DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pisci su referata proučavali neke činioce otpornosti u jednom ogledu sa pet
klonova, koji je postavljen na raznim tipovima zemljišta. Vrlo je interesantan
zaključak da su na različitim zemljištima različite i štete od ovog insekta
na pojedinim klonovima. Zanimljivo je da između prsne debljine stabala i jačine
napada insekta postoji određena korelacija (u prvoj godini štete su manje
ukoliko su topole deblje). I ovde se pokazalo da genetski činioci imaju
presudnu ulogu za otpornost pojedinih klonova. To znači da postoji mogućnost
oplemenjivanja topola i u ovom smeru.


13. DOSTIGNUĆA ŠUMARSKE GENETIKE I SELEKCIJE U JUGOSLAVIJI
(The achievements of forest genetics and selection in Yugoslavia), B.
Nicol a (Skoplje) i B. Mari ć (Beograd). U ovom izvestaju prikazani su
dosadašnji radovi na selekciji i genetskom proučavanju šumskog drveća u
Jugoslaviji. Iz tih podataka učesnici Savetovanja su se upoznali sa našim dostignućima
na području masovne i individualne selekcije (semenske sastojine,
plus stabla, sistematika vrsta), vegetativnog razmnožavanja, generativnog razmnožavanja
(hibridizacija u okviru vrsta i rodova), istraživanje pojava mutacije
itd. Podaci u izvestaju prikazani su u preglednim tabelama. Na kraju su
nabrojani objavljeni radovi pojedinih saradnika u vezi genetike, selekcije i
oplemenjivanja šumskog drveća u Jugoslaviji.
14. KRATAK PRIKAZ O ULOZI, ZADACIMA I RADU JUGOSLOVENSKOG
INSTITUTA ZA ČETINARE U JASTREBARSKOM (A short reviev
about the yugoslav research Institut for conifers in Jastrebarsko near
Zagreb), A. Lovri ć (Jastrebarsko). Pošto je genetika i selekcija šumskog
drveća u Jugoslaviji najviše razvijena u Institutu u Jastrebarskom, pisac je
sa ovim referatom upoznao učesnike Savetovanja sa ulogom, zadacima i radom
te ustanove.
STRUČNE EKSKURZIJE


Stručne ekskurzije za učesnike Međunarodnog savetovanja u Zagrebu izvedene
su prema ovom planu i redosledu: Zagreb — Jastrebarsko — Zagreb —
Ljubljana — Jezersko — Ljubljana — Rijeka — Plomin — Rijeka — Delnice —
Karlovci — Plitvice — Bihać — Bosanski Petrovac — Jajce — Banjaluka —
Lipovljani — Zagreb — Samobor — Zagreb. Pri tome je preden put od oko


3.000 km. Pregledani su razni objekti, koje ćemo ukratko opisati.
1. OGLEDNE PARCELE U JASTREBARSKOM (GOIĆ). Jedan deo šumske
površine Instituta za četinare u Jastrebarskom služi za ogledne radove
genetike, selekcije i opleemnjivanja šumskog drveća. Učesnici ekskurzije pregledali
su oglede sa raznim hibridima ariša. Oni su postali raznim ukrštanjima
(11 kombinacija )u 1957. god. Podaci o rastu hibrida prikazani su na posebnim
tablicama. Na posebnim oglednim površinama gaje se biljke smrče,
običnog bora i evropskog ariša koje potiču od semena zračenog raznim dozama
gama zraka. Svrha zračenja je da se dobiju korisni mutanti. Na susednim
parcelama gdje se hibridi borova (Pinus nigra x P. densiflora, Pinus
nigra x P. halepensis). Podaci o ovim hibridima prikazani su također na posebnim
tabelama. Osim spomenutih hibrida gaje se na oglednim parcelama u
Goiću i hibridi sitke i Pančićeve omorike. O svim radovima na ovim oglednim
parcelama izvestio je prof M. Vidaković , koji je u tu svrhu pripremio
posebni pismeni izvještaj. Usput, učesnici ekskurzije su pose tili Institut
602