DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 123     <-- 123 -->        PDF

cfa(9f>ćenja


RAD MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA O ŠUMARSKOJ
GENETICI U JUGOSLAVIJI (ZAGREB)


Dr MILORAĐ JOVANCEViC


Da će se u našoj zemlji održati Međunarodno savjetovanje o šumarskoj
genetici najavili su neki naši stručni listovi (Šumarski list br. 5—6, Šumarstvo
br. 3—4 i Topola br. 50—51 iz 1965. god.). Ono je i održano u vremenu od 13.
do 17. septembra 1965. godine u Zagrebu u svečanoj sali Radničkog sveučilišta
Ovom stručnom sastanku prisustvovali su sledeći naučni i stručni saradnici na
genetici i selekciji šumskog drveća:


Belgija: Pierre Ga thy (Ougree), Alain de Jamblinne (Bokrijk);


Bugarska: D. Velkoff (Sofija);


Kanada: Mark Holst (Petawawa); Oscar S´ziklai (Vancouver);


Čehoslovačka: Milan H o 1 u b č i k (Zvolen), Jif i Š i n d e 1 a r (Prag), Tibor
Stastny (Zvolen), Miroslav Vyskot (Brno);
Danska: Bent Soegaard (Hoersholm);
Finska: Max. Ha gm an (Maisala), Lauri Kärki (Helsinki);
Njemačka: H. H a 11 e m e r (Schmalenbeck), E. W e b e r (München);
Mađarska: Elemer Barabits (Sopron), Lajos H a r ka i (Särvjr), Bela


Koresztes i (Budapest), Jozsef Retke s (Särvar), Läszlö Szöny i (Budapest),
Käroly Tomp a (Sopron), Läszlö Tusk ö (Sopron);


Irska: R. N. O´Carroll (Dublin), J. O´Driscoll (Dublin);


Italija: Emma de Vecchi Pellati (Torino);


Norveška: Hakon R o b a k (Stend), Tollet Ruden (Vollebekk);


Poljska: Zbigniew Stecki (Kornik);


Rumunija: Vasile Benea (Bucarest), Horia Nicovescu (Bucarest);


Švedska: Carin Ehrenberg (Stockholm), Bo Nils son (Brunsbcrg);


Engleska: Roger Lines (Edinburgh), John Matthews (Aberdeen), J. S.
Murra y (Aberdeen);


SAD: H. J. Baldwi n (Hillsboro), M. Victor Bila n Nacogdoches, Texas),
Robert Z. Ca 11 ah am (Washington D. C), Henry Gerhold (University Park
Pennsylvania), James P. Kin g (Rhinelander, Wisconsin), Howard B. Krieb l
(Wooster, Ohio);


Jugoslavija: M. Anić (Zagreb), A. Andonovski (Skoplje), M. B r lna
r (Ljubljana), D. Bur a (Beograd), R. Đeki ć (Eeograd), S. Džeko v (Skoplje),
H. Em (Skoplje), R. Erke r (Ljubljana), V. Guzin a (Sarajevo). M. J ovančević
(Sarajevo), I. Herpka (Novi Sad), L. 2 ufa (Novi Sad), M. J o v an
o v i ć (Beograd), M. Jurkovi ć (Jastrebarsko), A, Lovri ć (Jastrebarsko), F.
Mrva (Jastrebarsko), M. Vidaković (Zagreb), J. Karavla (Zagreb), A.
Krstinić (Zagreb), B. Nicota (Skoplje), Đ. Nikolie (Zemun), M. Suce vie
(Beograd), A. Tucovi ć (Beograd).


Nekoliko poznatijih stručnjaka iz područja šumarske genetike poslali su
svoje referate, ali nisu lično učestvovali na Savetovanju. Imena njihova navešćemo
uz popis održanih referata.


U toku prva dva dana Međunarodnog savetovanja o šumarskoj genetici
čitani su referati stranih i domaćih učesnika. U vezi sa sadržajem pojedinih
referata raspravljalo´ se usmeno. Ovim delom Savetovanja predsedavao je pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 124     <-- 124 -->        PDF

fesor J. D. Matthews , koji je već duže vrome predvodnik 22 Sekcije za
proučavanje šumskog drveća Međunarodnog saveza šumarskih instituta
(IUFRO). Poslednja tri dana bila su posvećena obilasku, pojedinih ogleda i
objekata na terenu koji su u vezi sa radovima oplemenjivanja šumskog drveća.
Tim dslom Savetovanja rukovodio je prof. M. Vidaković . Da bi se što
veći broj šumara upoznao sa radom Savetovanja u Zagrebu prikazaću ukratko
sadržaj pojedinih referata, a potom ogledne parcele i objekte na terenu.


