DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 127     <-- 127 -->        PDF

leur valeur genetique et leur origine), Tadeusz Przybylski) . Objasnivši
u uvodnom delu referata pojam i važnost rase u šumarstvu, pisac se duže zadržao
na pitanju sistematike belog bora kao vrste, a zatim prikazuje tuđe .´
svoje poglede u vezi izdvajanja rasa belog bora u Poljskoj i o istorijskom poreklu
tih rasa. Nekoliko lokalnih rasa belog bora je već opisano ranije, neke
ie izdvojio sam pisac, a neke treba tek proveriti. Po mišljenju pisca taj se
posao može obaviti samo postavljanjem sistematskih ogleda sa provenijencijama.
Za to je potrebna međunarodna saradnja selekcionera beleg bora iz
drugih zemalja, pa naravno i iz naše.


6. UTICAJ PRIVLAČNOSTI RODITELJA NA VELIČINU HETEROZISA
HIBRIDNIH TOPOLA (The influence of parental affinity on the degree ol
Plus stabla evr, ariša u Jezerskom