DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 135     <-- 135 -->        PDF

ŠUMARSKA PROBLEMATIKA U VEZI UREĐIVANJA
TOKA SAVE NA PODRUČJU SR HRVATSKE
(Koreferat za savjetovanje o vodoprivrednom rješenju i eksploataciji
rijeke Save — 29. X 1965. godine)
Ing. BERNARD HRUŠKA


Dugoročni program razvoja privrede postavlja zadatak da proizvodnja i
prerada drveta u zadovoljavanju potreba društvenog razvoja i standarda u
daljnjem periodu od 20 godina stignu nivo najrazvijenijih zemalja Evrope, a da
pritom ne bude umanjena zaštitna uloga šuma.


Da može doći do planiranog povećanja potrebno je da se sadašnja proizvodnja
drveta u tom periodu udvostruči. Povećanje proizvodnje se predviđa:unapređenjem proizvodnje u prirodnim šumama zavođenjem intenzivnih
i suvremenih metoda gospodarenja,

proizvodnjom drveta u plantažama.
Prema orijentacionom 20wgodišnjem perspektivnom programu bi trebalo
na području SFRJ privesti intenzivnoj proizvodnji drveta površinu od preko
1 milijun ha. Na području SR Hrvatske treba osnovati preko 400.000 ha plantaža,
cd čega na šumskim zemljištima cea 60%, a cea 40´% n& zemljištima u
sastavu poljoprivrede i nekorištenim zemljištima.


Iz podataka navedenih u materijalima Direkcije za Savu »Mogućnost kompleksne
bonifikacije i intenzifikacije poljoprivrede na području doline rijeke
Save u SR Hrvatskoj« je očito, da postoje svi uvjeti da se na dijelu površina
toga područja organizira intenzivna proizvodnja drveta u plantažama i intenzivnim
kulturama topola i vrba.


Projekcijom perspektivnog razvoja doline rijeke Save predviđa se slijedeće
stanje šumske proizvodnje:
prije poslij´e
bonifikacije


— prirodne šume 155.400 ha 110.000 ha
— šumske plantaže 7.300 ha 30.000 ha
— od ukupne površine područja 639.400 ha 639.400 ha


Prema tome se predviđa da se sadašnja šumovitost promatranog područja
snizi od 24% na 17%. Smatramo da je projektirano sniženje šumovitosti štetno
jer je i sadašnje stanje šuma ispod optimalne šumovitosti (1/3 površine pod
šumama). Poznato je da povoljan odnos i razmještaj šuma djeluje korisno na
suzbijanje jakosti vjetrova i sprečavanje nepotrebnog isušivanja poljoprivrednog
zemljišta. U slučajevima prekomjerne vlage, u doba vegetacije, transpiriranjem
ogromnih količina vode putem svoga velikog asimilacionog aparata
doprinosi bržem normaliziranju prilika za, poljoprivredne uvjete. U periodima
suše pomažu u zadržavanju vlage, naročito stvaranjem rose. Prema mišljenji