UVODNI REFERATI


1. SELEKCIJA PLUS STABALA (Selection of plus trees), prof, dr M.
Vidakovi ć (Zagreb). Sistematski i vrlo podrobno prikazani su teoretski
osnovi, sadašnje stanje i problemi selekcije plus stabala u svetu kao i u našoj
zemlji, koja služe kao polazni materijal za oplemenjivanje šumskog drveća.
Tuđe i svoje poglede o ovom važnom zadatku selekcije pisac je izložio u sedam
posebnih poglavlja, a to su: kriteriji selekcije plus stabala, pronalaženje
i iskorištavanje matematskih indeksa pri izboru plus stabala, odabiranje na
jednu, dve ili više osobina, biologija vrste i njena varijabilnost, nasleđivanje
i okolina, izbor stabala u plantacijama i odabiranje na kvalitet drveta. O selekciji
plus stabala raspravljalo se i ranije na mnogim stručnim skupovima, napisano
je dosta referata, izneti su mnogi predloži itd. ali su svi ti podaci bili
rastureni, nesređeni i nepotpuni. Ovom prilikom su oni prikupljeni, upoređeni,
sređeni i kritički prikazani. Pri tome je pregledano i proučeno 44 objavljena
dela na raznim jezicima. Naši stručnjaci dobili su time mogućnost da se brzo
i lako upoznaju sa najvažnijim problemima iz ove oblasti.
2. ZAŠTITA GENSKOG MATERIJALA U PRIRODNIM SASTOJINAMA
ZA GENETSKA ISTRAŽIVANJA (The preservation of the gene pool in natural
stands for genetical research), prof. drM. Vidaković i dr L. Zufa
(Novi Sad). Problemi iz ovog područja šumarske genetike prikazani su u sledećim
poglavljima referata: pojam genskog materijala (genofonda), varijabilnost,
izbor osobina za otkrivanje genofonda, kriteriji za određivanje genofonda
kojeg treba sačuvati, mogućnost za zaštitu genskog materijala iz prirodnih šuma
osnivanjem arboretuma, živih arhiva, semenskih plantaža, testova provenijencija,
testova potomstava i testova klonova. U zaključku referata predloženo
je da se što pre pronađe i zaštiti najbolji genski materijal iz prirodnih
šuma odnosno da se izdvoji i sačuva što veći broj odgovarajućih stabala i grupa
stabala, koji će poslužiti za buduće radove oplemenjivanja pojedinih vrsta
šumskog drveća. Koliko mi je poznato ovo je prvi put da se pitanje zaštite
genskog materijala iz prirodnih šuma u ovakvom obliku iznelo i raspravljalo
na međunarodnom savetovanju šumarskih genetičara. To je vrlo veliki i složen,
ali važan, zadatak selekcionera šumskog drveća. Oni ne smeju dozvoliti
da se jednom nađu u situaciji selekcionera poljoprivrednih biljaka, koji su
sada prisiljeni da uz veliki trud i izdatke traže početni prirodni materijal od
kojeg su postale pojedine kuiturne biljke, da bi pomoću njega poboljšali pojedine
njihove osobine (proizvodnost). Dok toga materijala još ima u šumama
treba ga pronaći i sačuvati. U našoj zemlji takvog materijala ima više nego
u mnogim drugim zemljama, što nam znatno olakšava rad na oplemenjivanju
pojedinih vrsta drveća. Zaštita tog materijala biće korisna ne samo za naše.
nego i za strane selekcionere.
596
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 125     <-- 125 -->        PDF

3. POJAVA I VAŽNOST HETEROZISA UNUTAR VRSNIH I MEĐUVRSNIH
HIBRIDA (The occurrence and meaning of heterosis in hybrids within
and between species), prof, dr M. Vid a k ov i ć. U referatu su obrađena
sledeća pitanja: pojam hibrida, međuvrsni hibridi koji prirodno postaju, veštačka
proizvodnja hibrida sa pojavama heterozisa u okviru pojedinih rodova,
ostale mogućnosti za dobijanje heterozisa (ukrštanje u srodstvu, višestruko
ukrštanje, primena zračenja), ukrštanje rasa i teškoće ukrštanja vrsta i njihovo
savlađivanje. Proizvodnja hibrida koji su u izvesnom smislu bolji od oba
roditelja pojedinačno (heterozis) osnovni je zadatak oplemenjivanja šumskog
drveća. Tome teži u prvom redu svako ukrštanje. Do sada je napisan veliki
broj knjiga, članaka, saopštonja i referata. Za izradu ovog referata pisac je
Učesnici Međunar. savj. o šumar, genetici u Karlovcu


koristio i spomenuo 62 takva dela na raznim jez:cima i iz svih područja sveta.
Navedeni su skore svi važniji problemi iz ove oblasti i ocenjeni sa ličnog sta^
novišta. Na kraju je predloženo osnivanje organizovane međunarodne saradnje
na području proizvodnje hibrida sa pojavom heterozisa u okviru jedne ili
dve vrste. U stvari ta saradnja već odavno postoji između pojedinih instituta
i naučnih radnika u raznim zemljama sveta. Treba je samo bolje organizovati.
učvrstiti i proširiti.


