DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 129     <-- 129 -->        PDF

types de sols), L. Zu fa i N. Zivano v (Novi Sad). Uporcdivanjem podataka
o dcbljinskom prirastu šest raznih klonova topola odgojenih na dva posebna
podtipa zemljišta kod Bačkog Gradišta (Potisje) pisci referata su došli
do nekoliko zaključaka korisnih za gajenje topola uopšte (da postoje velike
razlike u prirastu pojedinih klonova, da su razlike veće na boljem nego na
gorem zemljištu itd.). Da se pojedini klonovi topola ne mogu sa istim uspehom
gajiti na svim tipovima zemljišta znalo se i ranije. Međutim pisci su dali tačnc
podatke razlike u prirastu pojedinih klonova na dotičnim tipovima zemljišta.
Ti podaci vrede samo za dvogodišnje topole. Zato nije sasvim sigurno da će
oni biti isti i za druge starosti. Jedno je nesumljivo: svaki se klon mora proučiti
na kojem tipu zemljišta najbolje prirašćuje.


11. PROMENLJIVOST DUŽINE DRVNIH VLAKANA U PRIRODNIM
SASTOJINAMA BELE VRBE (Variation of fiber lenght in natural stands of
White willows), J. Mutibari ć (Novi Sad). Pisac je istražio dužinu, drvnih
vlakana pet plus stabala bele vrbe iz okoline Sombora. Podaci su pokazali da
u bele vrbe drvna vlakna imaju najveći porast između 10 i 20 godina. Dalje
Hibrid Pančićeve omorike i sitkanske smrčc Jastrebarsko


do 30. godine taj porast opada. Međutim najveća prosečna dužina vlakana je
u 30. godini. Za oplemenjivanje je naročito važan zaključak pisca da su dokazane
i statistički opravdane razlike u dužini vlakna pojedinih plus stabala
posledica njihovih nasleđnih osobina. Do istog zaključka došli su Nemci već
odavno za neke svoje klonove vrba. U nas je ovo verovatno prvi ogled za
belu vrbu.


12. PRILOG PROUČAVANJA OTPORNOSTI KLONOVA EVROAMERIČKIH
TOPOLA NA NAPAD INSEKATA MELANOPHILA PICTA PALL. (Une
contribution ä 1´ etude de la resistance des clones des peupliers euramericains
contre l´attaque de l´insect Melanophila picta Pall., fam. Buprestidae), L.
Zuf a i I. J o da l (Novi Sad). Pošto topole dosta stradaju od ovog insekta,