DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 115     <-- 115 -->        PDF

izlaz iz administrativno-budžetskog upravljanja šumama i prijelaz na stimulativnije
privredne oblike gospodarenja; u tom pogledu u to vrijeme nije bilo
jedinstvene forme u zemlji, premda je prevladavao status ustanova sa samostalnim
financiranjem (sa društvenim organom upravljanja).


Na sarajevskom Kongresu (9—12. novembra 1952) ustanovljena je čvršća
i stalna povezanost šumarskih društava pojedinih republika osnivanjem save znog
tijela s nazivom Savez šumarskih društava FNRJ. Ovime je bila
uspostavljena vertikalna povezanost šumarske i drvarske struke u zemlji, pa
su i stavovi ujedinjene struke dobili na društvenoj snazi.


Šumarsko je društvo NR Hrvatske u tom drugom periodu uzelo u pretres
i niz ostalih problema: organizacija naučno-istraživačkih institucija, školovanje
nižih, srednjih i visokoškolskih kadrova (planovi, škole, financiranje), stručna
štampa, organiziranje stručnih savjetovanja saveznog karaktera, društveno
organiziranje stručno-tehničkog pomoćnog osoblja, priređivanje stručnih savjetovanja
uz plenume i godišnje skupštine, izdavačka aktivnost (Šumarski list
i dr.) itd.


Osnivanjem Šumarskih klubova porastao je broj članova već u 1952. god.
na više od 400. Započeta je akcija uključivanja lugara u okvire društva (sa
statusom izvanrednih članova), pa je u organizaciji Društva 28. I 1952. izašao
prvi broj Šumarskih novina, namijenjenih tom stručnom kadru. U 1954. god.
bilo je već 575 redovnih i 1406 izvanrednih članova. Pomoćno šumsko-tehničko
osoblje djelovalo je u okviru Šumarskih klubova u tzv. lugarski m sek cijama
. Društvo je nastojalo da pomogne tom osoblju dok se ne osnuje
njihovo samostalno društvo. Dne 21. X 1956. osnovano je Lugarsko društvo
Hrvatske, ali je Šumarsko društvo izdavalo Šumarske novine do 1959. god.,
kada ih je preuzelo Lugarsko društvo.


U 1953. god. održana su dva plenuma (sa delegatima Šumarskih klubova).
Na plenumu od 16. IX razmatran je savezni nacrt Uredbe o upravljanju šumama
općenarodne imovine. Nakon diskusije doneseni su zaključci (Š. 1. 1953, str. 416).
Plenum je uglavnom podržao nacrt Uredbe i izjasnio se, da se šumska proizvodnja
organizira kao poduzeće, i da se uzgoj i eksploatacija objedine.


U 1953. god. održana su dva plenuma (sa delegatima Šumarskih klubova),
istraživanja fuzionira sa Institutom za drv. industriju. Unatoč tome, što su
na plenumu bili osim delegata šum. klubova, još i predstavnici šumskih gospodarstava
i drvno-industrijskih poduzeća i samih instituta, do fuzije nije došlo.


Godina 1954. je obilovala stručnim savjetovanjima. Najvažnije je održano
3—7. oktobra u Ohridu prilikom II Kongres a inženjera i tehničara šumarstva
i drvarske industrije FNRJ. Savjetovanje je bilo posvećeno problemu
proizvodnje i potrošnje drveta u FNRJ (obrađeno u 7 svezaka).
Na Kongres i Savjetovanje je nagrnulo oko 800 stručnjaka, od kojih je iz
Hrvatske bilo oko 200 (Š. 1. 1955, str. 55). Krajem studenog održano je u Osijeku
stručno savjetovanje o problemima šumarstva i drv. industrije NR Hrvatske
na inicijativu Društva ekonomista NR Hrvatske, ali su referate obradili
članovi Šumarskog društva. Te je godine održan i plenarni sastanak šumarskih
stručnjaka iz NR Hrvatske, zaposlenih na poslovima projektiranja i izvođenja
građevinskih radova. Sastanak je održan povodom donošenja opće Uredbe o
projektiranju, u kojoj je trebalo osigurati šumarskim stručnjacima dotadašnja
prava na te poslove za potrebe šumske proizvodnje. Akcija Društva je bila
uspješna.