PRILOZI (KOREFERATI)


1. SELEKCIJA PLUS STABALA U ŠVEDSKOJ (The selection of plus
trees in Sweden), Enar Ande r sso n (Švedska). Pisac je jedna od najpoznatijih
ličnosti na selekciji plus stabala ne samo u Švedskoj nego u čitavom
svetu. Na osnovi svog velikog iskustva na tom radu, podrobno je u referatu
raspravio pitanje pojma plus stabla, fenotipa i genotipa, provere i registracijo
odabranih plus stabala, odabiranje sastojina za selekciju plus stabala i dr.
Izložene su teoretske osnove selekcije plus stabala uopšte Pri tome se pisac
597
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 126     <-- 126 -->        PDF

koristio sa 54 stručna dela iz čitavog sveta. Saopšteni su brojni i podrobni podaci
o selekciji plus stabala u Švedskoj za najvažnije tamošnje šumske vrste.
Tu je i rejonizacija semenskih sastojina belog bora i smrče u Švedskoj, kao
i grafikoni visinskih krivulja plus stabala tih dveju vrsta od kojih su podignute
neke semenske plantaže i regresione linije gustoće godišnjih prstenova
(godova). Priloženi su i formulari za plus stabla. Podaci ovog referata biće
vrlo korisni za taj rad u našoj zemlji.


2. ČUVANJE NASLEDNIH OSNOVA U ŠUMSKIM POPULACIJAMA
(Preservation of gene pool in forest tree populations), Ryookiti T o d a (Japan).
Prema mišljenju pisca, koji je u čitavom svetu poznat kao dobar genetičar
i selekcioner šumskog drveća u Istočnoj Aziji, nasledne osnove šumskih populacija
mogu se sačuvati za oplemenjivanje na dva načina: zaštitom odraslih
prirodnih ili veštačkih sastojina i odgojem novih specijalnih sastojina za održanje
naslednih osnova. U referatu su opisane prednosti i nedostaci jednog i
drugog načina. Naravno prednost je data prvom načinu Prikazan je i dosadašnji
rad na zaštiti naslednih osnova pojedinih šumskih vrsta u Japanu. Velika
je šteta što pisac referata nije mogao lično prisustvovati Savetovanju u
Zagrebu i učestvovati u ekskurziji po našoj zemlji, jer bi njegovo mišljenje
i o drugim pitanjima bilo korisno za naše selekcionere.
3. ČUVANJE PRIRODNIH ŠUMSKIH POPULACIJA U POLJSKOJ (Conservation
of natural forest populations in Poland), S. Bialobo k (Poljska).
Pisac smatra da se prirodne šumske populacije mcgu sačuvati za oplemenjivanje
pojedinih vrsta na četiri osnovna načina: proglašenjem nacionalnih parkova,
šumskih rezervata (za zaštitu pojedinih šumskih tipova i zajednica,
drveća na granici prirodnog rasprostranjenja i vrsta koje su zaštićene ili koje
:ščezavaju), izdvajanjem semenskih sastojina i pojedinih (plus) stabala. Opisana
je primena tih načina u Poljskoj. Čitav taj posao provodi se uglavnom
preko Arboretuma Kćrnik odnosno Poljske akademije nauka, čiji je član i
pisac referata. Pored još nekoliko većih nacionalnih parkova i šumskih rezervata
,u Poljskoj je do sada izdvojen i veliki broj plus stabala (ukupno 1.144)
raznih vrsta (ukupno 22). Sve su to dokazi da se u toj zemlji velika pažnja
pridaje selekciji šumskog drveća i stvaranju preduslova za njihovo oplemenjivanje.
4. USMERAVANJE OGLEDA SA PROVENIJENCIJAMA NAJEFIKASNIJOJ
SELEKCIJI I ZAŠTITI ODABRANIH ŠUMSKIH POPULACIJA (Adapting
provenance trials towards most efficient selection and preservation of
desirable forest populations), Maciej M. Giertyc h (Poljska). Nabrojivši
osam uslova koje treba da ispuni svaki ogled sa provenijencijama, pisac referata
se podrobnije osvrće na pitanje najmanjeg broja stabala koji u ogledima
mogu da stvarno predstavljaju sastojine iz kojih potiču, najniže starosti ogleda
pri kojoj se mogu dobiti podaci o njihovoj proizvodnosti, najveće potrebne
površine za oglede, najmanjeg broja ponavljanja u ogledu, vremena najvećeg
uticaja okoline na oglede itd. Zaključci pisca mogu da posluže korisno za osnivanje
sličnih ogleda i u našoj zemlji, ali se pri tome mora voditi računa i o
prirodi naših vrsta drveća, dosadašnjeg načina iskorištavanja šuma, o karakteru
naših topografskih, klimatskih, pedoloških, geoloških i drugih prilika.
5. LOKALNE RASE BELOG BORA U POLJSKOJ, NJIHOVA GENETSKA
VREDNOST I POREKLO (Les races locales du pin sylvestre en Pologne,
598
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 127     <-- 127 -->        PDF

leur valeur genetique et leur origine), Tadeusz Przybylski) . Objasnivši
u uvodnom delu referata pojam i važnost rase u šumarstvu, pisac se duže zadržao
na pitanju sistematike belog bora kao vrste, a zatim prikazuje tuđe .´
svoje poglede u vezi izdvajanja rasa belog bora u Poljskoj i o istorijskom poreklu
tih rasa. Nekoliko lokalnih rasa belog bora je već opisano ranije, neke
ie izdvojio sam pisac, a neke treba tek proveriti. Po mišljenju pisca taj se
posao može obaviti samo postavljanjem sistematskih ogleda sa provenijencijama.
Za to je potrebna međunarodna saradnja selekcionera beleg bora iz
drugih zemalja, pa naravno i iz naše.


