DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 140     <-- 140 -->        PDF

(3)cuM&ene nijeSti


KURS O NAČELIMA RACIONALIZACIJE
RADA I TEHNIČKOM NORMIRANJU U
ŠUMARSTVU


Savez inženjera i tehničara šumarstva i
drv. industrije Hrvatske, putem svoje Komisije
za produktivnost, pokrenuo je akciju
za skraćenje radnog vremena u šumsko-
privređnim organizacijama i poduzećima
industrijske prerade drva. U okviru
te akcije predviđeno je, da veći broj inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije,
putem seminara, kurseva i si., ovlada
pravilima praktične racionalizacije,
tehničkim normiranjem te standardnim
radnim postupcima. Komisija za produktivnost
rada SITŠDIH dala je inicijativu
za održavanje kursa iz racionalizacije rada
u šumarstvu. S tim u vezi Zavod za organizaciju
proizvodnje u šumarstvu Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Komisija za produktivnost rada SITŠDIH
iz Zagreba, putem Poslovnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija Hrvatske
— organizirali su Kurs o načelima racionalizacije
rada i tehničkom normiranju u
šumarstvu. Kurs je održan u Zagrebu i na
fakultetskim šumskim objektima u Lipovljanima
od 25. listopada do 10. studenog
1965. pod rukovodstvom prof, dr Branka
Kraljića.


Kurs su pohađali slijedeći inženjeri i
tehničari.
1) Bedžula inž. Drago, Kombinat »Spačva
« — Vinkovci;
2) Bogunović inž. Rajko, Šumsko gospodarstvo
Karlovac;
3) Čokić inž. Veljko, Šumsko gospodarstvo
Kutina;


4) Faber inž. Vlado, Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija Hrvatske;
5) Has Krešimir, Šumsko gospodarstvo


Kutina;
6) Hribljan inž. Bogomil, Šumsko poljoprivredno
gospodarstvo Bjelovar;
7) Husnjak inž. Vladimir, Šumsko gospodarstvo
Varaždin;
8) Klepac inž. Vladimir, Šumsko gospodarstvo
Delnice;
9) Koletić inž. Berislav, Šumsko gospodarstvo
Slavonska Požega;
10) Koščević inž. Zvonimir, Kombinat
»Spačva« — Vinkovci;
11) Krajačić inž. Stevo, Lovno šumsko
gospodarstvo »Jelen« — Beograd;
12) Lukačić inž. Radovan, Šumsko gospodarstvo
Buzet;


13) Marković inž. Jovan, Zavod za topole
Novi Sad;
14) Mikinac inž. Ivan, Šumsko gospodarstvo
Kutina;
15) Miščević Milan, Šumsko gospodarstvo
Sisak;


16) Radulović inž. Slobodan, Šumsko industrijsko
poduzeće »Sana« — Sanski
Most;


17) Ribar Nikola, Šumsko gospodarstvo
Gospić;
18) Skorup inž. Vladimir, Šumsko gospodarstvo
Senj;
19) Šimić inž. Marko, Šumsko gospodarstvo
Osijek;
20) Šinik inž. Jovan, Šumsko gospodarstvo
Slavonska Požega;
21) Štraser inž. Rudi, Šumsko gospodarstvo
Zagreb;
22) Terzin inž. Vlado, Šumsko gospodarstvo
Slavonski Brod;
23) Trbojević inž. Uglješa, Šumsko gospodarstvo
Podravska Slatina;
24) Ude inž. Jernej, Biotehnički fakultet
Ljubljana;
25) Vojt inž. Pavel, Šumsko gospodarstvo
Zagreb;
26) Vorkapić Jovan, Šumsko gospodarstvo
Slavonski Brod;
27) Vrancš inž. Vojislav, Šumsko gospodarstvo
Zagreb;
28) Winkler inž. Iztck, Biotehnički fakultet
Ljubljana.
Predavanja i terenski radovi su izvođeni
po ovom programu:


1. dan:
1. sat — Uvod: temeljni pojmovi o racionalizaciji,
razvitak racionalizacije.
2. sat — Osnovi psihofiziologije rađa:
mišići, kosti, receptorni aparat i nervni
sistem;
3. sat — promet materije i energije u
organizmu;
4. sat — fiziološki procesi u organizmu
i njihovo reguliranje pri radu te tzv. uređivanje:
disanje, krvotok, termoregulacija;
5. sat — umor;
6. sat — odmor;
2. dan:
1. sat — uvježbanost i treniranje;
2. sat — »psihološka atmosfera« pri radu;