DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Drvna masa šuma prema glavnim vrstama drveća iznosi:


Drvna masa ukupna 197 milijuna m3
Drvna masa hrasta 35 milijuna m3
Drvna masa bukve 78 milijuna m3
Drvna masa ostalih tvrdih listača 44 milijuna m3
Drvna masa mekih listača 2 milijuna m3
Drvna masa četinjača 36 milijuna m3


Prosječni godišnji prirast ocijenjen je u društvenim šumama sa 3,776.027


3 ;!3


m, a u privatnim šumama 512.288 m ili ukupno 4,288.315 m.


5. IZGRADNJA ŠUMSKIH KOMUNIKACIJA
Uvodno je rečeno da je zatečeno stanje šumskih komunikacija odmah iza
rata bilo vrlo slabo, pa je pitanju izgradnje šumskih komunikacija tokom
čitavog ovog perioda data posebna pažnja.


U toku proteklih 20 godina počelo se napuštati otvaranje šuma šumskim
željeznicama, koji se je način otvaranja prije rata gotovo isključivo upotrebljavao
u visokim jednodobnim šumama.


Prema raspoloživim sredstvima kretala se i dužina izgradnje cesta u pojedinim
godinama.


Do 1955. godine bilo je izgrađeno 1424 km tvrdih cesta i 1262 km šumskih
željeznica (1), pa je po stanju koncem 1955. godine bilo ukupno 3560 km
cesta i 1867 km šumskih željeznica.


Izgradnja se kretala ovako:


1956. godine 134,4 km
1957. godine 176,9 km
1958. godine 107,0 km
1959. godine 133,4 km
1960. godine 119,7 km
1961. godine 215,9 km
1962. godine 194,4 km
1963. godine 188,3 km
1964. godine 146,4 km


ili ukupno od 1945—1964. godine 2840 km cesta. Međutim u razdoblju od
1945—1964. godine razgrađeno je 1598 km šumskih željeznica, tako da je koncem
1964. godine ostalo još svega 259 km šumskih željeznica. Prema Generalnom
planu izgradnje šumskih komunikacija, koju je izvodio Institut za
drvnoindustrijska istraživanja, dinamika izgradnje trebala bi se kretati oko
250 km prosječno godišnje, što se zbog ograničenih sredstava nije moglo postići
i iznosila je od 1956—1964. godine prosječno godišnje 157 km, a godišnji
prosjek od 1945—1964. iznosio je 142 km cesta.


Prema Statistici SR Hrvatske stanje šumskih komunikacija koncem 1934.
godine iznosi 3155 km tvrdih putova, 1512 km mekih putova i 259 km šumskih
željeznica.


Ovaj podatak se osjetno razlikuje od podataka dobivenih godišnjim praćenjem
prirasta izgradnjom novih kilometara cesta, prema kojem bi stanje
koncem 1964. godine iznosilo 4234 km. Ova razlika je vjerojatno nastala zbog
toga što je znatan broj šumskih cesta izgrađenih od strane šumskih gospodar