6. UTICAJ PRIVLAČNOSTI RODITELJA NA VELIČINU HETEROZISA
HIBRIDNIH TOPOLA (The influence of parental affinity on the degree ol
Plus stabla evr, ariša u Jezerskom
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 128     <-- 128 -->        PDF

heterosis in poplar hybrids), Zbigmew St ec k i (Poljska). Pitanje privlačnosti
roditelja i njenog uticaja na heterosis njihovih potomaka je jedno od
osnovnim pitanja uspeha veštačke oplodnje uopšte. Pisac donosi podatke o
odnosu srodnosti roditelja i veličine heterozisa crnih i belih topola dobijenih
unakrsnim oplođenjem u okviru jedne vrste (intraspecies hybrids), ali onih roditelja
koji su prostorno i ekološki udaljeni. Pregledno su prikazani i dosadašnji
rezultati unakrsnog oplođenja roditelja koji pripadaju raznim vrstama
(intei speci j ski hibridi) i raznim podrodovima (intersekcijski hibridi). Zaključci
referata pokazuju da Mičurinova pravila o nasleđivanju roditeljskih osobina
vrede potpuno i za topole, odnosno šumske vrste uopšte. Svakako ostaju još
mnoga pitanja iz tog područja nerešena.


7. PRIRODNO UKRŠTANJE VRSTA PINUS TAEDA I P. ECHINATA U
ISTOČNOM TEKSASU. (Natural hybridization between Loblolly and Short leaf
pines in East Texas), Victor B 11 a n (SAD). Odavno su neki američki istraživači
zapazili da se ove dve vrste prirodno ukrštaju u nekim područjima rasprostranjenja.
Da bi tu pretpostavku i ogledima dokazao pisac je seme sabrano
sa 10 stabala posijao u jednom stakleniku. Uporedujući rast pojedinih
potomstava uverio se da je potomstvo jednog stabla hibridnog porekla i da
među njegovim biljkama vlada veliki varijabilitet, koji je posledica ukrštanja
dveju spomenutih vrsta borova. Ogledi u Kaliforniji (Placerville) pokazali
su da se te dve vrste i veštački mogu ukrstiti. Međutim u nekim područjima
SAD one se ipak ne ukrštaju prirodno. Pisac misli da to ukrštanje ometa
razlika u vremenu cvetanja jedne i druge vrste. Na ovu pojavu treba obratiti
pažnju i u našoj zemlji, jer se i u nas pojedine srodne šumske vrste negde
prirodno ukrštaju a negde ne, pa je pri veštačkom ukrštanju potrebno vremenski
prilagoditi cve tanje jedne i druge vrste.
8. HIBRIDI BELE I KRTE VRBE (Interspecific hybrids between white
willow and crack willow), Ante Krstini ć (Zagreb). U prirodnim šumama
pored reka zapažena su stabla vrbe koja po svome izgledu liče i na belu vrbu
(Salix alba) i na krtu vrbu (Salix fragilis). Od jednog takvog stabla pisac je
posijao seme i odgajio biljke. Uporedo s tim izvršio je i veštačko ukrštanje
»čistih« stabala jedne i druge vrste i odgojio i njihove biljke. Uporedujući
jedne i druge biljke pisac je izveo zaključak da se bela vrba i krta vrba prirodno
ukrštaju ponekad. I ranije se znalo, u stvari, da se vrbe prirodno ukrštaju
između sebe, što otežava njihovo sistematsko razgraničenje. Pisac je
pružio jedan dokaz za tu pojavu.
9. PROUČAVANJE NASLEĐIVANJA OBLIKA STABLA EVROAMERIČKIH
HIBRIDNIH TOPOLA (L´etude de heritabilite des formes des tiges des
peupliers hibrides euramericains), L. Žuf a (Novi Sad). Pisac je već ranije
podrobno proučio pitanje nasleđivanja oblika debla crnih topola u Vojvodini.
U ovom referatu saopštio je rezultate proučavanja varijabilnosti oblika debla
nekoliko klonova evroameričkih topola koje su odgojene u rasadniku Instituta
za topole u Novom Sadu. Prema tim istraživanjima oblik debla hibridnih
topola Populus nigra x P. deltoides također se nasleđuje. Ova istraživanja
svakako su korisna za gajenje topola. Trebalo bi ih proširiti i na druge vrste.
10- POKAZATELJI OPRAVDANE I SPECIFIČNE KORELACIJE IZMEĐU
KLONOVA TOPOLA I TIPOVA ZEMLJIŠTA (Les indicateurs d´une
correlation significative et specifique entre les clones des peupliers et des
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 129     <-- 129 -->        PDF

