DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 128     <-- 128 -->        PDF

heterosis in poplar hybrids), Zbigmew St ec k i (Poljska). Pitanje privlačnosti
roditelja i njenog uticaja na heterosis njihovih potomaka je jedno od
osnovnim pitanja uspeha veštačke oplodnje uopšte. Pisac donosi podatke o
odnosu srodnosti roditelja i veličine heterozisa crnih i belih topola dobijenih
unakrsnim oplođenjem u okviru jedne vrste (intraspecies hybrids), ali onih roditelja
koji su prostorno i ekološki udaljeni. Pregledno su prikazani i dosadašnji
rezultati unakrsnog oplođenja roditelja koji pripadaju raznim vrstama
(intei speci j ski hibridi) i raznim podrodovima (intersekcijski hibridi). Zaključci
referata pokazuju da Mičurinova pravila o nasleđivanju roditeljskih osobina
vrede potpuno i za topole, odnosno šumske vrste uopšte. Svakako ostaju još
mnoga pitanja iz tog područja nerešena.


7. PRIRODNO UKRŠTANJE VRSTA PINUS TAEDA I P. ECHINATA U
ISTOČNOM TEKSASU. (Natural hybridization between Loblolly and Short leaf
pines in East Texas), Victor B 11 a n (SAD). Odavno su neki američki istraživači
zapazili da se ove dve vrste prirodno ukrštaju u nekim područjima rasprostranjenja.
Da bi tu pretpostavku i ogledima dokazao pisac je seme sabrano
sa 10 stabala posijao u jednom stakleniku. Uporedujući rast pojedinih
potomstava uverio se da je potomstvo jednog stabla hibridnog porekla i da
među njegovim biljkama vlada veliki varijabilitet, koji je posledica ukrštanja
dveju spomenutih vrsta borova. Ogledi u Kaliforniji (Placerville) pokazali
su da se te dve vrste i veštački mogu ukrstiti. Međutim u nekim područjima
SAD one se ipak ne ukrštaju prirodno. Pisac misli da to ukrštanje ometa
razlika u vremenu cvetanja jedne i druge vrste. Na ovu pojavu treba obratiti
pažnju i u našoj zemlji, jer se i u nas pojedine srodne šumske vrste negde
prirodno ukrštaju a negde ne, pa je pri veštačkom ukrštanju potrebno vremenski
prilagoditi cve tanje jedne i druge vrste.
8. HIBRIDI BELE I KRTE VRBE (Interspecific hybrids between white
willow and crack willow), Ante Krstini ć (Zagreb). U prirodnim šumama
pored reka zapažena su stabla vrbe koja po svome izgledu liče i na belu vrbu
(Salix alba) i na krtu vrbu (Salix fragilis). Od jednog takvog stabla pisac je
posijao seme i odgajio biljke. Uporedo s tim izvršio je i veštačko ukrštanje
»čistih« stabala jedne i druge vrste i odgojio i njihove biljke. Uporedujući
jedne i druge biljke pisac je izveo zaključak da se bela vrba i krta vrba prirodno
ukrštaju ponekad. I ranije se znalo, u stvari, da se vrbe prirodno ukrštaju
između sebe, što otežava njihovo sistematsko razgraničenje. Pisac je
pružio jedan dokaz za tu pojavu.
9. PROUČAVANJE NASLEĐIVANJA OBLIKA STABLA EVROAMERIČKIH
HIBRIDNIH TOPOLA (L´etude de heritabilite des formes des tiges des
peupliers hibrides euramericains), L. Žuf a (Novi Sad). Pisac je već ranije
podrobno proučio pitanje nasleđivanja oblika debla crnih topola u Vojvodini.
U ovom referatu saopštio je rezultate proučavanja varijabilnosti oblika debla
nekoliko klonova evroameričkih topola koje su odgojene u rasadniku Instituta
za topole u Novom Sadu. Prema tim istraživanjima oblik debla hibridnih
topola Populus nigra x P. deltoides također se nasleđuje. Ova istraživanja
svakako su korisna za gajenje topola. Trebalo bi ih proširiti i na druge vrste.
10- POKAZATELJI OPRAVDANE I SPECIFIČNE KORELACIJE IZMEĐU
KLONOVA TOPOLA I TIPOVA ZEMLJIŠTA (Les indicateurs d´une
correlation significative et specifique entre les clones des peupliers et des