DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 123     <-- 123 -->        PDF

cfa(9f>ćenja


RAD MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA O ŠUMARSKOJ
GENETICI U JUGOSLAVIJI (ZAGREB)


Dr MILORAĐ JOVANCEViC


Da će se u našoj zemlji održati Međunarodno savjetovanje o šumarskoj
genetici najavili su neki naši stručni listovi (Šumarski list br. 5—6, Šumarstvo
br. 3—4 i Topola br. 50—51 iz 1965. god.). Ono je i održano u vremenu od 13.
do 17. septembra 1965. godine u Zagrebu u svečanoj sali Radničkog sveučilišta
Ovom stručnom sastanku prisustvovali su sledeći naučni i stručni saradnici na
genetici i selekciji šumskog drveća:


Belgija: Pierre Ga thy (Ougree), Alain de Jamblinne (Bokrijk);


Bugarska: D. Velkoff (Sofija);


Kanada: Mark Holst (Petawawa); Oscar S´ziklai (Vancouver);


Čehoslovačka: Milan H o 1 u b č i k (Zvolen), Jif i Š i n d e 1 a r (Prag), Tibor
Stastny (Zvolen), Miroslav Vyskot (Brno);
Danska: Bent Soegaard (Hoersholm);
Finska: Max. Ha gm an (Maisala), Lauri Kärki (Helsinki);
Njemačka: H. H a 11 e m e r (Schmalenbeck), E. W e b e r (München);
Mađarska: Elemer Barabits (Sopron), Lajos H a r ka i (Särvjr), Bela


Koresztes i (Budapest), Jozsef Retke s (Särvar), Läszlö Szöny i (Budapest),
Käroly Tomp a (Sopron), Läszlö Tusk ö (Sopron);


Irska: R. N. O´Carroll (Dublin), J. O´Driscoll (Dublin);


Italija: Emma de Vecchi Pellati (Torino);


Norveška: Hakon R o b a k (Stend), Tollet Ruden (Vollebekk);


Poljska: Zbigniew Stecki (Kornik);


Rumunija: Vasile Benea (Bucarest), Horia Nicovescu (Bucarest);


Švedska: Carin Ehrenberg (Stockholm), Bo Nils son (Brunsbcrg);


Engleska: Roger Lines (Edinburgh), John Matthews (Aberdeen), J. S.
Murra y (Aberdeen);


SAD: H. J. Baldwi n (Hillsboro), M. Victor Bila n Nacogdoches, Texas),
Robert Z. Ca 11 ah am (Washington D. C), Henry Gerhold (University Park
Pennsylvania), James P. Kin g (Rhinelander, Wisconsin), Howard B. Krieb l
(Wooster, Ohio);


Jugoslavija: M. Anić (Zagreb), A. Andonovski (Skoplje), M. B r lna
r (Ljubljana), D. Bur a (Beograd), R. Đeki ć (Eeograd), S. Džeko v (Skoplje),
H. Em (Skoplje), R. Erke r (Ljubljana), V. Guzin a (Sarajevo). M. J ovančević
(Sarajevo), I. Herpka (Novi Sad), L. 2 ufa (Novi Sad), M. J o v an
o v i ć (Beograd), M. Jurkovi ć (Jastrebarsko), A, Lovri ć (Jastrebarsko), F.
Mrva (Jastrebarsko), M. Vidaković (Zagreb), J. Karavla (Zagreb), A.
Krstinić (Zagreb), B. Nicota (Skoplje), Đ. Nikolie (Zemun), M. Suce vie
(Beograd), A. Tucovi ć (Beograd).


Nekoliko poznatijih stručnjaka iz područja šumarske genetike poslali su
svoje referate, ali nisu lično učestvovali na Savetovanju. Imena njihova navešćemo
uz popis održanih referata.


U toku prva dva dana Međunarodnog savetovanja o šumarskoj genetici
čitani su referati stranih i domaćih učesnika. U vezi sa sadržajem pojedinih
referata raspravljalo´ se usmeno. Ovim delom Savetovanja predsedavao je pro