types de sols), L. Zu fa i N. Zivano v (Novi Sad). Uporcdivanjem podataka
o dcbljinskom prirastu šest raznih klonova topola odgojenih na dva posebna
podtipa zemljišta kod Bačkog Gradišta (Potisje) pisci referata su došli
do nekoliko zaključaka korisnih za gajenje topola uopšte (da postoje velike
razlike u prirastu pojedinih klonova, da su razlike veće na boljem nego na
gorem zemljištu itd.). Da se pojedini klonovi topola ne mogu sa istim uspehom
gajiti na svim tipovima zemljišta znalo se i ranije. Međutim pisci su dali tačnc
podatke razlike u prirastu pojedinih klonova na dotičnim tipovima zemljišta.
Ti podaci vrede samo za dvogodišnje topole. Zato nije sasvim sigurno da će
oni biti isti i za druge starosti. Jedno je nesumljivo: svaki se klon mora proučiti
na kojem tipu zemljišta najbolje prirašćuje.


11. PROMENLJIVOST DUŽINE DRVNIH VLAKANA U PRIRODNIM
SASTOJINAMA BELE VRBE (Variation of fiber lenght in natural stands of
White willows), J. Mutibari ć (Novi Sad). Pisac je istražio dužinu, drvnih
vlakana pet plus stabala bele vrbe iz okoline Sombora. Podaci su pokazali da
u bele vrbe drvna vlakna imaju najveći porast između 10 i 20 godina. Dalje
Hibrid Pančićeve omorike i sitkanske smrčc Jastrebarsko


do 30. godine taj porast opada. Međutim najveća prosečna dužina vlakana je
u 30. godini. Za oplemenjivanje je naročito važan zaključak pisca da su dokazane
i statistički opravdane razlike u dužini vlakna pojedinih plus stabala
posledica njihovih nasleđnih osobina. Do istog zaključka došli su Nemci već
odavno za neke svoje klonove vrba. U nas je ovo verovatno prvi ogled za
belu vrbu.


12. PRILOG PROUČAVANJA OTPORNOSTI KLONOVA EVROAMERIČKIH
TOPOLA NA NAPAD INSEKATA MELANOPHILA PICTA PALL. (Une
contribution ä 1´ etude de la resistance des clones des peupliers euramericains
contre l´attaque de l´insect Melanophila picta Pall., fam. Buprestidae), L.
Zuf a i I. J o da l (Novi Sad). Pošto topole dosta stradaju od ovog insekta,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pisci su referata proučavali neke činioce otpornosti u jednom ogledu sa pet
klonova, koji je postavljen na raznim tipovima zemljišta. Vrlo je interesantan
zaključak da su na različitim zemljištima različite i štete od ovog insekta
na pojedinim klonovima. Zanimljivo je da između prsne debljine stabala i jačine
napada insekta postoji određena korelacija (u prvoj godini štete su manje
ukoliko su topole deblje). I ovde se pokazalo da genetski činioci imaju
presudnu ulogu za otpornost pojedinih klonova. To znači da postoji mogućnost
oplemenjivanja topola i u ovom smeru.


13. DOSTIGNUĆA ŠUMARSKE GENETIKE I SELEKCIJE U JUGOSLAVIJI
(The achievements of forest genetics and selection in Yugoslavia), B.
Nicol a (Skoplje) i B. Mari ć (Beograd). U ovom izvestaju prikazani su
dosadašnji radovi na selekciji i genetskom proučavanju šumskog drveća u
Jugoslaviji. Iz tih podataka učesnici Savetovanja su se upoznali sa našim dostignućima
na području masovne i individualne selekcije (semenske sastojine,
plus stabla, sistematika vrsta), vegetativnog razmnožavanja, generativnog razmnožavanja
(hibridizacija u okviru vrsta i rodova), istraživanje pojava mutacije
itd. Podaci u izvestaju prikazani su u preglednim tabelama. Na kraju su
nabrojani objavljeni radovi pojedinih saradnika u vezi genetike, selekcije i
oplemenjivanja šumskog drveća u Jugoslaviji.
14. KRATAK PRIKAZ O ULOZI, ZADACIMA I RADU JUGOSLOVENSKOG
INSTITUTA ZA ČETINARE U JASTREBARSKOM (A short reviev
about the yugoslav research Institut for conifers in Jastrebarsko near
Zagreb), A. Lovri ć (Jastrebarsko). Pošto je genetika i selekcija šumskog
drveća u Jugoslaviji najviše razvijena u Institutu u Jastrebarskom, pisac je
sa ovim referatom upoznao učesnike Savetovanja sa ulogom, zadacima i radom
te ustanove.
STRUČNE EKSKURZIJE


