na 4 glave.


Prva glava obuhvaća četvrtinu knjige
(114 str.). U toj glavi izlaže autor pojam
trgovine i tržišta (vrste, funkciju), neke
karakteristike unutrašnje trgovine uopće i
trgovine drvetom u zemlji (sa razvojem
cijena od 1945. do 1952.), oblike prodaje te
manipulaciju i otpremu drveta. Polovicu
prostora te glave autor posvećuje uzancama
i standardizaciji s prikazom općih i
posebnih standarda u šumarstvu i drv. industriji
koji važe u SFRJ, a od izvoznih
daje standarde za rezanu građu jele (smrče)
i bukve. Osim toga autor prikazuje
norme za sortiranje rezane građe lišćara


koje se primjenjuju u unutrašnjem prometu
u Rumuniji i Francuskoj (uz Jugoslaviju
glavni producenti lišćarskih proizvoda
u Evropi). Uz to je data i orijentacijska
specifikacija šperploča za britansko
tržište i na kraju te glave evropske


* Tu vrijednu knjigu trebao bi imati gotovo
svaki naš stručnjak. Kao udžbeniku,
cijena je knjizi razmjerno niska (1240 din.),
a naručuje se kod Zavoda za izdavanje
udžbenika SR Srbije, Beograd.
Na završetku Kursa je zaključeno:


— da je Kurs bio jako koristan i da je
vrlo dobro uspio;
— da se o održanom Kursu obavijesti Upravni
odbor Poslovnog udruženja šumsko-
privrednih organizacija Hrvatske;
— da svi učesnici Kursa informiraju organe
upravljanja i stručne kolegije u svojim
poduzećima o održanom Kursu i zadacima
koji stoje pred šumskim gospodarstvima
u vezi povećanja proizvodnosti rada
i skraćenja radnog vremena;
— da bi trebalo u svakoj šumariji osposobiti
po jednog normirca tako, da se organizira
služba normiranja;
— da će Šumarski fakultet pomoći svaku
akciju za povećanje proizvodnosti rada i
skraćenje radnog vremena u šumarstvu.
Inž. Simeun Tomanić


smjernice za sortiranje oblog i prostornog
drveta.


Druga glava predstavlja polovicu knjige
(208 str.); sadrži materiju o vanjskoj trgovini.
Uvodni dio glave prikazuje sisteme
vanjskotrgovinske politike. Režimima, instrumentima
i vanjskotrgovinskom plaćanju
posvetio je autor s pravom dosta prostora
(41 str.). U daljnjem izlaganju autor
sistematski obrađuje organe i institucije
koje djeluju na području vanjske trgovine
(trgovačke komore, sajmovi, burze, posrednici),
oblike vanjskotrgovinskih poduzeća,
problematiku sporova i sudskih postupaka
za sporove koji se javljaju kod izvršenja
vanjskotrgovinskih kupoprodajnih
ugovora. U ovoj glavi je autor dao dosta
prostora i međunarodnom robnom saobraćaju
(ugovori i dokumenti o prevozu, uskladištenju,
osiguranju i si. robe), a posebno
pomorskim otpremnim skladištima. Nešto
detaljnije je iznesena funkcija lučkog
špeditera i manipulacija drvetom u luci.
Druga glava završava tehnikom zaključivanja
ugovora o prodaji drveta i prikazom
drvnog tržišta, kojemu je autor dao 70
stranica. U tom su poglavlju obrađeni
svjetski i evropski promet drvetom (izvozuvoz)
i izvoz drveta iz Jugoslavije. Autor
je uložio mnogo truda da detaljno analizira
izvoz drveta iz Jugoslavije obradivši
najprije historijat izvoza drveta iz jugoslavenskih
zemalja, zatim izvoz drveta iz
bivše Jugoslavije i posebno, izvoz nakon
1945. Radi kompletnosti pregleda, možda bi
se moglo primijetiti, da bi dobro bilo, da


615