DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Na skupštini je ponovno došlo do izmjena u Statutu Saveza SD Hrvatske,
te je skraćeno trajanje mandata Upravnog odbora Saveza sa tri na dvije godine.
Tom je prilikom izmijenjen dotadašnji naziv Saveza u Save z inže njera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(Savez ITŠIDH). Novi je naziv prihvaćen zbog toga, što bolje odražava profesionalnu
strukturu članstva; tim je ujedno usaglašen sa nazivima odgovarajućih
Saveza drugih republika i federalnog Saveza.


U istoj je godini održano savjetovanje na Strmcu, uz plenum Saveza dne


14. studenog. Inž. Zvonko Ca r je podnio referat Problem usklađenja interesa
lovne proizvodnje sa interesima šumske proizvodnje u SR Hrvatskoj (S. 1. 1964.
str. 476). Na slijedećem plenumu u Bjelovaru dne 26. VI 1965. održao je dr Zv.
Potočić referat O integraciji u šumskoj proizvodnji i industriji za preradu
drva (S. 1. 1965. str. 438).
Osim ovih savjetovanja na kojima je učestvovala šumarska i drvarska
struka cijele republike (a na Kongresima i cijele zemlje) održavano je mnogo
savjetovanja lokalnog karaktera u pojedinim Šumarskim društvima »na terenu
«. Otkako su klubovi postali pravno i materijalno samostalni u obliku Šumarskih
društava, od tada je društveni rad dobio veoma široku bazu, postao je
brojan i raznovrstan: od međusobnih posjeta i razmjena iskustava do stručnih
ekskurzija u druge republike, pa i u druge zemlje. Od propagande šumarstva
pisanjem u lokalnoj štampi do izdavanja povremenih biltena ili povremenih
novina. Od predavanja na lokalnim narodnim sveučilištima, do organiziranja
šumarskih izložbi, društvenih zabavnonpropagandnih sastanaka i si. I u tom
su se periodu društvenog djelovanja istaknuli mnogi pojedinci, te se onim prijašnjim
nanovo ili ponovno priključuju: Hribljan inž. Bogoslav, Husnjak inž.
Vladimir, Koletić inž. Berislav, Kovač Dragutin, Nikolić inž. Nika, Smojver inž.
Dragutin, Skorjanec inž. Vinko, Tomek inž. Rudolf i još mnogi drugi.


U toku trećeg perioda predsjednici Saveza su bili: inž. Bogomil Cop (1963
—1964) i dr Zvonimir Potočić (1964—1965); tajnici su bili: inž. Rajo Mott
(1961—1964), inž. Vilim Zivković (1964—1965) i inž. Branimir Prpić (1965);
urednici Šumarskog lista: inž. Vjekoslav Cvitovac (1962—1964) i dr Zvonimir
Potočić (1965).


U djelovanju Saveza istaknuli su se svojom aktivnošću dr Branko Kraljić
organiziranjem i izvođenjem kursa o pravilima racionalizacije i o tehničkom
normiranju u šumarstvu, te na nivou Saveza ITŠIDJ i Saveza ITJ aktivnošću
na problemima uvođenja 42-satnog radnog tjedna; inž. Petar Dragišić i inž.
Božidar Maćešić referatima na savjetovanju i radom u Savezu; inž. Ivan Savor
aktivnošću u komisiji za kadrove i školstvo.


U tom je periodu izdavačka djelatnost nastavila svoj stalan zadatak na izdavanju
Šumarskog lista, koji je u 1965. godini navršio 89 godina neprekidnog
izlaženja. Valja napomenuti, da su nakon Oslobođenja dva dvobroja posvećena
10 odnosno 20 godišnjici Oslobođenja: broj 11—12 1955. (10 godišnjica) i broj
11—12 1965. (20 godišnjica).


Osim redovnog izlaženja Šumarskog lista, Savez je objelodanio Tablice drvnih
masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj (sastavili inž. Mihovil M a r k i ć, inž.
Mirko Špiranec i dr. Borivoj E mro vic), i djelo inž. Josipa Safara
Uzgajanje šuma (Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma).