DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Mnogi su članovi našeg Društva primili priznanje za svoj stručni i društveni
rad. Sigurno ih ima još dosta, spomenutih i nespomenutih, koji su takva
priznanja zaslužili, ali još nisu došli na red zbog nesavršenosti izbornog sistema,
nesavršenosti kriterija odnosno nesavršenosti ljudskih odluka.


Prvo priznanje nakon Oslobođenja dato je prof. inž. Alfonsu K a u d e r s u;
na III godišnjem Plenumu Šumarske sekcije DITH-e, dne 15. veljače 1948. (68
godišnja skupština), izabran je za počasno g člana za zasluge »na polju šumarstva
i za rad u sekciji« (po čl. 28 tadašnjih Pravila).


U svečanom dijelu 82. godišnje skupštine (20. VI 1961.) izabrani su za
počasne članove prof, dr Đuro Nenadić i inž. Franjo K n e b 1, po Pravilniku
za izbor počasnih i zaslužnih članova Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije.
Na istoj skupštini izabrani su za zaslušne članove inž. Milan Crnadak,
inž. Vilim Čmelik, Ivan Draščić, inž. Boris Giperborejski, inž. Mijo Korošec, inž.
Ilija Lončar, inž. Ivo Podhorski, inž. Roman Sarnavka i Franjo Šnajder.


Na 83. godišnjoj skupštini (Karlovac, 27. VI 1964.) izabrani su za zaslužne
članove inž. Vjekoslav Birt, inž. Bogomil Cop, inž. Vid Fašaić, inž. Žarko Hajdin,
inž. Đuro Knežević, inž. Božidar Maćešić, inž. Branko Manojlović, Pero Miočinović,
inž. Zvonimir Pere, Đuro Savić, inž. Josip Šajar, inž. Nikola Sepić, inž.
Vladimir Spoljarić, inž. Nikola Vrančić, inž. Đuro Zmijanac.


Osim tih priznanja, koja je svojim članovima dao Savez šumarskih društava
Hrvatske, bilo je članova, kojima su dale priznanje druge inženjerskotehničke
organizacije za njihov rad na širem području. Na III Kongres u šumarskih
i drvarskih stručnjaka Jugoslavije (Bled, V 1958) proglašen je za počasno g
člana prof, dr Aleksandar Ugrenović, kao prvi počasni član Saveza ITSID Jugoslavije.
Na IV Kongres u (Zagreb, VI 1962) izabrani su za počasne čla^
nove Saveza ITSID Jugoslavije prof, dr Milan Androić i inž. Franjo Knebl, a
za zaslužne inž. Matej Butković, inž. Vjekoslav Cvitovac, inž. Nikola
Goger, inž. Ante Lovrić, inž. Josip Peternel, prof, dr Zvonimir Potočić i inž.
Dragan Tonković.


Na IV Plenumu Centralnog odbora Saveza IT Jugoslavije a u ime V Kongresa
izabran je za zaslužno g člana Saveza IT inž. Matej Butković za zasluge
u društvenom radu. Prilikom održavanja V god. skupštine Saveza IT
Hrvatske izabran je za počasno g člana Saveza ITH-e dr Milan Androić,
a za zaslužne inž. Petar Dragišić, inž. Rafael Mott i dr Zvonimir Potočić.


Djelatnost stručno-društvenih organizacija inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drva bila je, kako se to vidi iz ovog kratkog pregleda,
raznovrsna i obilna; raznovrsnija i obilnija u tih dvadeset godina negoli u onih
mnogobrojnih godina prije toga. A to je i razumljivo, jer su i opći uvjeti djelovanja
bili neuporedivo povoljniji. Kroz proteklih više od 100 godina, borili
su se šumarski stručnjaci u okviru ove svoje stručne organizacije za napredak
struke u različitim društvenim i političkim uvjetima, ali uvijek u jasno zacrtanim
pravcima progresa, ponajprije na liniji nacionalnog oslobođenja od stručne
i kadrovske zavisnosti o Austriji i Mađarskoj, zatim na liniji spašavanja naciobogatstva — naših šuma — od sprege međunarodnog i domaćeg kapitala,
pa sve do najnovijeg vremena u pravcu mobilizacije struke na rješavanju
različitih problema i zadataka u proizvcdnji. Struka, kao cjelina, uvijek je
značila jaku moralnu snagu, i kao cjelina nije mogla ni prije, a ni poslije Oslobođenja
vući kotač historije natrag, nego naprotiv, kao cjelina mogla je biti
samo konstruktivna.