DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 126     <-- 126 -->        PDF

koristio sa 54 stručna dela iz čitavog sveta. Saopšteni su brojni i podrobni podaci
o selekciji plus stabala u Švedskoj za najvažnije tamošnje šumske vrste.
Tu je i rejonizacija semenskih sastojina belog bora i smrče u Švedskoj, kao
i grafikoni visinskih krivulja plus stabala tih dveju vrsta od kojih su podignute
neke semenske plantaže i regresione linije gustoće godišnjih prstenova
(godova). Priloženi su i formulari za plus stabla. Podaci ovog referata biće
vrlo korisni za taj rad u našoj zemlji.


2. ČUVANJE NASLEDNIH OSNOVA U ŠUMSKIM POPULACIJAMA
(Preservation of gene pool in forest tree populations), Ryookiti T o d a (Japan).
Prema mišljenju pisca, koji je u čitavom svetu poznat kao dobar genetičar
i selekcioner šumskog drveća u Istočnoj Aziji, nasledne osnove šumskih populacija
mogu se sačuvati za oplemenjivanje na dva načina: zaštitom odraslih
prirodnih ili veštačkih sastojina i odgojem novih specijalnih sastojina za održanje
naslednih osnova. U referatu su opisane prednosti i nedostaci jednog i
drugog načina. Naravno prednost je data prvom načinu Prikazan je i dosadašnji
rad na zaštiti naslednih osnova pojedinih šumskih vrsta u Japanu. Velika
je šteta što pisac referata nije mogao lično prisustvovati Savetovanju u
Zagrebu i učestvovati u ekskurziji po našoj zemlji, jer bi njegovo mišljenje
i o drugim pitanjima bilo korisno za naše selekcionere.
3. ČUVANJE PRIRODNIH ŠUMSKIH POPULACIJA U POLJSKOJ (Conservation
of natural forest populations in Poland), S. Bialobo k (Poljska).
Pisac smatra da se prirodne šumske populacije mcgu sačuvati za oplemenjivanje
pojedinih vrsta na četiri osnovna načina: proglašenjem nacionalnih parkova,
šumskih rezervata (za zaštitu pojedinih šumskih tipova i zajednica,
drveća na granici prirodnog rasprostranjenja i vrsta koje su zaštićene ili koje
:ščezavaju), izdvajanjem semenskih sastojina i pojedinih (plus) stabala. Opisana
je primena tih načina u Poljskoj. Čitav taj posao provodi se uglavnom
preko Arboretuma Kćrnik odnosno Poljske akademije nauka, čiji je član i
pisac referata. Pored još nekoliko većih nacionalnih parkova i šumskih rezervata
,u Poljskoj je do sada izdvojen i veliki broj plus stabala (ukupno 1.144)
raznih vrsta (ukupno 22). Sve su to dokazi da se u toj zemlji velika pažnja
pridaje selekciji šumskog drveća i stvaranju preduslova za njihovo oplemenjivanje.
4. USMERAVANJE OGLEDA SA PROVENIJENCIJAMA NAJEFIKASNIJOJ
SELEKCIJI I ZAŠTITI ODABRANIH ŠUMSKIH POPULACIJA (Adapting
provenance trials towards most efficient selection and preservation of
desirable forest populations), Maciej M. Giertyc h (Poljska). Nabrojivši
osam uslova koje treba da ispuni svaki ogled sa provenijencijama, pisac referata
se podrobnije osvrće na pitanje najmanjeg broja stabala koji u ogledima
mogu da stvarno predstavljaju sastojine iz kojih potiču, najniže starosti ogleda
pri kojoj se mogu dobiti podaci o njihovoj proizvodnosti, najveće potrebne
površine za oglede, najmanjeg broja ponavljanja u ogledu, vremena najvećeg
uticaja okoline na oglede itd. Zaključci pisca mogu da posluže korisno za osnivanje
sličnih ogleda i u našoj zemlji, ali se pri tome mora voditi računa i o
prirodi naših vrsta drveća, dosadašnjeg načina iskorištavanja šuma, o karakteru
naših topografskih, klimatskih, pedoloških, geoloških i drugih prilika.
5. LOKALNE RASE BELOG BORA U POLJSKOJ, NJIHOVA GENETSKA
VREDNOST I POREKLO (Les races locales du pin sylvestre en Pologne,
598