DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Od 1946—1952. godine vrijednost izvršenih radova je u snažnom porastu,
a radovi pretežno su izvođeni besplatno sa dobrovoljnom radnom snagom.
U tom su razdoblju radovi na pošumljavanju vršeni na velikim površinama,
ali sa relativno slabim uspjehom. Radi realnijeg prikaza uzeti su u račun samo
reducirane površine toga razdoblja. Od 1953. godine pa nadalje svi uzgojni
radovi su izvođeni plaćenom radnom snagom. Zbog ograničeno raspoloživih
sredstava radovi se sve do 1961. godine sa manjim oscilacijama zadržavaju
na istom nivou. Jedino je u 1963. godini došlo do iznenadno visokog porasta
vrijednosti izvedenih radova, a to je bila posljedica organizacionog sređenja
.šumskih gospodarstava i potpunog preuzimanja eksploatacije šuma, pa su na
taj način šumska gospodarstva došla u daleko povoljniji financijski položaj.
Povrh toga u toj godini su šumska gospodarstva dobila iz bankovnih kredita
znatna sredstva za podizanje plantaža i to je jako utjecalo na tako visok porast
vrijednosti radova u toj godini.


4. UREĐIVANJE ŠUMA
Veliki su napori izvršeni na poslovima oko uređivanja šuma. Iako se


podaci o izvršenim radovima u pojedinim godinama ovog razdoblja sadržani


u raznim izvorima često međusobno ne slažu, ipak oni nesumnjivo daju pre


sjek snažne aktivnosti ove važne šumarske djelatnosti.


Dovoljno je istaknuti da je već 1947. godine izvršena inventarizacija svih


šuma. Važnost ovog rada je u tome što je on donesen brzo i na vrijeme pa


makar i sa manje tačnosti.


Već koncem 1951. godine izradila je služba uređivanja šuma dugoročnu


osnovu sječa za period od 1952—1971. godme na bazi inventarizacije iz 1948.


godine i izvršenih sječa.


U 1955, i 1956. godini je ponovno obavljen značajan rad, kada su u jed


nodobnim visokim šumama sve sastojine starije od 80 godina, a u prebornim


šumama sva stabla iznad 10 cm pr. pr. klupirana radi utvrđivanja drvne mase,


N izradi gospodarskih osnova prema Smilaju (3) izvršeni su terenski ra


dovi u razdoblju od 1946—1954 godine na površini od 476.268 ha.


Od 1956—1964. godine prosječno godišnje je izvršeno terenskih radova
na površini od 128.443 ha tako, da je od 1946—1964. godine ukupno uređeno
1,632.264 ha cd čega je na površini od 205.196 ha izvršena već prva revizija
gospodarskih osnova.


Koncem 1964. godine ostalo je još 69.700 ha neuređenih šuma.
Republički zavod za statistiku SRH prikupio je podatke od privrednih
organizacija i ustanova o šumskom fondu sa stanjem 31. XII 1961. godine koji
izgleda ovako:


Ukupne obrasle površine 1,949.309 ha


od toga:


— društvene šume 1,482.597 ha
— privatne šume 466.712 ha
K tome:
— neobrasla šumska zemljišta 448.008 ha
Sveukupno šumsko zemljište: 2,397.327 ha