Stručne ekskurzije za učesnike Međunarodnog savetovanja u Zagrebu izvedene
su prema ovom planu i redosledu: Zagreb — Jastrebarsko — Zagreb —
Ljubljana — Jezersko — Ljubljana — Rijeka — Plomin — Rijeka — Delnice —
Karlovci — Plitvice — Bihać — Bosanski Petrovac — Jajce — Banjaluka —
Lipovljani — Zagreb — Samobor — Zagreb. Pri tome je preden put od oko


3.000 km. Pregledani su razni objekti, koje ćemo ukratko opisati.
1. OGLEDNE PARCELE U JASTREBARSKOM (GOIĆ). Jedan deo šumske
površine Instituta za četinare u Jastrebarskom služi za ogledne radove
genetike, selekcije i opleemnjivanja šumskog drveća. Učesnici ekskurzije pregledali
su oglede sa raznim hibridima ariša. Oni su postali raznim ukrštanjima
(11 kombinacija )u 1957. god. Podaci o rastu hibrida prikazani su na posebnim
tablicama. Na posebnim oglednim površinama gaje se biljke smrče,
običnog bora i evropskog ariša koje potiču od semena zračenog raznim dozama
gama zraka. Svrha zračenja je da se dobiju korisni mutanti. Na susednim
parcelama gdje se hibridi borova (Pinus nigra x P. densiflora, Pinus
nigra x P. halepensis). Podaci o ovim hibridima prikazani su također na posebnim
tabelama. Osim spomenutih hibrida gaje se na oglednim parcelama u
Goiću i hibridi sitke i Pančićeve omorike. O svim radovima na ovim oglednim
parcelama izvestio je prof M. Vidaković , koji je u tu svrhu pripremio
posebni pismeni izvještaj. Usput, učesnici ekskurzije su pose tili Institut
602
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 131     <-- 131 -->        PDF

za četinare, pregledali njegovo prostorije, opremu i druge oglede sa četinarima.


2. SEMENSKA SASTOJINA I PLUS STABLA ARIŠA U JEZERSKOM
(SAVINJSKE ALPE). U okviru prirodne šume smrče, ariša i bukve nalazi se
semenska sastojina ariša od 6,96 ha. U toj sastojim 5 stabala su označena kao
plus stabla. Sa tih stabala je sabrano i odvojeno posijano seme, radi ispitivanja
potomstva. Veruje se da ariš iz ovog područja predstavlja posebnu geografsku
rasu (»krvavi ariš«). Međutim to će se započetim ogledima proveriti
i dokazati. Izvještaj o radovima na genetici i selekciji ariša u ovom području
podneo je ing. M. B r i n a r. Strani gosti bili su veoma zadovoljni sa obilaskom
ovog objekta, a naročito plus stablima ariša. Rečeno je da je ariš iz
ovog kraja po fenotipskim osobinama skoro jednak arišu iz Sudeta, koji se
inače smatra za najbolju rasu u Evropi.
Učesnici Savetovanja razgledaju plus stabla u sastojim Kender
(Gorski Kotar)


3. KULTURA PRIRODNIH HIBRIDA VRSTA PINUS NIGRA SSP
AUSTRIACA I P. NIGRA SSP. LARICIO U PLOMINU. Austrijski crni bor je
veštački proširen svuda u Istri. Kultura u Plominu potiče od semena sabranog
u susednim borovim kulturama. Međutim stabla kulture u Plominu su fenotipski
vrlo raznolika. Po dužini, tvrdoći, boji i gustoći iglica, po prozirnosti
krune i debljini grana veći dec stabala je sličan korzičkom crnom boru, a
samo manji austrijskom crnom boru. Ostala stabla su po spomenutim osobinama
mešovitog (intermedijarncg) karaktera, ali jedan njihov deo ipak više
liči na korzički bor, a drugi na austrijski crni bor. Na osnovi toga smatra se
da je seme od koga je kultura odgojena bilo hibridnog porekla tj. da je postalo
prirodnim ukrštanjem korzičkog i austrijskog crnog bora. Ova pojava
zapažena je i inače na mnogim poljoprivrednim i šumskim biljkama. Na njoj
je zasnovana i genetika (mendelizam). Kultura u Plominu je jedan dokaz iz
područja šumarstva o tačnosti Mendelovog zakona o razdvajanju osobina hi


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 132     <-- 132 -->        PDF

brida u potomstvu. Ali ne samo to. Ona dokazuje da genetska istraživanja
mogu biti korisna i za praksu. Naime, ukrštanjem korzičkog i austriiskog
crnog bora. dobivaju se hibridi koji brže rastu od austrijskog crncg bora. To
je zaključak referata o ovoj kulturi, koga je pripremio prof. M. Vidakovi ć
zajedno sa ing. F. Mrvom.


