DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 119     <-- 119 -->        PDF

inž. Milivoj sa koreferatom Raspodjela čistog prihoda na ekonomske jedinice
u šumarstvu, H r i b 1 j a n inž. Bogomil (Bjelovar) sa koreferatom Nagrađivanje
po kompleksnom učinku, Tomiči ć inž. Vjekoslav (Ogulin) i inž. Božena
Vujasinović. Na kraju je direktor tvornice olovaka drug Ivan Sifter
iznio pred skupštinom iskustva i rezultate takvog nagrađivanja u njihovoj
tvornici.


Prije samoga savjetovanja održan je svečani dio skupštine, posvećen 20godišnjici
narodne revolucije. Predsjednik dr Milan Androi ć održao je prigodan
referat Povodom dvadesetgodišnjice narodne revolucije (Šum. list 1961.
str. 308).


Rad uprave Saveza ŠDH iza 82. godišnje skupštine bio je usmjeren uglavnom
na pripreme i organizaciju IV Kongres a inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije; prema redoslijedu, organizacija ovog Kongresa
pripala je Savezu SD Hrvatske (I Kongres Sarajevo 1952., II Kongres
Ohrid 1954., III Kongres Bled 1958., IV Kongres Zagreb 1962.).


Uz Kongres organizirano je savjetovanje koje je trebalo zauzeti stav u pogledu
ocjene privednog položaja u kojemu su se našli šumarstvo i drvarska industrija.
Inž. Mirko Sučevi ć (i saradnici iz NR BiH) izradio je referat Stanje
i uslovi razvoja šumske privrede Jugoslavije, a inž. Bogomil Co p (i saradnici
iz NRH) referat Položaj i uvjeti napredovanja drvne industrije. Uz ovaj
drugi referat izradio je dr Dušan Oreščani. n koreferat Izvoz drveta, inž.
Franjo Štajduhar koreferat Položaj i uvjeti za napredovanje industrije
drvnih ploča a inž. Božidar M a ć e š i ć koreferat Stanje i razvojne mogućnosti
industrije namještaja u FNRJ. (S. 1. 1962. str. 245).


Držeći se važećeg Statuta, održan je te godine proljetni plenum Saveza ŠDH


(19. V 1962.) sa savjetovanjem o naučno-istraživačkoj službi u šumarstvu i industrijskoj
preradi drva (referati inž. Vilim Zivkovi ć i inž. Nikola G oge
r (S. 1. 1962. str. 213). Ujesen je održan plenum u Velikoj (21.. i 22. XI) sa
savjetovanjem o njegovanju visokih prirodnih šuma. Inž. Petar Dragiši ć
održao je referat Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebernim
visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske; dr Ivo D e k a n i ć
koreferat Biološki gospodarski faktori njegovanja sastojina; inž. Tomislav
Špalj Problemi njege prebornih šuma; inž. Vladimir Hre n Stanje šuma
Hrvatske (S. 1. 1963. str. 64).
Tokom 1963. god. održano je samo jedno savjetovanje, i to uz plenum od


19. XII iste godine. Tema je savjetovanja bila neposreno aktuelna, vezana upravo
na materiju o 7-godišnjem planu, kojega su se smjernice tada raspravljale.
Inž. Matej Butkovi ć je pripravio referat Razvoj šumarstva u 7-godišnjem
planu (1964—2970. g.; inž. Božidar Maćešić Drvna industrija u 7-godišnjem
planu SR Hrvatske, a dr Zv. Potočić Uloga naših stručnih organizacija i naših
članova u 7-godišnjem planu šumarstva i drvne industrije (S. 1. 1963. str. 492).
Nakon protekle 3 godine cd 82. god. skupštine (20. VI 1961.), za koje je
vrijeme važio mandat Upravnog odbora Saveza ŠDH po tadašnjem Statutu,
održana je 83. godišnja skupština (u stvari trebala bi biti 85. godišnja skupština)
u Karlovcu dne 27. i 28. VI 1964. Uz skupštinu je organizirano savjetovanje,
na kojemu je inž. Ferdo Š u 1 e n t i ć održao referat Problematika gospodarenja
šumama na području Gorskog kotara i Like. Diskusija se odvijala
i na terenu u šumskom predjelu Pištenica.