DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 142     <-- 142 -->        PDF

4. sat — stupanj optimalnosti rada (normalnosti,
zalaganja): utvrđivanje, procjena
vježbanjem, primjena;
5. sat — suština projektiranja normi (na
temelju faktičnog stanja (realna metoda)
projektirati optimalno stanje (idealna metoda).
6. sat — Dogovor za terenske 5-dnevne
vježbe.
11. dan:
1. sat — Konkretni obrasci i metoda za
tehničko normiranje vuče trupaca po tlu
(saonicama ili papučama) animalnom snagom
putem kronografije;
2. sat — snimanje podataka na terenu u
šumi;
3. sat — isto;
4. sat — isto;
5. sat — isto;
6. sat — (popodne) obračun snimljenih
podataka u konačištu;
7. sat (popodne) isto;
8. sat (popodne) isto;
9. sat (popodne) projektiranje odnosne
radne norme.
12. dan:
1. sat — Konkretni obrasci i metoda za
tehničko normiranje ručnog utovara i istovara
drva putem grupe radnika na temelju
kronografije;
2. sat — snimanje podataka na terenu u
šumi;
3. sat — isto;
4. sat — isto;
5. sat — isto;
6. sat (popodne) obračun snimljenih podataka
u konačištu;
7. sat (popodne) isto;
8. sat (popodne) projektiranje odnosne
radne norme.
13. dan:
1. sat — Konkretni obrasci i metoda za
tehničko normiranje sječe i izrade drva
putem dva ranika samo s ručnim, oruđem
— na temelju — kronografije tipa kontiranja
(po IFF A);
2. sat — isto;
3. sat — snimanje podataka na terenu u
šumi;
4- sat — isto;


5. sat — isto;
(i. sat — isto;
I. sat (popodne) obračun snimljenih podataka
u konačištu;
i. sat (popodne) isto;
9. sat (iza večere) isto;
10. sat (iza večere) projektiranje odnosne
radne norme.
14. dan:
1. sat — Konkretni obrasci i metode za
tehničko normiranje sječe i izrade drva,
koje vrši grupa od tri ili više radnika s
jednom motornom pilom i ostalim ručnim
oruđem — na temelju kombinirane metode
putem kronografije i multimomentne
metode (metode trenutačnih zapažanja),
2. sat — snimanje podataka na terenu u
šumi;
3. sat —isto;
4 sat — isto;
5. sat — isto;
´i sat (popodne) obračun snimljenih podataka
u konačištu;


7. sat (popodne) isto;
Si. sat (popodne) projektiranje odnosno
norme.


15. dan:
1. sat — Frikazivanje glavnih karakteristika
sistema okvirnih diferenciranih tehničkih
noimi za sječu i izradu drva iz Zap.
Njemačke, Austrije i ČSSPi (u konačištu);
2. sat — nastavak;
3. sat — prijedlozi G. 3peidel-a i Ir. Geritson-
a o sistemima diferenciranih tehničkih
normi za sječu i izradu drva
4. sat — Vježbe procjene stupnja optimalnosti
hodanja bez tereta i trupljenja
dvorukorn ručnom pilom;
5. sat — isto;
6. sat (popodne) — Konzultacije i diskusija;
7. sat (popodne) — Zaključak i dogovor
o primjeni i naknadnoj pomoći.
Prvi (teorijski) dio Kursa održao se je
od 25. listopada do 5. studenog I960, u prostorijama
SITŠDIH u Zagrebu. Ondje su
učesnici Kursa — putem predavanja prof,
dr Branka Kraljića , predočene najnovije
literature iz područja naučne organizacije
rada uopće i posebno u šumarstvu
te prikazanih projekcija — apsolvirali pravila
praktične racionalizacije, standardne
radne postupke te osnove tehničkog normiranja.


Drugi (praktični) dio Kursa održao se je
od 6. do 10. studenog 1965. na fakultetskim
objektima u Lipovljanima. Tom prilikom
su učesnici Kursa — putem neposrednih
terenskih snimanja i obračuna snimljenih
podataka — upoznali metode, tehniku snimanja
i obračuna podataka te projektiranja
pojedinačnih (konkretnih) tehničkih
normi. Na terenu su se snimali radovi pri:
izvlačenju oblovine po tlu iz sječine do po