4. SELEKCIJA CETINARSKIH STABALA U KENDERU (G. KOTAR).
Na području Šumskcg gazdinstva Delnice, u predelu Kender (jugoistočni dec
Risnjaka) rastu vrlo dobre sastojine jele i smrče. Zbog toga je u tim sastojinama
izvršena selekcija stabala, koja će poslužiti kao polazni materijal za
oplemenjivanje tih vrsta. Učesnicima ekskurzije pokazano je jedno fenotipski
veoma razvijeno stablo smrče, koga meštani nazivaju »kraljica«. Visoko je
43 m, a deblo je pravo, dugo i punodrvno. U susednoj sastojini pokazana su
dva plus stabla smrče i jedno plus stablo jele. Izveštaj o svim tim stablima
pripremili su i saopštili prof. M. Vidaković i ing. F. Mrva koji su
i izvršili selekciju.
5. PRAŠUMA »CORKOVA UVALA«. Nalazi se u području Plitvičkih
jezera. To je mešovita šuma jele, bukve i smrče. Zavod za gajenje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu izdvojio je u toj šumi dve ogledne parcele. Na
njima se nalaze i stabla koja mogu korisno da posluže za selekciju i oplemenjivanje.
Najviše stablo jele na jednoj od tih parcela visoko je 52 m, a na
drugoj 47 m. Prema tome ove ogledne parcele mogu da posluže i za potrebe
selekcije plus stabala, očuvanja genskog materijala, osnivanje živih arhiva,
semenskih plantaža itd. O tim oglednim parcelama referisao je prof, dr M.
A n i ć, koji ih je pronašao i zaštitio.
6. SEMENSKA SASTOJINA I PLUS STABLA BELOG BORA NA KLEKOVAČI
(BOSNA). Sa izdvajanjem semenskih sastojina četinara u Bosanskoj
Krajini započeo je Institut za šumarstvo u Sarajevu još pre 10 godina. Jedna
od boljih sastojina belog bora nalazi se na Klekovači (u blizini Drinića kod
Bosanskog Petrovca). U toj sastojini izdvojena su i plus stabla. Učesnicima
ekskurzije pokazana su tri takva stabla. Prvo je visoko 31 m (obim u prsnoj
visini 142 cm), drugo 29,5 m (obim u prsnoj visini 121 cm) i treće 27 m (obim
u prsnoj visini 114,5 cm). U vezi izdvajanja ovih stabala vodio se živi razgovor.
Učesnici ekskurzije bili su složni u oceni da je selekcija pravilno izvedena
i da će izdvojena stabla korisno poslužiti za oplemenjivanje belog bora.
Izveštaj o selekciji ovih stabala podneo je dr M. Jovančevi ć (Sarajevo).
Šteta što nije bilo vremena i mogućnosti da se učesnicima ekskurzije pokažu
i plus stabla belog bora na području Janja, koja su mestimično čak i bolja od
onih na Klekovači.
7. SLAVONSKA ŠUMA LUŽNJAKA KOD KUTINE. Na području Šumskog
gospodarstva »Garjevica« odnosno na području Šumarije Lipovljani nalaze
se dobre sastojine poznatog slavonskog hrasta lužnjaka, poljskog jasena
i bresta. Sastojine u odjelu 42a služe kao ogledne parcele. Da bi se učesni
cima ekskurzije pokazao rast i prirast slavonskog lužnjaka izmereno je u tim
sastojinama ukupno 2.382 stabla lužnjaka, 1.896 stabala jasena, 1.250 stabala
bresta, 2.083 stabala graba i 275 stabala jove. U posebnim tablicama prikazani
su podaci o starosti stabala, njihovoj srednjoj visini, prirastu, rasporedu po
debljinskim razredima itd. Neka stabla lužnjaka debela su u prsnoj visini
preko 1 m. Podatke o ovoj oglednoj joarceli i njenom značaju za selekciju našeg
lužnjaka pripremili su prof, dt M. Vidakovi ć i njegov saradnik ing.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 133     <-- 133 -->        PDF

A. Krstinić . Na žalost vreme nije dozvolilo da se ova ogledna parcela
poseti, što je velika šteta za strane goste.
Pošto je Savetovanje o šumarskoj genetici u Zagrebu bilo međunarodno
(održao ga Međunarodni savez šumarskih instituta — IUFKO), službeni jezik
za vreme oba dela savetovanja bio je engleski. Međutim za sve vreme bio je
prisutan prevodilac sa engleskog jezika na naš, francuski i nemački jezik, kao
i obratno. Tako je data mogućnost i onima koji ne poznaju dovoljno engleski
da prate i učestvuju u savetovanju. Prevodio je ing. Ivo Bastjančić, odličan
poznavalac stranih jezika (verovatno jedan od najboljih među šumarskim inženjerima
naše zemlje), koji je radio i na prevođu skoro svih referata. Šumarska
naobrazba olakšala mu je i omogućila da svoju dužnost uspešno obavi
i tako doprinese uspehu Savetovanja.


Što je Međunarodno savetovanje o šumarskoj genetici održano i u našoj
zemlji zasluga je u prvom redu Predsednika 22 Sekcije lUFRO-a, prof. John


D. Matthews-a, koji je podržao ovo zasedanje i na taj način dao mogućnost
našoj zemlji i našoj struci da dođe do izražaja. Svakako veliku zahvalnost
zaslužili su i strani učesnici, koji su se skupili u Zagrebu ili poslali
referate skoro iz celog sveta (od Irske do Japana i od Skandinavije do Amerike).
Oni su utrošili dosta truda oko izrade referata i vidno sudelovali u radu,
što je omogućilo uspeh Savetovanju.
Za uspešan rad Međunarodnog savetovanja u Zagrebu mnogo je učinio
prof, dr M. V i d a k o v i ć. On je bio pokretač Savetovanja, sastavio je uvodne
referate, organizovao zasedanje, vodio ekskurzije i uspešno obavio mnoge
druge poslove. Mora se priznati da nije lako organizovati jedno međunarodno
savetovanje ovakvog oblika u našoj zemlji i da te zahteva izvanredno zalaganje
i umešnost. Vrlo je pohvalno što su u pripremanju i izvođenju Savelovanja
učestvovali skoro svi sarađnici na selekciji i oplemenjivanju šumskog
drveća u Jugoslaviji i u granicama svojih mogućnosti doprineli uspešnom
završetku.


Zajednica šumarskih instituta Jugoslavije shvatila je u samom početku
značaj održanja Međunarodnog savetovanja o šumarskoj genetici u Jugoslaviji.
Ona je upravo i organizovala ovo zasedanje preko svoje Sekcije za genetiku,
a pored toga osigurala je i potrebna novčana sredstva. Da nije bilo
razumevanja i podrške sa te strane svakako ne bi bilo ni moguće održanje
Savetovanja u Zagrebu.


Veliki doprinos Međunarodnom savetovanju o šumarskoj genetici u našoj
zemlji dale su šumskoprivredne organizacije i ustanove na čijem području su
izvedene ekskurzije. To su: Šumsko gazdinstvo u Kranju, Institut za šumarstvo
u Ljubljani, Šumsko gazdinstvo u Buzetu, Šumska uprava u Labinu,
Šumsko gazdinstvo u Delnicama, uprava Nacionalnog parka »Plitvička jezera
«, Šumsko gospodarstvo u Kutini, Šumska uprava u Lipovljanima. Šumskoindustrijsko
preduzeće »Oštrclj« u Bosanskom Petrovcu i Institut za šumarstvo
u Sarajevu. Na području spomenutih preduzeća i ustanova goste su dočekali
šumarski stručnjaci, ukazali svu moguću pomoć i veliko gostoprimstvo.


Do sada sam imao piiliku da sudelujem na nekoliko međunarodnih savetovanja
o šumarskoj genetici (u Dresdenu 1961., god., u Waldsieversdoiiu
kod Berlina 1963. god. i u Stockholmu 1963. god.). Upoređujući ta savetovanja
čini mi se da je Savetovanje u Zagrebu bilo na uzornoj visini i da je čak
u nekim pojedinostima prevazišlo slične sastanke u drugim zemljama. Sred
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 134     <-- 134 -->        PDF

stva i trud koji su uloženi za održavanje ovog sastanka višestruko će se isplatiti,
po mom mišljenju. Naša zemlja se time uvrstila u mali broj evropskih
država u kojima su slična savetovanja do sada održana. Stručnjaci koji rade
na selekciji našeg šumskog drveća uspostavili su veze koje će im biti korisne
za daljni rad, odmerili svoje snage i mogućnosti i u stručnom pogledu dosta
naučili. Gostima je pružena prilika da se uvere da je naša zemlja u pogledu
selekcije i oplemenjivanja krenula dobrim putevima i da postoje uslovi i mogućnosti
da se ta deiatnost ubuduće još više razvije i produbi. Ali ne samo to.
Predstavnici stranih zemalja su se uverili da je naša zemlja već postigla dobre
rezultate i u drugim područjima šumarskih istraživanja odnosno šumarstva
u celini.


Shvativši pravilno važnost Međunarodnog savetovanja o šumarskoj genetici,
predsednik grada Zagreba priredio je svečani prijem za sve učesnike
u Dvercima (Gornji Grad). Oni su također bili gosti i Društva univeizitetskih
nastavnika, visokih škola i saradnika naučnih ustanova Hrvatske. Predstavnici
televizije pratili su, snimili i prikazali svojim gledaocima rad Savetovanja.
Nekoliko naših dnevnih listova obavestili su isto tako svoje čitaoce o
ovom zasedanju.


Međunarodni sastanak u Zagrebu koristiće, nadamo „e, i praktičnom gajenju
naših šuma. Genetika, selekcija i oplemenjivanje šumskog drveća teže
zapravo jedino tome cilju. Zato je šteta što na tom sastanku nisu u većem
broju prisustvovali i šumarski stručnjaci koji se bave gajenjem šuma i problemima
povezanim neposredno sa tom oblašću. Nadamo se da će se oni koristiti
zaključcima Međunarodnog savetovanja o šumarskoj genetici u Zagrebu,
kao i onima koji su doneti i koji će se doneti na drugim sličnim međunarodnim
sastancima.